vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Fanatisme is vaak evenredig aan iemands gebrek aan deugdelijke argumenten. (Louis Hoyack)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Elk organisme, elke samenleving die het licht ziet, begint met het optrekken van gebouwen waarin ze zich gaat installeren, en zo zijn er kerken, tempels... zijn er parlementen… is er het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, van het Rode Kruis, enzovoort. Maar de oorlogen gaan door, en het onrecht en de ellende en de misdaden ook. Een paar gebouwen meer of minder kunnen niet veel veranderen, zolang de mensen niet in staat zijn monumenten van licht en liefde in het onzichtbare te bouwen met hun gedachten, hun gevoelens en hun wil. Die onzichtbare gebouwen zijn even echt als constructies van beton of glas, en doeltreffender.
Zo’n monument wens ik samen met u op te richten, iets dat zo machtig is dat het geweten van heel de wereld erdoor wordt gegrepen en ervan ondersteboven raakt. Ja, er komt plotseling zo’n omwenteling in het bewustzijn, dat iedereen zal worden meegevoerd door een onweerstaanbare stroom van licht: zonder zich iets af te vragen schuift men zijn zelfzuchtige belangen terzijde en besluit men te gaan werken voor de komst van de broederschap. Zullen we erin slagen op zekere dag zo’n monument op te richten? Dat moeten we ons niet afvragen, maar in die richting moeten we wel werken. (Aïvanhov)


Iedereen vergist zich, de genie niet minder dan de onnozelaar, en het is niet de vergissing die gevaarlijk is maar het fanatisme van degene die denkt dat hij zich niet vergist. (Eric-Emmanuel Schmitt)
 

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? (Voltaire)


DE FISCALE FRAUDE … HOE TE HOGE BELASTINGEN BELASTINGEN VERNIETIGEN
"Belastingen zijn nefast voor de industrie en leiden het volk tot wanhoop, wanneer ze exorbitant zijn …De voorzichtige wetgever die het beste voorheeft met zijn volk, mag de mate waarin belastingverhoging ophoudt gunstig te zijn voor ’s lands industrie en haar schade zou toebrengen, nooit uit het oog verliezen …" (David Hume)
De Westerse landen hebben de progressieve belasting als beginsel van sociale rechtvaardigheid geadopteerd. Adam Smith, vader van het liberalisme, stelde het al zo. De progressiviteit van de belasting is nochtans een gewone listigheid die als doel heeft de armen te doen geloven dat de rijken enorm veel belastingen betalen. Maar niemand, de rijke niet meer dan de arme, aanvaardt meer dan de helft van zijn inkomsten aan de Staat af te staan. Alle Staten weten dit maar al te goed. Ze creëren dan ook allerlei afwijkingssystemen en fiscale niches en aanvaarden ze internationale fiscale shopping als tegengif tegen deze belastingprogressiviteit als het niet tegen de belasting zelf is. Het is hoogtijd dat Europa ervoor zorgt dat de belastingstelsels worden geuniformiseerd. Als de belastingen te hoog zijn, is het gemakkelijk voor de hoge inkomens het abusief karakter van de belasting als alibi te nemen om helemaal niets meer te betalen en op deze manier laten ze aan de minst bedeelden de hele last van de gemeenschap over.
Ik weet dat het gevaarlijk is om taboes te doorbreken maar ik pleit voor een redelijke proportionele belasting die door iedere burger met vreugde en fierheid zou voldaan worden, en zo goed dat de Staat het openbaar belang zou kunnen bedienen en de armoede uitroeien.
Belastingen zijn de prijs voor de democratie en, zoals meester Jean de Longeville schreef, als fiscale fraude een kwaad is, is het omdat ieder min of meer veralgemeend misdrijf een dodelijk gevaar betekent voor de democratie.

