vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Een wonder komt immer onverwacht, je weet het nooit, misschien vannacht. (Paul van Vliet)
 


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Rien n’est plus abominable que des inquiétudes qui ne sont pas fondées. (Sacha Guitry)

 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Leer je moeilijkheden beschouwen als een ruwe materie, waaraan je moet werken. Zodra je dit standpunt inneemt, wordt een heel proces aan jou ontketend, apparaten gaan aan het werk en beginnen die ruwe materie fijn te malen om ze te transformeren. Uiteraard is dit moeilijk. Maar probeer het, tenminste uit nieuwsgierigheid. Neem de proef op de som gedurende één week. Zeg tot jezelf :""Deze manier om de dingen te zien, is zo nieuw voor mij dat ik niet weet hoe het aan te pakken; maar toch zal ik een poging doen.""
In plaats van bij iedere tegenslag, bij iedere moeilijkheid die zich voordoet, te fulmineren, je te beklagen en hemel en aarde lastig te vallen, verricht een werk met de gedachte. En om alle kansen op succes aan jouw zijde te hebben, probeer vooral om waakzaam te zijn: zodra je merkt dat je riskeert meegesleept te worden door een slecht humeur, ontmoediging of wanhoop, enz… reageer! Want als men zich eenmaal heeft laten gaan, is het moeilijk om rechtsomkeer te maken. Cultiveer dus deze waakzaamheid, die vermijdt dat je je laat verrassen en ga aan het werk.
(Aïvanhov)

De mens telt altijd graag zijn zorgen, maar zijn vreugden telt hij niet. (Fiodor Dostojewski)


ALLES BEGINT, STAAT OF VALT MET AANDACHT
(Klik op het beeld) Pijn en leed zijn altijd onvermijdbaar voor degenen met een groot intellect en een hart van goud. (Fiodor Dostojewski)


DE VLAM...
Een vlam is zo zwak dat een zuchtje wind volstaat om haar te doven. Maar als je de vlam voedt, kan die uitgroeien tot een ware vuurzee, en dezelfde wind die haar bedreigde, zal haar nu integendeel versterken, zelfs in die mate dat niets haar nog zal kunnen weerstaan.

De vlam is een symbool van de geest in ons en als we haar niet voeden, zal ze bij de kleinste moeilijkheid uitdoven. Zo ontmoeten we veel mensen die de vlam van de geest in zich hebben laten uitdoven, zodat ze bij de geringste hindernis ontmoedigd zijn en instorten. Wat betreft degenen die geleerd hebben om de vlam te onderhouden ... , niet alleen houden de obstakels hen niet tegen, maar zij zetten hen aan om nog verder te gaan, met nog meer ijver. Dezelfde moeilijkheden die de zwakkeren onderuithalen, versterken al degenen die de vlam van de geest in zichzelf brandend houden. (Aïvanhov)
 

Die man heeft meer intelligentie dan zijn karakter kan verdragen. (Fiodor Dostojewski)

Het zwijgen is altijd mooi en iemand die zwijgt is altijd mooier dan iemand die spreekt. (Fiodor Dostojewski)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.


Wenn ich zu einem anderen sagen kann: "Ich liebe dich", muss ich auch sagen können: "Ich liebe in dir auch alle anderen, ich liebe durch dich die ganze Welt, ich liebe in dir auch mich selbst. (Erich Fromm)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Iedereen is verantwoordelijk voor alles tegenover iedereen. (Fiodor Dostojewski)

Een realisme dat niet verder ziet dan het puntje van zijn eigen neus is gevaarlijker dan de meest krankzinnige fantasie, want het is blind. (Fiodor Dostojewski)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 


Het is mijn schuld, mijn persoonlijke schuld dat het de wereld slecht gaat. (Fiodor Dostojewski)

Tranen reinigen het hart. (Fiodor Dostojewski)

 
AGENDA
MARTIN SELIGMAN

Op maandag 4 februari 2019 om 18h30 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Printemps de l'Optimisme voor een lezing van Professor Martin Seligman, vader van de positieve psychologie, over "The hope circuit". Plaats: Trianon, 80 boulevard Rochechouart te 75018 Parijs.
(Klik op het beeld) 


KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Diep leed zwijgt en verbergt zich. (Fiodor Dostojewski)

Pretenties stompen de geest af. (Fiodor Dostojewski)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel. (Fiodor Dostojewski)

Als ik uitga van onbeperkte vrijheid, eindig ik bij onbeperkt despotisme. (Fiodor Dostojewski)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)


Als een volwassene het vertrouwen van een kind of zelfs van een groep kinderen wil winnen, moet hij ernstig en zakelijk beginnen en hen beslist volkomen als een gelijke behandelen. (Fiodor Dostojewski)

Men vindt soms een hevige vreugde in het besef van de oneindigheid van zijn eigen ongeluk. (Fiodor Dostojewski)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

 
Om intelligent te handelen is er meer nodig dan intelligent zijn. (Fiodor Dostojewski)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 


Waar geen liefde is, daar is ook geen verstand. (Fiodor Dostojewski)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)Welk een verschrikkelijk beest is een fatsoenlijk mens! (Fiodor Dostojewski)

Voordat u begint te handelen, moet uw geest vrij zijn van twijfel. (Fiodor Dostojewski)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

(Klik op het beeld) 


De wreedst denkbare marteling zou zijn, iemand te dwingen tot volstrekt nutteloze en onzinnige arbeid. (Fiodor Dostojewski)

(klik op het beeld)


If you want something you never had, you have to do something you’ve never done. (Thomas Jefferson)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Sólo la poesía es clarividente. (Gabriel Garciá Marquez)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La semplicità è la più grande sofisticatezza. (Leonardo da Vinci)OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. (Paulo Freire)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)Wie het grauwe leven van alle dag overmeestert, is een held. (Fiodor Dostojewski)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Ad vivendum velut ad natandum is melior qui onere liberior. (Lucius Apuleius)

Namens de raad van bestuur, wens ik u en uw familieleden een zalig Kerstfeest.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.