vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Ik word pas echt mens als ik de medemens ben, mens met en voor de ander, want wie een ander helpt bouwt aan zichzelf. (Prins Claus) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Om wijsheid te verkrijgen, moet je de grootste moeilijkheden hebben doorstaan, de grootste beproevingen. De wijsheid van iemand spreekt uit alle ervaringen die zo iemand heeft opgedaan, uit alle overwinningen die hij heeft behaald op het kwaad, en je moet waardering en bewondering voor hem koesteren, omdat hij duur heeft moeten betalen om deze te verkrijgen.
En als deze persoon echt een wijze is, lees je dat af aan zijn houding, aan zijn blik, aan zijn zekerheid dat men met het geloof, het werk en de tijd over alle weerstanden triomfeert. Zelfs als hij op zijn of gelaat tekenen vertoont, die zijn achtergelaten door het lijden, is wat overheerst de aanwezigheid van een licht, dat straalt en verlicht vanuit iets dat diepzinnig en verborgen is. (Aïvanhov)


Les gens qui veulent suivre des règles m’amusent, car il n’y a dans la vie que de l’exceptionnel. (Jules Renard)

(Klik op het beeld)Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein. (Gustav Knuth)

VERMOEIDHEID...

Wat ben ik moe!’ Hoe vaak hoor je die zin niet uitspreken? Je komt overal vermoeide mensen tegen, maar ze blijven maar naar links en rechts te vliegen zonder een minuut stil te staan. Het is goed om actief te willen zijn. Maar om altijd actief te kunnen blijven, moeten we ons kunnen ontspannen. Daar zijn veel methodes voor en hier zijn er een paar. Strijk zachtjes met je vingers onder je bijna gesloten ogen. Deze beweging moet van buiten naar de binnen worden gemaakt en vooral niet andersom. Ga op een bed liggen, til een arm op en laat hem weer vallen, daarna de andere. En hetzelfde met de benen. Doe dat drie keer, dat is voldoende. Je kunt ook langzaam je hoofd naar rechts draaien, dan naar links terwijl je diep ademhaalt. (Aïvanhov) 

Calamitas virtutis occasio. (Een ramp biedt de gelegenheid zijn moed te tonen.) (Lucius Annaeus Seneca)

Et post malam segetem serendum est.
(Ook na een slechte oogst moet men zaaien.) (Lucius Annaeus Seneca)

Quidquid bene dictum est ab ullo, meum est.
(Wat goed gezegd is door wie ook, dat gebruik ik.) (Lucius Annaeus Seneca)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Ducunt volentém fata, nolentem trahunt. (Het lot leidt de gewillige, de onwillige sleept het mee.) (Lucius Annaeus Seneca) 

Nullus agenti dies longus est. (Geen dag is lang voor iemand die werkt.) (Lucius Annaeus Seneca)

 
Invisa mumquam imperia retinentur diu. (Een gehaat bewind houdt nooit lang stand.) (Lucius Annaeus Seneca) 


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Remissius imperanti melius paretur. (Wie met zachtheid beveelt wordt het best gehoorzaamd.) (Lucius Annaeus Seneca
)

Frangas, non flectas.
(Je kunt me wel breken, maar niet buigen.) (Lucius Annaeus Seneca) 

Vitia nobis sub virtutum nomine obrepunt.
(Ondeugden besluipen ons onder de naam van deugden.) (Lucius Annaeus Seneca)


AGENDA
Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Pars sanitatis velle sanari fuit. (Gezond willen worden is een deel van het genezingsproces.) (Lucius Annaeus Seneca)

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sont.
(De ondeugden van anderen hebben we steeds voor ogen, die van onszelf achter ons.) (Lucius Annaeus Seneca)

Nulla aetas ad discendum sera.
(Men is nooit te oud om te leren.) (Lucius Annaeus Seneca)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
When we are no longer able to change a situation, we are challenged to chage ourselves. (Viktor E. Frankl)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. (Niet wie weinig bezit, maar wie veel verlangt, is arm.) (Lucius Annaeus Seneca)

Otium sine litteris mors est.
(Rust zonder geestelijke bezigheid is de dood.) (Lucius Annaeus Seneca)

 
Lex est, non poena, perire. (Sterven is een wet, geen straf). (Lucius Annaeus Seneca)


(klik op het beeld)


Ah, buen gusto! ¡Qué cosa horrible! El gusto es el enemigo de la creatividad. (Pablo Picasso)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Alteri viva oportet, si vis tibi vivere. (Zo gij voor u zelve wilt leven, moet gij voor uw naaste leven.) (Lucius Annaeus Seneca)

Si vis amari, ama.
(Wil je bemind worden, bemin dan.) (Lucius Annaeus Seneca) 


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Mens regnum bona possidet. (Wie een goed hart heeft, bezit een koninkrijk.) (Lucius Annaeus Seneca) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Non c'è una differenza biologica tra animali. Perché allora ci fa orrore il pensiero di mangiare il nostro cane, ma massacriamo a ogni Pasqua centinaia di agnelli per fare festa? (Umberto Veronesi)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. (Geen groot genie zonder een scheut waanzin.) (Lucius Annaeus Seneca) 

Non scolae, sed vitae discimus.
(We leren niet voor school, maar voor het leven.) (Lucius Annaeus Seneca)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters

Amigos verdadeiros são os que nos acodem inopinados com valedora mão nas tormentas desfeitas. (Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Forsan miseros meliora sequentur. (Publius Vergilius)

EEN KIND OPVOEDEN...

Een kind opvoeden bestaat er niet alleen in het de les te lezen, het taken op te leggen en het te straffen als het ongehoorzaam is. Om goede opvoeders te zijn, moeten ouders denken aan alle kwaliteiten en deugden die diep in de ziel en de geest van hun kind besloten liggen, en zich concentreren op de vlam die in het kind woont en deze alle mogelijkheden bieden om zich te manifesteren. Op die manier zullen in het kind later prachtige eigenschappen ontkiemen, die men in hem gestimuleerd heeft. En omdat een kind niet altijd begrijpt wat men hem zegt, of waarom het hem gezegd wordt, moet men zich ook weten te richten tot zijn onderbewustzijn. Zijn ouders of opvoeders kunnen bijvoorbeeld, als het kind al slaapt, aan zijn bedje zitten, het heel zachtjes strelen zonder het wakker te maken en het kind alle goede kwaliteiten influisteren, die ze het toewensen. Op die manier leggen ze in het onderbewuste van het kind kostbare elementen , die wanneer ze jaren later ontluiken,, het kind voor veel vergissingen en gevaren zullen behoeden.(Aivanhov) 

Sic praesentibus utaris voluptatibus, ut futuris non noceas. (Geniet zó de genoegens van het ogenblik dat je aan de genoegens der toekomst geen schade doet.) (Lucius Annaeus Seneca)

Nullius boni sine socio jucunda possessio.
(Bezit zonder vrienden is vreugdeloos.) (Lucius Annaeus Seneca) 


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Ik wens u een vrolijk Paasfeest toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170421 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.