vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
‘Min 20 graden’ sprak de eskimo ‘de lente hangt in de lucht’ (Wiet van Broeckhoven)

HET WEZENLIJKE IS IN ONSZELF TE VINDEN

Hoeveel mannen en vrouwen hebben een einde aan hun leven gemaakt, terwijl ze toch – zoals men zegt – ‘alles mee hadden’: jeugd, schoonheid, intelligentie, rijkdom, een gezin en vrienden die van hen hielden. Ze hadden alles, behalve het wezenlijke: levensvreugde. En dat kon geen enkel van de uiterlijke of materiële voordelen die ze hadden, hun geven, zelfs niet de affectie van hun omgeving. Er moet dus eerst in de mens zelf iets veranderen. Hij moet in zijn innerlijk, in zijn ziel en in zijn geest, op zoek gaan naar wat hij nodig heeft. Alleen zijn ziel en zijn geest kunnen hem de zin van het leven bijbrengen, hem levensvreugde bezorgen, en ongeacht de omstandigheden zal hij niet opgeven. Zelfs in de ergste situaties zal hij zich kunnen verbinden met de hemelse wezens en zich vervuld en vol licht voelen. Als de oorzaak van je geluk in jezelf ligt, kan niets of niemand je daarvan beroven. De dag dat je beslist om het wezenlijke in jezelf te zoeken, zul je op weg zijn naar de vrijheid, de onsterfelijkheid en de eeuwigheid. (Aïvanhov) 
 
La parole, sublime et divin phénomène, mystère où dans un son s’incarne l’âme humaine. (Alphonse de Lamartine)


(Klik op het beeld)


De grootste vijand van het recht is het voorrecht. (Marie von Ebner-Eschenbach)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Alleen de denkende beleeft zijn leven; aan de gedachteloze trekt het voorbij. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Waar de ijdelheid begint, houdt het verstand op. (Marie von Ebner-Eschenbach)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Wat noemen de mensen het liefste dom? Het verstandige dat zij niet begrijpen. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Tevreden slaven zijn de verbitterdste vijanden van de vrijheid.(Marie von Ebner-Eschenbach)

AGENDA
Op donderdag 9-maart van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 2 - 9 - 23 februari (voorbij) en 9 maart
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Aan het eindpunt uwer wensen zult gij althans één ding missen: uw tocht daarheen. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
Diepe ontwikkeling schittert niet. (Marie von Ebner-Eschenbach)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Das Leben muss nicht leicht sein, wenn es nur inhaltsreich ist. (Lise Meitner)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Een oordeel laat zich weerleggen, een vooroordeel nooit. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
In elke hoge vreugde mengt zich een gevoel van dankbaarheid. (Marie von Ebner-Eschenbach) 
 
Aan mensen, die grote deugden bezitten, vergeeft men hun kleine gebreken het moeilijkst. (Marie von Ebner-Eschenbach) 


(klik op het beeld)

 
It may serve as a comfort to us, in all our calamities and afflictions, that he that loses anything and gets wisdom by it is a gainer by the loss. (Sir Roger L’Estrange)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Het genie wijst de weg, het talent bewandelt hem. (Marie von Ebner-Eschenbach) 
 

Men blijft jong zolang men zich nog allerlei nieuwe ideeën en gedragspatronen eigen kan maken en kritiek kan verdragen. (Marie von Ebner-Eschenbach)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Wie geduld zegt, zegt moed, volharding, kracht. (Marie von Ebner-Eschenbach) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. (Jorge Luis Borges)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Een kenmerk van hoogstaande mensen is dat zij aan anderen veel geringer eisen stellen dan aan zichzelf. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
Er is geen betere reden om beleefd te zijn dan superioriteit. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
Er zou veel minder kwaad op de wereld gedaan worden, als het kwaad nooit in naam van het goede kon worden gedaan. (Marie von Ebner-Eschenbach)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Guardiamoci le spalle da chi non ci guarda negli occhi.(Roberto Gervaso)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para a casar com o que eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar. (Fernando Pessoa)

DE JEUGD...

Het is een zeer slecht advies dat volwassenen aan jongeren geven als ze hun vertellen: "Haast je maar om ervan te genieten, want de jeugd duurt niet lang! Als je eens wist hoe snel ze voorbijvliegt!” En het is waar, hun jeugd is heel snel voorbijgevlogen, maar waarom? Wel juist omdat ze toen ze jong waren, naar hetzelfde verderfelijke advies hebben geluisterd en zich hebben gehaast om plezier te maken, om alle geneugten te genieten, wat de zekerste manier is om zijn frisheid te verliezen! Dus, omdat die feiten er zijn, trekken de mensen daaruit hun conclusies. Ja, maar als de feiten zijn wat ze zijn, is het net omdat we van tevoren niet goed hebben kunnen observeren en juist redeneren.
Dus hier is wat ik zelf aan de jeugd, zowel jongens als meisjes, zou willen zeggen. Als je werkt voor het licht, voor een verheven ideaal, hoe ouder je zult worden, hoe levendiger en expressiever je zult zijn. Je krijgt zelfs een leven en een expressiviteit die je niet had toen je veel jonger was. Natuurlijk zal je rug een beetje krom zijn, je zult wat meer rimpels en witte haren hebben, maar blijf daar niet bij stilstaan: laat je lichaam rustig verouderen en denk eraan dat je ziel zich nog steeds via dat lichaam kan manifesteren met een buitengewone jeugdigheid.
(Aivanhov) 

Hebben en niets geven is in veel gevallen slechter dan stelen. (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
Wij verzetten ons tegen het lijden, maar wie van ons zou niet geleden willen hebben? (Marie von Ebner-Eschenbach)
 
Als ieder de andere helpen wilde, waren alle geholpen. (Marie von Ebner-Eschenbach)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Magister artis ingeniique largitor venter.


Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170224 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.