vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Normaliteit is een geplaveide weg. Je kunt er goed op lopen maar er zullen nooit bloemen op groeien. (Vincent van Gogh) 
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Heel je toekomst ligt besloten in het leven dat je vandaag de dag leidt: de richting die je geeft aan je gedachten, je gevoelens, de activiteiten waaraan je je energie besteedt. Want naargelang je aandachtig en waakzaam bent of niet, maak je de weg vrij of versper je hem met allerlei onnodige en zelfs schadelijke dingen die je goede ontwikkeling belemmeren.
Heel de dag van gisteren heeft de dag van vandaag voorbereid, en die van vandaag bereidt de dag van morgen voor. Hierin schuilt het geheim: sta zo vaak als je kan overdag, even stil om jezelf te observeren. Zeg tegen jezelf: “Hoe besteed ik mijn energie?... in welke richting stuur ik ze?” En leg uiteindelijk wat onderscheidingsvermogen, wat wijsheid en een beetje spaarzaamheid aan de dag. Op die manier kan je de volgende dag aanvatten in de beste omstandigheden. (Aïvanhov)


Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses. (Brian Tracy)

 
Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, ‘What’s in it for me? (Brian Tracy)
 
All successful people are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose. (Brian Tracy)


STRESS OF BURN-OUT, GEZONDE REACTIE...
(Klik op het beeld) 


If you raise your children to feel that they can accomplish any goal or task they decide upon, you will have succeeded as a parent and you will have given your children the greatest of all blessings. (Brian Tracy)
 

Successful people are simply those with successful habits. (Brian Tracy)

The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term, is the indispensable prerequisite for success. (Brian Tracy)

 
GEVOELIGHEID EN SENTIMENTALITEIT...

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de echte gevoeligheid en die ongezonde gevoeligheid die eerder lichtgeraaktheid of sentimentaliteit is. De echte gevoeligheid is een spiritueel vermogen dat ons in staat stelt om heel hoog te stijgen en toegang te krijgen tot steeds subtielere werelden. Sentimentaliteit is een uiting van de lagere natuur, die zich het centrum van de wereld waant en die altijd vindt dat ze te weinig aandacht krijgt: ze voelt zich gefrustreerd, gekwetst, en wordt agressief. Eenmaal we dit onderscheid begrijpen, krijgen we zicht op het werk dat we aan de lagere natuur moeten verrichten, om de echte gevoeligheid in staat te stellen te groeien en rijker te worden.
Gevoeligheid is niet alleen het vermogen om ontroerd te worden, om in bewondering te staan voor de mensen die men liefheeft, voor de schoonheid van de natuur of voor kunstwerken. De echte gevoeligheid opent de deuren van de onmetelijkheid, van het licht. Ze geeft ons een besef van de goddelijke orde der dingen en stelt ons in staat om in eenklank te trillen met de gebieden, de entiteiten en de stromingen van de Hemel.
(Aïvanhov)

 

You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile. (Brian Tracy)
 
Whatever we expect with confidence becomes our own self-fulfilling prophecy. (Brian Tracy) 

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear. (Brian Tracy)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Dès qu’il y a un dogme, il faut s’y opposer. (Boris Cyrulnik)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.

 
Glücklich allein ist die Seele die liebt. (Johann Wolfgang von Goethe)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. (Brian Tracy)
 
Teamwork is so important that it is virtually impossible for you to reach the heights of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it. (Brian Tracy)
 
The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance. (Brian Tracy)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

I’ve found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances. Be more active. Show up more often. (Brian Tracy)
 
Imagine no limitations. Decide what’s right and desirable before you decide what’s possible. (Brian Tracy)
 
Whatever you believe with feeling becomes your reality. (Brian Tracy)
 
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Everything you do is triggered by an emotion of either desire or fear. (Brian Tracy)
 
Never say anything about yourself you do not want to come true. (Brian Tracy)
 
Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. (Brian Tracy)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


  
It doesn’t matter where you are coming from. All that matters is where you are going. (Brian Tracy)
 
Those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future. (Brian Tracy)
 
Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. (Brian Tracy)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

The happiest people in the world are those who feel absolutely terrific about themselves, and this is the natural outgrowth of accepting total responsibility for every part of their life. (Brian Tracy)
 
If what you are doing is not moving you towards your goals, then it’s moving you away from your goals. (Brian Tracy)
 
Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event. (Brian Tracy)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you. (Brian Tracy)
 
Look for the good in every person and every situation. You’ll almost always find it. (Brian Tracy)
 
Communication is a skill that you can learn. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. (Brian Tracy)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


Goals allow you to control the direction of change in your favor. (Brian Tracy)
 
An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. (Brian Tracy)
 
Develop an attitude of gratitude, and give thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation. (Brian Tracy)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all. (Brian Tracy)
 
If you wish to achieve worthwhile things in your personal and career life, you must become a worthwhile person in your own self-development. (Brian Tracy)
 
The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire. (Brian Tracy)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you. (Brian Tracy)
 
Whatever you dwell on in the conscious grows in your experience. (Brian Tracy)


(klik op het beeld)

 
The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. (Ernest Hemingway)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

 
El tiempo es la materia de la que he sido creado. (Jorge Luis Borges)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La grande politica, quella delle risoluzioni audaci. (Camillo Benso Conte di Cavour)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. (Cora Coralina)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Today the greatest single source of wealth is between your ears. (Brian Tracy)
 
People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine. (Brian Tracy)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Just as your car runs more smoothly and requires less energy to go faster and farther when the wheels are in perfect alignment, you perform better when your thoughts, feelings, emotions, goals, and values are in balance. (Brian Tracy)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Aliorum iudicio permulta nobis et facienda et non facienda et mutanda et corrigenda. (Marcus Tullius Cicero)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.