vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van. (Nicolette Kluijver)  


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Het verstand is het vermogen dat de mensen in staat stelt de materie te kennen en deze dus ook te beïnvloeden. Daarom leggen zij zich erop toe het verstand te ontwikkelen en vandaar dat er zoveel goed opgeleide, bekwame en slimme mensen in de wereld zijn. Dat is goed, maar hoe meer mensen die richting opgaan, hoe meer middelen zij zich verschaffen om anderen te beheersen, hun wil aan hen op te leggen, hen te onderwerpen. Kijk maar hoe ze zich gedragen…
Waarom is dat zo? Omdat het onderwijs dat men aan kinderen en studenten op scholen en universiteiten geeft, niet tot hun hart of hun ziel is gericht en nog veel minder tot hun geest, maar enkel tot hun verstand. En de jongeren stellen dit onderwijs in dienst van hun lagere natuur, die zich dan uit in egoïsme, blinde ambitie en jaloezie. Niets van de kennis die ze ontvangen, stelt hun in staat om aan hun lagere natuur te werken en deze te beheersen; men voorziet hen van wapens, zonder hun het ideaal te geven zichzelf te verbeteren, en dan bedienen zij zich er natuurlijk van om hun laagste begeerten te bevredigen. (
Aïvanhov)

Je ne crois pas à l’excuse sociale. Ce n’est pas parce qu’on est fils d’immigrés ou d’ouvriers qu’on a moins de chance de réussir. (Gérald Darmanin)
 

DE TOEKOMST VAN HET GELD
(Klik op het beeld)


Als de laatste vis gevangen is, de laatste boom geveld en de laatste rivier vergiftigd, zul je erachter komen dat je geld niet kunt eten. (Indiaanse wijsheid – Opperhoofd Seattle)
 
Ieder ding of levend wezen die in deze wereld bestaat, zijn het de bomen, de bloemen, de vogels, het gras, de rotsen, het zand van de aarde, en de mensen, heeft zijn unieke manier van bestaan. Zijn essentie en zijn spirit maken het tot wat het is. Dit is wat er bedoeld wordt met verbondenheid. (Indiaanse wijsheid – Cherokee)


(Klik op het beeld)Wir endlichen mit dem unendlichen Geist sind nur zu Leiden und Freuden geboren, und beinahe könnte man sagen, die Ausgezeichnsten erhalten durch Leiden Freude. (Ludwig von Beethoven)

ONRECHTVAARDIGHEDEN...

Op een dag kwam een man bij me die vreselijk leed onder de houding van zijn reeds volwassen kinderen: terwijl hij heel goed en genereus voor hen was, waren zij alleen maar ondankbaar en wreed tegenover hem en die onrechtvaardigheid maakte hem opstandig en verteerde hem. Ik heb hem gezegd: «Wil je dat ik je een doeltreffende remedie, een tegengif geef? Je zult deze beproeving te boven komen, indien je de idee aanvaardt dat de Voorzienigheid dit middel aanwendt om je sterker te maken, of je te bevrijden, of je te doen nadenken, of je beter te maken. Wat je ondermijnt en ziek maakt is de gedachte dat wat je overkomt onrechtvaardig is. Denk dat het rechtvaardig is, en je zult genezen». Deze man stelde vertrouwen in mij en heeft zich herpakt. Hij aanvaardde ook de idee dat hij misschien betaalde voor fouten die hij in een vorig leven had begaan…. Zolang je er niet in slaagt deze manier van denken te accepteren, blijven deze dingen aan je knagen en vernietig je jezelf.
Dus, wanneer je het gevoel hebt slachtoffer te zijn van onrecht, aanvaard dan de idee dat het slechts schijnbaar om onrecht gaat. Dit is misschien niet zo, misschien ben je wel echt onschuldig, maar deze gedachte zal je helpen, want door ze te aanvaarden bevrijd je jezelf. Dat geldt ook voor mij, ik heb de proef op de som genomen.
(Aïvanhov)


Wie succesvol is, heeft ooit van iets gedroomd. (Indiaanse wijsheid – Maricopa)

Een goed leider neemt niet. Hij geeft. (Indiaanse wijsheid – Mohawk)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Onze eerste leraar is ons eigen hart. (Indiaanse wijsheid – Cheyenne)

Iedere vogel hoort zichzelf graag zingen. (Indiaanse wijsheid – Arapoha)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
Vergeet nooit dat je de kracht van de geest in je draagt. Het is een creatieve kracht. Zij kent geen beperkingen. (Indiaanse wijsheid – White Eagle) 

Met tranen in je ogen zie je de toekomst niet. (Indiaanse wijsheid – Nez Perce)


AGENDA
Op donderdag 1 juni van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei (voorbij)1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


