vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De stilte die we deelden… de stilte die we hoorden vertelden ons meer dan duizend woorden. (Veerle Noels)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Op stations, vliegvelden of in grote winkels heb je beslist al de roltrap genomen. Je staat vóór de trap, die stilstaat, je zet je voet op de eerste trede: ineens zet de trap zich in beweging en brengt je naar hogere of lagere verdiepingen. Wat is er gebeurd? Door je voet op de eerste trede te plaatsen heb je eenvoudig een lichtbundel onderbroken en dat is voldoende om een heel mechanisme te starten dat die enorme trap, die tonnen weegt, in beweging zet.
Hetzelfde proces vind je terug in het innerlijk leven. Elke gedachte, elk gevoel dat door je heengaat, onderbreekt ergens een lichtstraal, waardoor bepaalde apparaten in jou in beweging worden gebracht. Wanneer je, in plaats van je te verheffen, in de hel begint te donderen, komt dat omdat je gedachten en gevoelens hebt gehad die de roltrappen naar beneden in werking zetten. Denk niet dat je om het even welke gedachten of om het even welke gevoelens kunt voeden zonder veranderingen in jezelf teweeg te brengen. Afhankelijk van hun aard zetten zij dingen in werking waarvan de effecten je naar boven of naar beneden zullen brengen.
(Aïvanhov) 

 

Niet in ons hoofd, doch in ons hart ligt de kracht, die tot grote daden voert. (Not in our heads but in our hearts lies the power, that leads us to great deeds.) (Charles Dickens)
 
Veel verbittering komt voort uit onvoldoend begrijpen van elkander. (In this world a great deal of the bitterness amongst us arises from an imperfect understanding of one another.) (Charles Dickens)
 


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


J’ai assez d’idées pour qu’on puisse me voler sans me nuire. (André Malraux)

DE BELONING
Gedachten en gevoelens zijn krachtstromen. Daarom moet je steeds waken over de kwaliteit van elke gedachte, elk gevoel dat je wenst te voeden in jezelf. Dat is zelfs één van de belangrijkste dingen waar je je om moet bekommeren. Probeer iedere dag tenminste enkele minuten te wijden aan een activiteit die je verstand en je hart verbindt met de gebieden van de ziel en de geest. Kies een activiteit die je verplicht in jezelf de meest lichtende beelden, het hoogste bewustzijn aan te trekken en te bewaren; beschouw dit als het belangrijkste moment van je dag, denk dat van dit moment je toekomst en je heil afhangt. In het begin zul je er misschien niet alle heilzame gevolgen van kunnen zien. Maar ga door: geleidelijk aan zul je je bewoond voelen door iets dat heel groot, heel zuiver is, en wat er ook gebeurt, die aanwezigheid in jou zal je kracht, vrede en vreugde brengen.
(Aïvanhov)
 

Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie bekämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen. (Arthur Schopenhauer)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Eens een heer, altijd een heer. (Once a gentleman, and always a gentleman.) (Charles Dickens)
 
Er zijn donkere schaduwen op de aarde, maar de lichten zijn sterker in het contrast. (There are dark shadows on the earth, but its lights are stronger in the contrast.) (Charles Dickens)


Liefdadigheid begint thuis en rechtvaardigheid begint naast de deur. (Charity begins at home, and justice begins next door.) (Charles Dickens)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Sta stil bij de goede dingen in je leven, waarvan ieder er vele van heeft; niet bij de tegenslagen uit het verleden waarvan ieder er enkele heeft. (Reflect upon your present blessings — of which every man has many — not on your past misfortunes, of which all men have some.) (Charles Dickens)
 
Nu, wat ik verlang is feiten... In het leven worden alleen feiten verlangd. (Now, what I want is, Facts... Facts alone are wanted in life.) (Charles Dickens)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Een liefhebbend hart is ware wijsheid. (A loving heart is the truest wisdom) (Charles Dickens)
 
De pijn van het afscheid is niets vergeleken met de vreugde van het weerzien. (The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.) (Charles Dickens)
 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Als wij niet leren onze plicht te doen tegenover onze ondergeschikten, zullen zij nooit leren hun plicht tegenover ons te doen. (Unless we learn to do our duty to those whom we employ, they will never learn to do their duty to us.) (Charles Dickens)
 
Volhard in het vaste besluit om, wat gij ook te doen hebt, dit zo goed te doen als gij kunt. (Persevere in a thorough determination to do whatever you have to do, as well as you can do it.) (Charles Dickens) 

(Klik op het beeld)

 

Als je van het water drinkt, vergeet dan niet de bron waaruit het stroomt. (When you drink of the water, don't forget the spring from which it flows.) (Charles Dickens)
 
De lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de zon en winter in de schaduw. (Spring is the time of year when it is summer in the sun and winter in the shade.) (Charles Dickens)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
De wereld behoort toe aan diegenen die erop uit zijn om haar te veroveren, gewapend met zelfvertrouwen en een goed humeur. (The world belongs to those who set out to conquer it armed with self confidence and good humour.) (Charles Dickens)
 
De zon zelf is zwak wanneer hij voor het eerst opkomt en verzamelt kracht en moed wanneer de dag aanbreekt. (The sun himself is weak when he first rises, and gathers strength and courage as the day gets on.) (Charles Dickens) 

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Ik zal leven in het verleden, het heden en de toekomst. De geesten van alle drie zullen in mij streven. (I will live in the past, the present, and the future. The spirits of all three shall strive within me.) (Charles Dickens)
 
Je moet je nooit schamen om te huilen. Tranen zijn regen op het stof van de aarde. (One should never be ashamed to cry. Tears are rain on the dust of earth.) (Charles Dickens)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Stel geen vragen en er zullen geen leugens aan jou worden verteld. (Ask no questions, and you'll be told no lies.) (Charles Dickens)
 
Van alle slechte luisteraars, is het ergste en meest verschrikkelijke om tegen te komen de man die zo graag luistert wat hij wenst te horen, niet alleen jou gesprek, maar dat van elke andere persoon in de kamer. (Of all bad listeners, the worst and most terrible to encounter is the man who is so fond of listening that he wishes to hear, not only your conversation, but that of every other person in the room.) (Charles Dickens)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
De zwaarste en best verdragen beproevingen zijn diegene, die nooit worden opgetekend in enig aards geschiedenisboek en die elke dag worden ondergaan. (The hardest and best borne trials are those which are never chronicled in any earthly record and are suffered every day.) (Charles Dickens)
 
Een dag verspild aan anderen is niet verspild aan onszelf. (A day wasted on others is not wasted on one's self.) (Charles Dickens)

Ik hoop dat echte liefde en waarheid uiteindelijk sterker zijn dan enig kwaad of ongeluk in de wereld. (I hope that real love and truth are stronger in the end than any evil or misfortune in the world.) (Charles Dickens)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Een heel klein sleuteltje kan een hele zware deur openen. (A very little key will open a very heavy door.) (Charles Dickens)
 
Er is een wijsheid van het hoofd en een wijsheid van het hart. (There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.) (Charles Dickens) 

(klik op het beeld)


Doubt and despair, like hope, are born in imagination. (Robert Lynd)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. (Gabriel García Márquez)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Si dovrebbe pensare di più a far del bene che a stare bene: e cosi si finirebbe anche a stare meglio. (Alessandro Manzoni)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Er is niets ter wereld dat zo onweerstaanbaar besmettelijk is als lachen en goede humor. (There is nothing in the world so irresistibly contagious as laughter and good humor.) (Charles Dickens)
 
Er is niets zo sterk of veilig in een noodsituatie van het leven als de simpele waarheid. (There is nothing so strong or safe in an emergency of life as the simple truth.) (Charles Dickens)

We hoeven ons nooit voor onze tranen te schamen. (We need never be ashamed of our tears.) (Charles Dickens)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Transformase el que ama en cosa amada por obra y gracia de alta fantasía; después el corazón ya nada ansía, pues lleva en sí la parte deseada. (Luís de Camões)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Geluk is een geschenk en het is de kunst om het niet te verwachten, maar er plezier aan te beleven als het komt. (Happiness is a gift and the trick is not to expect it, but to delight in it when it comes.) (Charles Dickens)
 
Heb een hart dat nooit verhardt, en een temperament dat nooit vermoeit, en een aanraking die nooit pijn doet. (Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.) (Charles Dickens)

We smeden de kettingen die we in het leven dragen. (We forge the chains we wear in life.) (Charles Dickens)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Het belangrijkste in het leven is om te stoppen met te zeggen 'Ik wens' en te beginnen met te zeggen 'Ik zal.' Beschouw niets onmogelijks en behandel de mogelijkheden dan als kansen. (The most important thing in life is to stop saying 'I wish' and start saying 'I will.' Consider nothing impossible, then treat possibilities as probabilities.) (Charles Dickens)
 

Het hele verschil tussen constructie en schepping is precies dit: dat een geconstrueerd ding pas kan worden bemind nadat het is geconstrueerd; maar iets dat geschapen is, is geliefd voordat het bestaat. (The whole difference between construction and creation is exactly this: that a thing constructed can only be loved after it is constructed; but a thing created is loved before it exists.) (Charles Dickens)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Nec perit in toto quicquam, mihi credite, mundo, sed variat faciemque novat. (Publius Ovidius)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.