vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ik dicht om te doorgronden wat de wereld vergat. (Hugo Claus)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 
 
Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon. (Augustinus van Hippo)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Zonder gerechtigheid, wat zijn Staten anders dan grote roversbenden? (Augustinus van Hippo)

WETGEVINGEN TEN GUNSTE VAN ZAADDEUGNIETEN

(klik op het beeld)

(klik op het beeld)


Un autre univers, avec moins de mal, serait qualifié par nous de meilleur, parce que nous raisonnons comme des douillets, que l’effort épouvante. (Pierre Teilhard de Chardin) 

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. (Augustinus van Hippo)
 
De zonde is zijn eigen straf. (Augustinus van Hippo)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Je zou graag bepaalde zwakheden verbeteren, je zou er graag in slagen om bepaalde instinctieve neigingen te beheersen? Dit zal je slechts lukken wanneer je in jezelf de liefde voor een hoog ideaal koestert. Wat is een hoog ideaal? Een verlangen naar schoonheid, naar de spirituele schoonheid die bestaat uit zuiverheid, uit licht, uit harmonie. Je kijkt naar die schoonheid en op een natuurlijke, spontane manier maak je je los van alles wat ongezond, duister en chaotisch is. Die liefde voor de schoonheid beschermt je als een kledingstuk dat je niet wilt bevuilen. Wanneer je nieuwe kleren draagt of kleren die je bijzonder graag aandoet, stel je je niet bloot aan activiteiten die deze kleren zouden kunnen scheuren of bevuilen; instinctief let je op je gebaren en op de plekken waar je gaat zitten. Het gaat net zo met het hoge ideaal. Wanneer je besluit in jezelf de zin voor de wereld van de schoonheid en de harmonie te cultiveren, en het verlangen te ontwikkelen om er dichterbij te komen, zul je voelen dat er geleidelijk een subtiel kledingstuk om je heen wordt geweven dat je zult willen beschermen, en op die manier zul je ook zelf beschermd worden. (Aïvanhov)


Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid. (Augustinus van Hippo)
 
Niemand vermag een ander tot de hoogte te verheffen, waarop hij zelf staat, wanneer hij niet een stuk weegs tot de standplaats der anderen neerdaalt. (Augustinus van Hippo)
 

(klik op het beeld)


Er bestaat geen groter aalmoes, dan van harte zijn naaste te vergeven. (Augustinus van Hippo)
 
Er is geen lof verschuldigd aan hem die simpelweg zijn taak uitvoert. (Augustinus van Hippo)
 

 
DE WETTEN VAN DE WIJSHEID
Werken volgens de wetten van de wijsheid en de methodes van de liefde, dat is het programma’, zei Meester Peter Deunov. De wijsheid toont ons het ideaal waarnaar we dienen te streven; het is een grandioos programma dat ons voor eeuwig zal bezighouden. En om dit programma te realiseren, moeten we de methodes van de liefde toepassen door elke minuut bewust en met veel aandacht te leven. De wetten vertegenwoordigen de vaste punten waarop we ons moeten richten en de methodes zijn onze werktuigen. De methodes van de liefde stellen ons in staat de grootse doelen van de wijsheid te bereiken. Zij die denken tot wijsheid te kunnen komen terwijl ze de liefde veronachtzamen, vergissen zich: ze zullen verdorren en tot stof vervallen.
De methodes van de liefde zijn talrijk. Zij stellen ons in staat in de eerste plaats uitwisselingen te hebben met de hele natuur door te ademen, door ons te voeden, door het aanschouwen van de zonsopgang… Vervolgens uitwisselingen met de mensen door goedheid, edelmoedigheid, geduld te tonen... En tenslotte uitwisselingen met de goddelijke wereld door middel van meditatie, gebed en contemplatie. (Aïvanhov)


Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid. (Augustinus van Hippo)
 
Heb lief en doe wat je wilt. (Augustinus van Hippo)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Ik wil u vragen, smeken en aansporen om zachtmoedig te zijn, om medelijden te hebben met degenen die lijden, om klaar te staan voor de zwakken. Laat uw gastvrijheid in deze tijd van vele vluchtelingen, behoeftigen en noodlijdenden overvloedig zijn en uw goede werken ook. (Augustinus van Hippo)

(klik op het beeld)


 
Wer einen Flop baut, ist klüger geworden. Warum soll man Klügere entlassen ? (Horst Ullrich)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Op het versmaden van ijdele roem beroemt men zich vaak met nog groter ijdelheid. (Augustinus van Hippo)
 
Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen. (Augustinus van Hippo)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Niemand kan men kennen, tenzij door vriendschap. (Augustinus van Hippo)

De wereld is vol wonderen. (Augustinus van Hippo)


(Klik op het beeld) Past newsletters  
Las perezosas células cerebrales solo encienden su luz – inspiración – bajo el látigo de las emociones penosas. (Santiago Ramón y Cajal)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Non arriverà mai in cima. È troppo occupato a non far salire chi gli sta sotto. (Dino Basili)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
O caminho de sabedoria é não ter medo de errar. (Paulo Coelho)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Nemo risum praebuit, qui est coepit. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160902 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.