De stilte heeft zovele betekenissen. (Indiaanse wijsheid – Yurok) 

Zonder vrede in de ziel van de mensen, kan er nooit vrede zijn tussen de landen. (Indiaanse wijsheid – Sioux)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
As for believing things, I can believe anything, provided that it is quite incredible. (Oscar Wilde)     

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Vriendelijkheid is de grootste kracht. (Indiaanse wijsheid – Iroquois)

Sommige dagen pak jij de beer. Sommige dagen pakt de beer jou. En sommige dagen kan je zelfs het bos niet vinden. (Indiaanse wijsheid)


(klik op het beeld)


No se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere. (José Ingenieros)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Oordeel nooit over een ander vooraleer je twee manen lang in zijn mocassins hebt gestaan. (Indiaanse wijsheid)
 
Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond, is een waarlijk groot mens. (Indiaanse wijsheid)

 
(Klik op het beeld)
 
Daar waar mijn voeten staan, ben ik op mijn plek. (Indiaanse wijsheid)

Als iemand spreekt met tranen in zijn ogen, dan is er een regenboog in zijn hart. (Indiaanse wijsheid)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Voor wie zich vaak verwondert, komt het geschenk van inzicht vanzelf. (Indiaanse wijsheid)

Zeg, als je 's ochtends opstaat, dank voor het morgenlicht, voor je leven en je levenskracht. Zeg dank voor je voedsel en je levenslust. Als je geen reden ziet om dank te zeggen, ligt dat aan jou. (Indiaanse wijsheid)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik) 
 
La vita è un’avventura con inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti intermezzi scelti dal caso a caso. (Roberto Gervaso)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Als je tegen de dieren praat, praten ze met jou en leer je ze kennen. Als je niet met de dieren praat, leer je ze niet kennen en wat je niet kent, boezemt je angst in. Wat iemand beangstigt, vernietigt hij. (Indiaanse wijsheid)

Wijsheid behoort niet één enkel mens toe. Wij moeten in wijsheid handelen, maar die wijsheid behoort niemand toe.
Zij is het verhelderen van oude ideeën die van generatie op generatie bevestigd werden over het ontdekken van de wetten van de natuur. (Indiaanse wijsheid)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters

Tenho em mim todos os sonhos do mundo. (Fernando Pessoa)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Mijn woorden vormen een eenheid met de grote bergen, met de grote rotsen, met de grote bomen. Ze zijn één met mijn lichaam en met mijn hart. (Indiaanse wijsheid)

De aarde behoort niet toe aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Dit weten we. Alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt. Alle dingen zijn met elkaar verbonden. Wat de aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de aarde. De mens heeft het levenswerk niet geweven, hij vormt er slechts een draad van. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. (Indiaanse wijsheid - Chief Seattle)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Non scholæ, sed vitæ discimus.

EEN UITWEG...

Wat ook de hindernissen en moeilijkheden mogen zijn, het is altijd mogelijk vooruitgang te boeken. Door goed te zoeken kun je altijd wel een plek vinden, waar je een voet kunt neerzetten, een stap doen, daarna de andere voet neerzetten en nog een stap doen… En dat geldt in het bijzonder voor het psychisch leven, omdat de kosmische Intelligentie dat zo heeft beslist: als we goed zoeken, geeft zij ons de middelen om steeds opnieuw een stap te doen.
We kunnen een ander beeld gebruiken en zeggen dat de kosmische Intelligentie overal openingen heeft gemaakt en dat we, als we het geduld en het geloof bewaren, ze door goed te zoeken zullen vinden en erdoorheen zullen gaan. Heb je het gevoel dat alles op slot zit, versperd is?… Nee, er zal altijd een uitweg zijn. Je moet naar alle kanten kijken, zonder het evenwicht of de hoop te verliezen, zonder wilde gebaren te maken: spoedig zul je ergens een deur zien opengaan, of misschien was die zelfs al open, maar had je het niet gemerkt. (Aivanhov)
 
 

"Er is een gevecht gaande binnen in mij, zei de grootvader aan zijn kleinzoontje, een verschrikkelijk gevecht en het is tussen twee wolven. Eén is slecht. Hij is woede, jaloezie, spijt, ellende, hebberigheid, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, nijd, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, twijfel en ego. De andere is goed. Hij is plezier, vrede, liefde, sereniteit, bescheidenheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid, empathie, waarheid, compassie, vertrouwen en hoop. Het zelfde gevecht is ook in jou gaande en in ieder ander persoon." De kleinzoon moest even nadenken en vroeg toen aan zijn grootvader: "Welke wolf zal winnen?" De oude Chief reageerde eenvoudig: "Degene die je zal voeden" (Indiaanse wijsheid)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)
 
Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170519 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.