vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

TOESPRAAK VAN Z.M. DE KONING
(Klik op het beeld)


Beste Optimisten,

Met afschuw zijn we eergisteren morgen in Brussel opnieuw getuigen geweest van monsterlijke aanslagen die vele onschuldigen het leven hebben gekost of zwaar hebben gekwetst. De internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen en haar dochterverenigingen, en in het bijzonder de Optimistenbond van het Koninkrijk België, betuigen hun innige deelneming aan alle families en vrienden van de slachtoffers, aan heel belgië, en aan al diegenen in de wereld die een hekel hebben aan idiote extremismen.
 
Natuurlijk zouden sommigen zich kunnen laten verleiden door de politiek van het land waar op enkele dagen tijd alle moskeeën met bulldozers gelijk met de grond werden gemaakt, maar laten we niet toegeven aan de provocatie van deze terroristen die ons zo graag zouden willen opzetten tegen de moslim gemeenschap.

Moge de geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de verscheidenheid waarvan ook vele moslims, en namelijk Cheikh Bentounès en Cheikha Nour, leden van onze beweging, doordrongen zijn ons helpen te weerstaan aan alle amalgaam en laat ons proberen te begrijpen wat er echt gebeurt om zodoende beter gewapend te zijn voor de strijd  tegen de vloed van morele ellende ...
(Klik op het beeld) Prof.Olivier Roy (Knack)
 
Laten we niet stilstaan bij de problemen en onenigheden, bij ziekte en lijden, bij de oorlogen en conflicten in de wereld. Laten we ons niet besmetten, want in dat geval zouden we we werk maken van de ziekte en niet van de genezing. Door ons bewustzijn te verhogen, zullen we immuun worden tegen de problemen in de wereld, we zullen kunnen leven en werken terwijl ze ons omringen en ze zullen ons niet kunnen raken en ons op geen enkele manier kunnen beïnvloeden. Dokters en verpleegsters moeten geimmuniseerd worden om vrij met zeer besmettelijke zieken te kunnen werken. Ze moeten zonder vrees ageren. Laten we zonder vrees zijn als we naar de verslechterende toestand van de wereld kijken. Laten we nooit wanhopen! ...

(Klik op het beeld) Interview VRT Nieuws van Prof. Olivier Roy (in 't Frans)


Op een welbepaald ogenblik, de XIde en het begin van de XIIde eeuw en op welbepaalde plaats, Andalusië, kozen de drie monotheïstische godsdiensten voor onderling respect, onderlinge bewondering en inspiratie. In alle vrijheid, ontstond er dialoog tussen hun grootste filosofen en de Griekse wijsgeren. Wetenschappen en godsdiensten werkten uitstekend samen.

In de zomer, het gelaat niet of nauwelijks bedekt met een witte hoofddoek, begroetten mannen en vrouwen elkaar, zij deelden een glimlach of een vriendelijk woord. In de winter, als de zon boven de westelijke toren van de grote moskee uitrees, kwamen mohammedaanse, joodse en christelijke jonge vrouwen uit de badhuizen, gekleed in lange rode en gouden sarongs en, zonder hun ogen het minste neer te slaan, wisselden ze blikken uit met jongelui.

Men hoorde er alle talen, van Arabisch tot Berber, van Romaans tot Hebreeuws. Zij die uit het noorden kwamen, voerden zelfs gesprekken in het Frans, het Vlaams of het Genovees.

Kooplieden van het Koninkrijk der Franken, Toscana, de Noordelijke zeeën, de Indische kusten, Afrika en China, hadden van Cordoba, deze verloren stad in het midden van Andalusië, het meest welvarende centrum van het westen, het belangrijkste handelscentrum ten westen van India gemaakt, de plaats waar alle intelligenties samenvloeiden, de ontmoetingsplaats van alle godsdiensten, het toevluchtsoord voor zij die obscurantisme schuwden.

Op geen enkele andere plaats zag men zoveel uitwisseling, in ieders voordeel, tussen geloofsmensen, wetenschappers, geneeskundigen en handelaren

Andalusië slaagde erin haar veroveraars te overwinnen, zij werden immers al snel verliefd op het aangename leven, zagen af van hun integrisme, lieten de drie geloofsovertuigingen in vrede samenleven en laafden zich aan muziek en poëzie.

Optimistan moet zijn wat Cordoba een millennium geleden was, het samenvloeien van alle intelligenties, de ontmoetingsplaats voor alle talen, alle huidskleuren, alle gedachtestromen, het toevluchtsoord voor diegenen die obscurantisme schuwen.


 Luc Simonet
  Voorzitter


 
Like Innige deelneming on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.