vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als het leven lacht, lach dan uitbundig mee. (Rit Vangeel)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Je weet nog niet hoe rijk en vervuld je leven kan worden. Maar op één voorwaarde : dat je leert om je open te stellen, om te geven, om je broederlijker en edelmoediger te gedragen. Waarom wacht je altijd tot de anderen de eerste stap zetten, tot ze je groeten of naar je glimlachen? Wel, wacht niet langer! Voortaan is het aan jou om steeds meer licht en liefde te verspreiden, om de atmosfeer om je heen te doen geuren dankzij je uitstraling. Zelfs de straatstenen zullen beginnen te trillen als je voorbijkomt en allen die je naderen zullen voelen hoe een ongekende vibratie op hen wordt overgebracht. De mens is in staat om de materie te bezielen en te vergeestelijken en niet alleen de materie van zijn eigen cellen, maar de hele natuur om zich heen, zelfs de stenen. En hij zal daarin slagen op de dag dat hij geleerd heeft om deeltjes van licht en liefde uit zijn hart en ziel te bevrijden. (Aïvanhov)

 

If you are always trying to be normal you will never know how amazing you can be. (Maya Angelou)
 
Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Maya Angelou)

DE NACHT EN HET ONEINDIGE
In vele Europese talen, is het woord "Nacht" gevormd door de letter "N" met het cijfer 8.
De letter "N" is het symbool van het oneindige et dat is ook het geval van het cijfer 8. In alle talen, is het woord "Nacht" de unie van het oneindige. (N + 8)
 
La lettre "N", est le symbole mathématique de l'infini, et le nombre 8 symbolise aussi l'infini. Ainsi, dans toutes les langues, NUIT signifie l'union de l’infini ! (N + 8)
Enkele voorbeelden :

NEDERLANDS : nacht = n + acht  (8)
PORTUGEES : noite = n + oito (8)
ENGELS : night = n + eight (8)
DUITS: nacht = n + acht (8)
SPAANS : noche = n + ocho (8)
ITALIAANS : notte = n + otto (8)
FRANS: nuit = n + huit (8)

 
Ask for what you want, and be prepared to get it. (Maya Angelou)
 
Hate. It has caused a lot of problems in this world but it has not solved one yet. (Maya Angelou)

Nothing will work unless you do. (Maya Angelou)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Il faut être optimiste pour pouvoir supporter son pessimisme. (Sacha Guitry) 

DE FILOSOFIE VAN DE GEEST

We kunnen ons de geest niet voorstellen zonder de materie, maar ook de materie kan niet worden begrepen zonder de geest. Want in het begin is er de geest: alles wat in het universum bestaat, heeft zijn oorsprong boven, in de wereld van de geest, en de materie is dus slechts een geleidelijke verdichting van de geest.

Het is voor de mens heel belangrijk om deze filosofie van het primaat van de geest te cultiveren, want ze reikt de middelen aan om de gebeurtenissen te beheersen. Zelfs wanneer hij te kampen krijgt met de moeilijkheden van het leven (gezondheid, werk, relaties met anderen, ongelukken) weet hij dat hij niet verslagen kan worden. Door de kracht van de geest stijgt hij niet alleen uit boven de omstandigheden, maar hij kan er ook op inwerken. Hij aanvaardt niet dat de gebeurtenissen allesbepalend zijn, hij is de meester. Het is dus aan jou om te kiezen, want naargelang de filosofie die je aanneemt, de filosofie van de materie of de filosofie van de geest, zal je zwak of sterk zijn. (Aïvanhov)
 

Da der Tod der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich mit diesem wahren, besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, daß sein Bild allein nichts Schreckliches mehr für mich hat. (Wolfgang Amadeus Mozart)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

I think a hero is any person really intent on making his a better place for all people. (Maya Angelou)
 
I’ve learned that I still have a lot to learn. (Maya Angelou)

Be present in all things, and thankful for all things. (Maya Angelou)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. (Maya Angelou)
 
If you’re a human being, you can attempt to do what other human beings have done. We don’t understand talent any more than we understand electricity. (Maya Angelou)

 

AGENDA
DIFFERENCE DAY

Op donderdag 3 mei 2018 van 10u tot 20u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day
(Klik op het beeld) 


KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Stand up straight and realize who you are. That you tower over your circumstances. (Maya Angelou)
 
Seek patience and passion in equal amounts. Patience alone will not build the temple. Passion alone will destroy its walls. (Maya Angelou)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)We may encounter many defeats but we must not be defeated. (Maya Angelou)
 
Nothing can dim the light that shines from within. (Maya Angelou)

(Klik op het beeld)


Having courage does not mean we are unafraid. (Maya Angelou)
 
I created myself. I have taught myself so much. (Maya Angelou)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


We need joy as we need air. We need love as we need water. We need each other as we need the earth we share. (Maya Angelou)
 
Faith is the evidence of the unseen. (Maya Angelou)

Hope and fear cannot occupy the same space at the same time. Invite one to stay. (Maya Angelou)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 


Bitterness is like cancer. It eats upon the host. But anger is like fire. It burns it all clean. (Maya Angelou)
 
Have enough courage to trust love one more time and always one more time. (Maya Angelou)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Nothing succeeds like success. Get a little success, and then just get a little more. (Maya Angelou)
 
We are only as blind as we want to be. (Maya Angelou)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


The only thing is, people have to develop courage. (Maya Angelou)
 
My wish for you is that you continue. Continue to be who and how you are, to astonish a mean world with your acts of kindness. Continue to allow humor to lighten the burden of your tender heart. (Maya Angelou)

(klik op het beeld)

 
Confidence comes not from always being right, but from not fearing to be wrong. (Peter T. McIntyre)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


El hombre ha de ser esclavo de la acción si quiere vivir. (Gregorio Marañón)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
If you have only one smile in you give it to the people you love. (Maya Angelou)
 
All great achievements require time. (Maya Angelou)

A cynical young person is almost the saddest sight to see, because it means that he or she has gone from knowing nothing to believing nothing. (Maya Angelou)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


A poesia não se entrega a quem a define. (Mario Quintana)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
The desire to reach the stars is ambitious. The desire to reach hearts is wise and most possible. (Maya Angelou)
 
To grow up is to stop putting blame on parents. (Maya Angelou)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it. (Maya Angelou)
 
My mission in life is not to merely survive, but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. (Maya Angelou)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non est ad astra mollis e terris via. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.