vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wijsheid vindt men in de boeken, wijs zijn zal men verder zoeken. (Guido Gezelle)

(Klik op het beeld)


If you must speak ill of another, do not speak it . . . (Napoleon Hill)

The starting point of all achievement is desire. Keep this constantly in mind. Weak desire brings weak results, just as a small fire makes a small amount of heat. (Napoleon Hill)


I will eliminate hatred, envy, jealousy, selfishness, and cynicism, by developing love for all humanity, because I know that a negative attitude toward others can never bring me success. I will cause others to believe in me, because I will believe in them, and in myself. (Napoleon Hill)DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Hoeveel mensen hebben het zover laten komen dat zij stierven van verdriet of hebben zelfs zelfmoord gepleegd omwille van laster, brieven vol beledigingen, kwaadaardige krantenartikelen! En hoeveel kunstenaars overkwam niet hetzelfde omwille van negatieve kritiek en spotternijen!.. Dat ze zijn bezweken komt omdat zij niet kenden wat de aarde wel goed kent. Wat doet zij met afval, met het vuil dat men op haar werpt? Zij gebruikt dit als mest, een zeer kostbare materie en zij laat deze deelnemen aan de groei van alle planten. Dankzij deze meststoffen hebben de vruchten kleuren, geuren, smaak en allerhande voedzame eigenschappen.
Waarom zou de mens dan niet de geheimen kennen die de aarde kent? Waarom moet hij bezwijken voor het vuil waaruit de kritiek, de kwaadsprekerij en de laster bestaat? Hij moet leren om deze te transformeren en dan zal ook hij gekleurde, geurige, lekkere en voedzame vruchten geven. Indien hij tot die graad van begrip komt, zal hij er op den duur van overtuigd zijn dat degene die onrechtvaardig wordt vervolgd, ondanks de schijn, zich in een betere situatie bevindt dan zijn vijanden. 
(Aivanhov)
 

Le pouvoir de la vie est si puissant que, tel un énorme torrent, il repart sous d’autres formes après un fracas. (Boris Cyrulnik)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. (Napoleon Hill)
 
You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be. (Napoleon Hill)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld van 2017 hebben vereffend.

(Klik op het beeld)

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. 


When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal. (Napoleon Hill)
 
If you can't do great things, do small things in a great way. (Napoleon Hill)

 
We refuse to believe that which we don't understand. (Napoleon Hill)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
(klik op het beeld)
Al die successen, waar de wetenschappers zo trots op zijn, geven nu stof tot nadenken en roepen vragen op. Bestaat de echte vooruitgang in het sturen van raketten naar andere planeten? Wat gaat men daar tenslotte doen? Om er op een dag de hulpbronnen te ontginnen en er uiteindelijk dezelfde wanorde te brengen als op aarde? Waarom gaat men nu het hele universum verstoren? Uiteraard is het op zich niet verkeerd om de kosmos te willen verkennen, maar niet voordat je eerst hier op aarde bepaalde zaken hebt begrepen en opgelost. De mensen hebben nergens respect voor, zij denken dat ze vrij zijn om overal heen te gaan, zonder zich zorgen te maken over de ingrijpende veranderingen die ze zullen veroorzaken. Maar op een dag zal dit geweld hun duur komen te staan. Zolang de wetenschappers geen ander doel hebben dan mensen middelen aanreiken, waardoor zij zich op de natuur kunnen storten, teneinde haar te doorzoeken en te misbruiken, zonder enige consideratie voor de verwoestingen die zij aanrichten, hebben ze geen reden om trots te zijn op de vermeende vooruitgang die zij de beschaving brengen. (Aïvanhov)Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Bertolt Brecht)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Before success comes in any man’s life, he is sure to meet with much temporary defeat, and, perhaps, some failure. When defeat overtakes a man, the easiest and most logical thing to do is to quit. That is exactly what the majority of men do. More than five hundred of the most successful men this country has ever known told the author their greatest success came just one step beyond the point at which defeat had overtaken them. (Napoleon Hill)
 
Do not wait ! The time will never be 'just right'. Start where you stand, and work whatever tools you may have at your command and better tools will be found as you go along. (Napoleon Hill)


(klik op het beeld)


The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution. (Hannah Arendt)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Set your mind on a definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass. (Napoleon Hill)
 
When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve. (Napoleon Hill)


I will eliminate hatred, envy, jealousy, selfishness, and cynicism, by developing love for all humanity, because I know that a negative attitude toward others can never bring me success. I will cause others to believe in me, because I will believe in them, and in myself. (Napoleon Hill)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

Sólo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. (Miguel de Unamuno)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Our only limitations are those we set up in our own minds. (Napoleon Hill)
 
The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does. (Napoleon Hill)

An educated man is not, necessarily, one who has an abundance of general or specialized knowledge. An educated man is one who has so developed the faculties of his mind that he may acquire anything he wants, or its equivalent, without violating the rights of others. (Napoleon Hill)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
I miracoli sono sull’uscio di casa. Basta saperli accogliere come fiori sbocciati in un deserto di sabbia. Sono fatti di amore, chiarezza e speranza. (Romano Battaglia)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Em certos casos, quanto mais nobre é o génio, menos nobre é o destino. Um pequeno génio ganha fama, um grande génio ganha descrédito, um génio ainda maior ganha desespero; um deus ganha crucificação. (Fernando Pessoa)

OVERTUIGINGEN
Iemand beweert trots: ‘ Ik heb mijn overtuigingen, ik zal ze nooit opgeven en ik verdedig ze tot het bittere einde.’ En inderdaad, je ziet hem moedig slag leveren tegen degenen die zijn mening niet delen. Je kunt de mensen niet verwijten dat ze een overtuiging hebben, maar soms moeten zij zich afvragen wat ze waard zijn en of het niet nuttig zou zijn ze te herzien. Vanuit het standpunt van de wijsheid is de houding van sommige ‘ overtuigde mensen’ veeleer hoogmoed, koppigheid of dwaasheid en de gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn: fanatisme en wreedheid.
Een overtuiging is niet noodzakelijk een rechtvaardiging, zij belet niemand de zwaarste vergissingen te begaan. Het feit dat je van iets overtuigd bent, kan een verkeerde mening niet veranderen in waarheid. ‘Maar’, zul je zeggen, ‘hoe kunnen we weten wat onze overtuigingen waard zijn?’ Indien ze je beter maken, dat wil zeggen scherpzinniger, geduldiger en begripvoller tegenover de anderen , behoud ze dan. Maar indien dit niet het geval is, heb je geen reden om trots te zijn; tracht dan streng te zijn door ze te herzien.
(Aivanhov)

Action is the real measure of intelligence. (Napoleon Hill)
 
More gold had been mined from the mind of men than the earth it self. (Napoleon Hill)


Cherish your vision and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements. (Napoleon Hill)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Quae nocent, saepe docent.

Namens de raad van bestuur, wens ik u een zeer gelukkig Nieuwjaar toe.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161230 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.