Snobs zijn luieriken die geen eigen gedachte noch eigen oordeel hebben. Om de snobs bezig te houden, heeft men de mode, de laatste nieuwigheid uitgevonden. (Eric-Emmanuel Schmitt)
 

DE HONDERDSTE AAP

De Honderdste Aap is een metafoor voor de manier waarop morfogenetische velden werken. 
De bioloog Lyall Watson publiceerde in 1979 een boek over een Japanse apenkolonie. In dat boek schrijft Watson over een aap op het eiland Koshima, die in 1953 ontdekte hoe zij aardappels moest wassen. Geleidelijk kopieerden andere apen dit gedrag. Maar toen op een dag in 1958 de Honderdste Aap het kunstje had geleerd, gebeurde er iets wonderlijks. Nog voor zonsondergang konden opeens alle apen op Koshima aardappels wassen. Sterker nog: ook alle apen op naburige eilanden namen het gedrag over. Er was een kritische massa bereikt in de evolutie van die soort en dat beïnvloedde de collectieve bewustzijnsvelden van die soort. 
De theorie van de Honderdste Aap is meer dan een theorie. De trilling van verwachting vermenigvuldigt zich, tot een kritische massa in trilling is bereikt.
Op dat precies dat ogenblik voelt iedereen, waar dan ook, de verandering. Als genoeg mensen de zelfde gedachte koesteren, wordt deze gedachte in de Universele Energie gereflecteerd, en ogenblikkelijk door het Spel gedistribueerd.
Op dat moment voelen alle wezens binnen het frequentie bereik dat wij Aarde noemen de nieuwe vibratie en nemen die ook aan. 
Wanneer een gedachtepatroon de Universele Energie raakt, wordt het in jullie werkelijkheid terug gespiegeld. Het is de volmaakte manifestatie van dat gedachtepatroon. Dus welke wens doen jullie nu? Wensen jullie iets materieels? Wensen jullie een situatie of een relatie, of wensen jullie het hoogste potentieel en de grootste opwinding die je fysieke lichaam kan dragen?


Eenvoudige gedachten zijn de perfecte voedingsbodem voor fanatisme. (Eric-Emmanuel Schmitt)

AGENDA
Op vrijdagavond 8 april om 20u en zaterdag 9 april 2016 om 9u, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 10de Dag van het Geluk.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op donderdagen 14 en 21 april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
In een discussie is het niet zo moeilijk een opinie te verdedigen, doch wel een opinie te hebben. (Eric-Emmanuel Schmitt)


Een gelukkig man is met weinig tevreden. (Eric-Emmanuel Schmitt)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Oké, je mag niet liegen. Maar als je een joods kind verbergt, zeg je dan de waarheid tegen de Gestapo als die aan de deur klopt? (Eric-Emmanuel Schmitt)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

 

Man müßte es dahin bringen, daß sich all Menschen des Fanatismus und der Intoleranz schämen. (Friendrich II der Große)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Optimistisch zijn is een strijd. (Eric-Emmanuel Schmitt)


In the long run I certainly hope information is the cure for fanaticism, but I am afraid information is more the cause than the cure. (Daniel C. Dennett)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Indien ik teveel bekommerd ben om hetgeen onnozelaars denken, zal ik geen tijd meer hebben voor hetgeen verstandige mensen denken. (Eric-Emmanuel Schmitt)

Alle haat is wellicht teleurgestelde liefde. (Eric-Emmanuel Schmitt)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

Un fanático es un individuo que tiene rázon aunque no tenga razón. (Jaume Perich)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Gli uomini non fanno mai il male così completamente ed entusiasticamente come quando lo fanno per convinzione religiosa. (Umberto Eco)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


O mundo precisa compreender que não há mais limites para as atrocidades e as barbáries provocadas pelo ser humano tendo como máscara a religião, a política, a economia, a desigualdade social, o ódio, a raiva, a marginalidade... Sempre que atentados como esse ou outros ainda piores ocorrem, dezenas, centenas, milhares de vidas inocentes são confiscadas pela morte. (Valeria Nunes de Alemeida e Almeida)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Argumentum baculinum.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160408 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.