vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Als er tien problemen zijn en je wilt ze alle tien tegelijk oplossen, dan heb je er elf. Durf prioriteiten te stellen. (Eberhard van der Laan) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Elke dag publiceert de Beurs de koersen: sommige zijn gestegen, andere gedaald. Degene die vandaag gedaald zijn, kunnen morgen weer stijgen, en vice versa. Welnu, op grotere schaal, zie je dezelfde verschijnselen zich voordoen in de geschiedenis van de wereld: op een gegeven moment stonden sommige waarden hoog in aanzien terwijl andere niet zo werden gewaardeerd.
In bepaalde periodes werd fysieke moed geprezen: de helden waren degenen die wisten hoe te vechten in tornooien, duels of oorlogen, en die nooit bang waren voor gevaar. In andere periodes was het offer de meest erkende waarde: men bewonderde degenen die in staat waren alles op te geven om zich in dienst te stellen van de armen, de zieken en de vervolgden. Tegenwoordig is het intellect de waarde die hoog in aanzien staat: het vermogen om te redeneren en kennis te verwerven om op de materie in te werken. Maar dat zal niet blijven duren, een andere waarde is reeds in opkomst: de broederschap. Zij zal de mensen ertoe aanzetten uit hun beperkingen en hun zelfzucht te breken, om het bewustzijn van de universaliteit te verwerven.
(Aïvanhov)
 

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. (Søren Kierkegaard)

Een grote geest draagt altijd een spoor van krankzinnigheid mee.
(Søren Kierkegaard)


WHY WORK DOESN'T HAPPEN AT WORK...
(Klik op het beeld) Jason Fried


De laatste troost die ik heb is de zekerheid dat er in de eeuwigheid gelukkig geen kranten zijn. (Søren Kierkegaard)

De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen. (Søren Kierkegaard)


DE MATERIE EN DE GEEST
De materie reikt naar de geest, ze wil naar hem opstijgen om zuiverder, subtieler te worden; en omgekeerd, de geest daalt af naar de materie om zich te incarneren en om zich via haar te manifesteren. Zo stijgt de beminde op om haar geliefde te ontmoeten, die neerdaalt uit de hemelse gebieden, en als ze elkaar ergens in de ruimte ontmoeten, met wat een vreugde worden ze één!

Op dezelfde manier kan heel het werk van de spiritualist worden samengevat in dit proces: de ontmoeting van de geest en de materie. Wat hij ook doet, wat zijn bezigheden, ervaringen en plannen ook zijn, ze moeten leiden tot wat ik hier samenvat in twee woorden: de vergeestelijking van de materie en de belichaming van de geest. Want als de geest afdaalt in de diepten van het menselijk wezen, verandert hij de grove materie van zijn passies in schoonheid, zuiverheid, licht, verhevenheid en liefde. (Aïvanhov)

Elle (l’âme) peut être atteinte par un souffle et ignorer une tempête. (Maurice Maeterlinck)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

De maan is het geweten van de aarde. (Søren Kierkegaard)

Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd. (Søren Kierkegaard)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Die Leichtigkeit zu erfahren ist schwer, denn es bedarf viel Kraft, um alles was runterzieht, loszulassen. (Branka Ternegg)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 

Genieën zijn als onweer, ze gaan tegen de wind in, boezemen de mensen angst in, vegen de lucht schoon. (Søren Kierkegaard)

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier. (Søren Kierkegaard)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Volledige openheid maakt het absoluut onmogelijk te regeren. (Søren Kierkegaard)

Ach, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan. (S
øren Kierkegaard)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Een bril verbergt veel; ook vaak tranen. (Søren Kierkegaard)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Luther heeft een enorme flater begaan met niet als martelaar te sterven. (Søren Kierkegaard)

Het talent verwekt sensatie, het genie roept tegenstand op. (S
øren Kierkegaard)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Ken je vervelender mensen dan de consequente? (Søren Kierkegaard)

(klik op het beeld)


Het verlangen is de navelstreng van het hogere leven. (Søren Kierkegaard)

Ik ben zo overtuigd van de juistheid van mijn ideeën, dat ik er nooit ook maar in de verste verte aan gedacht heb een discussie uit te lokken... (Søren Kierkegaard)
Het is beter te geven dan te ontvangen; maar er is meer nederigheid nodig om te ontvangen dan om te geven. (Søren Kierkegaard)


(klik op het beeld)


Everybody got rights. A man tied to a bed got rights. A man down in a dungeon got rights. A little screaming baby got rights. Yeah, you got rights. What you don’t got is power. (Justin Torres)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Een slecht geweten kan het leven interessant maken. (Søren Kierkegaard)


Als men geheel binnengetreden is in het rijk der liefde wordt de wereld (hoe onvolkomen ook) rijk en schoon,want het bestaat uit niets dan gelegenheden lief te hebben. (Søren Kierkegaard)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. (Antonio Machado)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
L’impegno in un’attività sportiva insegna a socializzare. Il contatto e lo scambio di opinioni aprono une persona al dialogo e alla tolleranza, arricchendola di senso civile e di esperienze preziose. (Gabriella Dorio)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Hoe meer men zich begrenst, des te vindingrijker men wordt. (Søren Kierkegaard)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Há máquinas de felicidade dispendiosas, que funcionam com enorme desperdício, e há outras económicas, que, com as migalhas da sorte, criam alegria para uma existência inteira. (Joaquim Nabuco)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Durven is even de grond onder je voeten verliezen. Niet durven is je leven verliezen. (Søren Kierkegaard)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Geen enkel mens is in werkelijkheid te nederig om het hoogste te begeren. (Søren Kierkegaard)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Iustitia omni auro carior.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171013 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.