vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Je kunt ergens een punt van maken. Je kunt er ook een punt achter zetten. (Tonnie Notten)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Telkens als je een moment van neerslachtigheid of ontmoediging beleeft, bedenk dan dat dit niet voor altijd noch onomkeerbaar is; die gemoedstoestand blijft niet, het geluk bereidt zich nu al voor om je te bezoeken. Maar om die toestand ondertussen niet passief te ondergaan, zeg tot jezelf dat het mogelijk is deze toestand te gebruiken om een innerlijk werk te doen. Pijn en lijden zijn vergelijkbaar met humus of zelfs met mest die je aan de voet van bloemen en struiken legt om ze sterker en mooier te maken. O zeker, ook daarin zijn het psychische en het fysieke vergelijkbaar. En als je bestudeert hoe je psyche reageert op een of andere prikkel uit de buitenwereld of uit je innerlijke wereld, zul je ontdekken dat je zelfs energie kunt putten uit je meest negatieve gemoedstoestanden.
Wat de mens ontbreekt, is de kennis van de subtiliteit van het innerlijk leven. Wij hebben allemaal een laboratorium in ons, waarin we de elementen kunnen zoeken die ons in staat stellen de juiste houding aan te nemen. Het is in theorie onmogelijk om die elementen zomaar te beschrijven; iedereen moet ze persoonlijk ontdekken, door de effecten te observeren die de gebeurtenissen in zijn dagelijks leven in hem teweegbrengen. (Aïvanhov)

 
It was not by gold or by silver, but by labour, that all the wealth of the world was originally purchased. (Adam Smith)

Corn is a necessary, silver is only a superfluity. (Adam Smith)

(klik op het beeld)


A nation is not made welthy by the childish accumulation of shiny metals, but it enriched by the economic prosperity of it's people. (Adam Smith)

DE KAARS...
Je steekt een kaars aan... Haar vlam zal je verlichten zolang zij wordt gevoed door het verbranden van de was. Deze verbranding is in zekere zin een offer. Zonder offer is er geen licht. Het vuur heeft behoefte aan voedsel, en het kaarsvet is precies dat voedsel. Dat weet je wel. Maar wat je niet weet, is dat de mens kan worden vergeleken met een kaars, omdat hij alle materialen bezit die nodig zijn om de vlam in hem te voeden. Deze materialen zijn die van zijn lagere natuur: het egoïsme, de agressie, de sensualiteit enzovoort. Hij moet ze opofferen om zijn vlam brandend te houden.
Wat mensen ervan weerhoudt dat offer te brengen, is de angst te zullen verdwijnen. Er zal natuurlijk iets van ons verdwijnen, maar dat iets moét juist verdwijnen, zodat iets anders verschijnt dat zuiverder, meer lichtend is. Precies zoals het materiaal van de kaars verdwijnt, zodat het licht blijft schijnen. Je zult zeggen dat er na enige tijd niets meer van de kaars overblijft. Ja, maar de mens kan onbeperkt branden. Eenmaal ontstoken kan hij niet meer uitdoven, omdat zijn brandstof onuitputtelijk is. (Aïvanhov)
 
Une vie est faite de tant de choses, de malheurs, de bonheurs, de rires, de larmes. C'est ça une vie. (Mireille Darc)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  
 
Virtue is excellence, something uncommonly great and beautiful, which rises far above what is vulgar and ordinary. (Adam Smith) 

An instructed and intelligent people are always more decent and orderly than an ignorant and stupid one. (Adam Smith)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Die wahre Weisheit ist die Begleiterin der Einfalt. (Immanuel Kant) 
 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)


Morgen, vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)


No society can surely be flourishing and happy of which by far the greater part of the numbers are poor and miserable. (Adam Smith)

The first thing you have to know is yourself. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reactions like an observer. (Adam Smith)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

To feel much for others and little for ourselves; to restrain our selfishness and exercise our benevolent affections, constitute the perfection of human nature. (Adam Smith)

The furious behaviour of an angry man is more likely to exasperate us against himself than against his enemies. (Adam Smith)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

(klik op het beeld)


Man is an animal that makes bargains: no other animal does this - no dog exchanges bones with another. (Adam Smith)

Virtue is more to be feared than vice, because its excesses are not subject to the regulation of conscience. (Adam Smith)


(klik op het beeld)


I don’t wish women to have power over men, but over themselves. (Mary Shelley)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

All for ourselves, and nothing for other people, seems, in every age of the world, to have been the vile maxim of the masters of mankind. (Adam Smith)

A criminal is a person with predatory instincts who has not sufficient capital to form a corporation. Most government is by the rich for the rich. Government comprises a large part of the organized injustice in any society, ancient or modern. Civil government, insofar as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defence of the rich against the poor, and for the defence of those who have property against those who have none. (Adam Smith)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Si los diplomáticos cantaran, no habría guerras. (Chavela Vargas)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. (Michelangelo)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

It is the highest impertinence and presumption… in kings and ministers, to pretend to watch over the economy of private people, and to restrain their expense... They are themselves always, and without any exception, the greatest spendthrifts in the society. Let them look well after their own expense, and they may safely trust private people with theirs. If their own extravagance does not ruin the state, that of their subjects never will. (Adam Smith)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Enquanto não aceitarmos que a vida é difícil, e isso não é mau, não só não arranjamos estratégias e calma para vencer as dificuldades, como as aumentamos e arranjamos uma dificuldade maior. (Vasco Pinto de Magalhães)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
He is led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. (Adam Smith)

No complaint is more common than that of a scarcity of money. (Adam Smith)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Never complain of that of which it is at all times in your power to rid yourself. (Adam Smith)

As soon as the land of any country has all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce. (Adam Smith)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Mens agitat molem. (Publius Vergilius)


Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170901 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.