vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Maak geen drama van elke tegenslag. (Phil Bosmans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Je stelt vertrouwen in iemand, je beschouwt hem als een trouwe vriend of een goede medewerker, maar op een dag ontdek je bij toeval dat hij jou in werkelijkheid verraadt, dat hij komedie speelt en tegen jou werkt… Dat is uiteraard een grote ontgoocheling, maar indien je voldoende wijs en sterk bent, en vooral indien je begrepen hebt wat waarachtige liefde is, hoef je niet de banden met hem door te snijden, maak je hem geen verwijten en toon je hem zelfs niet dat je zijn hypocrisie hebt ontdekt. Wees daarentegen wel waakzaam om geen misbruik van jou te laten maken, maar blijf je normaal gedragen tegenover hem, zoals je voorheen deed.
Men wint er niets bij door brutaal de contacten te verbreken met een naaste of een medewerker van wie men juist ontdekt heeft dat hij vals speelt. Integendeel, men kan zelfs veel winnen door een houding aan te nemen die hem misschien zal toelaten om zijn vergissing in te zien en bovendien te herstellen. De vraag is altijd of men werkelijk een delicate aangelegenheid op duurzame wijze wil oplossen, of men enkel een persoonlijke rekening wil vereffenen. (Aïvanhov)


Hoe helderder u uzelf en uw emoties begrijpt, des te meer gaat u houden van dat wat is. (Benedictus de Spinoza)
 
Slechts wanneer ik niet alles mag, kan ik alles denken. (Benedictus de Spinoza)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor degene die rouwt en de dove maakt het niks uit. (Benedictus de Spinoza)

EEN OPTIMIST IN ACTIE...
(klik op de beelden)
Laat ons deze prachtige actie van François van den Abeele steunen!

 
De zucht naar geld, genot en eer is slechts schadelijk voor zover deze zaken terwille van zichzelf en niet als middel tot iets anders worden nagestreefd. Indien zij echter als middel worden gebruikt, zullen zij geenszins schadelijk zijn, doch integendeel alleszins bevorderlijk aan het doel in dienst waarvan zij worden gesteld. (Benedictus de Spinoza)

DE SFEER...
De sfeer waarin mensen zich bevinden, draagt er veel toe bij of hun goede of slechte kant tevoorschijn komt. Daarom moeten zij zo vaak mogelijk proberen om zich onder te dompelen in een sfeer van vrede, harmonie, licht. Vaak duren de gevolgen ervan niet heel lang; maar tenminste voor enkele ogenblikken werd aan de lagere natuur in hen het zwijgen opgelegd, terwijl hun hogere natuur opbloeide. En door deze ervaring te herhalen, zal de hogere natuur uiteindelijk op een dag haar wil opleggen.
Door sommigen wordt het doen inslapen van hun lagere natuur ervaren als een teken van zwakheid. Zij vinden dat ze veel beter af zijn door de vrije loop te laten aan hun instincten van overheersing en agressiviteit… door hun roofdieren los te laten. Maar helaas vallen deze roofdieren niet alleen de anderen aan, buiten hen. Wanneer zij de kooi verlaten, beginnen zij met hun eigen kinderen te verscheuren, dat wil zeggen hun goede gedachten, hun goede gevoelens, die zij hadden moeten beschermen en versterken door vanbinnen een sfeer van vrede en harmonie te handhaven.
(Aïvanhov)


Nous méritions toutes nos rencontres. Elles sont attachées à notre destinée et ont une signification qu'il nous appartient de déchiffrer. (François Mauriac) 

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 

Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend. (Benedictus de Spinoza)

De vrije mens zal trachten met zijn medemensen in een zo goed mogelijke verstandhouding te leven, ervan overtuigd dat aan het leven in de gemeenschap de voorkeur moet worden gegeven boven dat in eenzaamheid. (Benedictus de


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Solange man selbst redet, erfährt man nichts. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Er is geen andere weg dan de eigen weg. (Benedictus de Spinoza)
 
Wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord van de onwetendheid. (Benedictus de Spinoza)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam. (Benedictus de Spinoza)
 
Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen. (Benedictus de Spinoza)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

Que cada cual siga su inclinación, pues la inclinaciones suelen ser rayas a vías trazadas por un dedo muy alto, y nadie, por mucho que sepa sabe más que el destino. (Benito Pérez Galdós)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo. (Umberto Eco)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


A Igreja diz que a Terra é achatada, mas sei que ela é redonda, porque vi a sombra dela na Lua, e acredito mais numa sombra do que na igreja. (Fernão de Magelhães)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore. (Marcus Tullius Cicero)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160617 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.