vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft, die doet veel en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan. (Vincent van Gogh)

THE BLUE ECONOMY
(klik op het beeld) Idriss Aberkane


Iedereen heeft in zich een stukje goed nieuws. Het goede nieuws is dat je niet weet hoe groot je kunt zijn. Hoe veel je kunt houden van! Wat je kunt bereiken! En wat je mogelijkheden zijn! (Anne Frank)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Het ontstaan van een beschaving hangt in de meeste gevallen samen met de aanwezigheid van water: bronnen, rivieren, meren, stromen... Waar water stroomt, verschijnen flora en fauna en de mensen vestigen er hun verblijf. Zie al die steden, die gebouwd zijn aan de oevers van een rivier… Op een bepaalde manier vormen rivieren grenzen, maar zij zijn ook verbindingswegen.
In feite kan het water geïnterpreteerd en begrepen worden op verschillende niveaus. Op psychisch vlak kan men zeggen dat het liefde is. Waar geen liefde is, is het een woestijn. Helaas komt het zelden voor dat mensen, wanneer zij zich in een onderneming storten, denken dat de liefde een woordje mee moet spreken; zij rekenen vooral op de organisatie. Welnu, zij vergissen zich: wanneer de liefde ontbreekt, de werkelijke motor van de dingen, is er geen leven. Maar zodra de liefde verschijnt, valt alles geleidelijk op zijn plaats en begint alles te functioneren, zelfs indien de organisatie tekortschiet.
(Aïvanhov)


Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld. (Anne Frank)

BIOMIMETISME
(klik op het beeld)

 
Ik denk niet aan alle ellende, maar aan al het moois dat er nog is. (Anne Frank) 


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 
 
Het zijn wij allen die de oorlog willen en aanvaarden. (Anne Frank)

HET CYNISME VAN DE MULTINATIONALS KOTSBEU!

We zijn die multinationals die niets eerbiedigen echt beu, niets tenzij de winst, deze multinationals zonder scrupules die verdwijnen zodra ze de gemeenschap voldoende gepluimd hebben. Ook al die fiscale niches zijn we beu die de multinationals toelaten nergens de minste vennootschapsbelasting te vereffenen en de hele last van de samenleving aan de kleine aan de KMO's, aan de middenstand en aan de armen over te laten terwijl niemand meer dan de multinationals profiteert van al hetgeen de samenleving biedt, een solvabele markt, de opvoeding, de infrastructuren...
Wanneer zal de Europese overheid eindelijk de fiscale wetgevingen van de Lidstaten harmonizeren en een einde maken aan de dictaten die de multinationals aan de Staten opleggen? Zal Europa zich eindelijke een beetje met politiek bemoeien?

(klik op het beeld)

Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens. (Anne Frank)  

(Klik op de beelden)

 
Kijk hoe slecht één kaars de duisternis zowel kan trotseren als definiëren. (Anne Frank)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

(klik op het beeld)


Le plus sage est celui qui voit le plus loin dans l’infini de son ignorance. (Maurice Maeterlinck)

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Wat is gebeurd kan niet ongedaan worden gemaakt, maar men kan voorkomen dat het weer gebeurt. (Anne Frank)

Wie gelukkig is, zal anderen ook gelukkig maken. (Anne Frank)


(klik op het beeld)


Vrouwen moeten ook worden gerespecteerd! Over het algemeen gesproken wordt naar mannen in groot aanzien gekeken, in alle delen van de wereld. Dus waarom zouden zij niet hun aandeel pakken? Soldaten en oorlogshelden worden geëerd en herdacht, ontdekkingsreizigers wordt onsterfelijke roem verleend, martelaren worden vereerd, maar hoeveel mensen kijken op tegen vrouwen als soldaten? (Anne Frank)

 
DE VRIJHEID
De vrijheid bevindt zich niet op het fysieke vlak. Je vindt haar in het atmische gebied*, dat de wereld van de geest is. Om vrij te zijn, moeten wij ons dus met onze geest vereenzelvigen. Naarmate deze identificatie zich voltrekt, versterken wij onszelf en ontsnappen we aan de ons omringende omstandigheden.
Om een beeld te gebruiken kun je zeggen dat je, door je met de geest te vereenzelvigen, boven de wolken uitstijgt. Degene die onder de wolken blijft, is altijd afhankelijk: om de zon te zien, moet hij de grillen van de wolken afwachten, en ondertussen is hij blootgesteld aan het donker, de kou, de mist en de regen. Aangezien hij er zich geen rekenschap van geeft dat hij zichzelf in deze situatie heeft geplaatst, klaagt hij: ‘De zon is weg.’ De zon is niet weg, hij heeft zelf die wolken – duistere gedachten en gevoelens - tussen de zon en zijn ziel toegelaten. Moge hij deze wolken verdrijven of zich er boven plaatsten: hij zal meteen in het licht baden, en met het licht zal hij zich zo vrij voelen. (Aïvanhov)


It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Niemand is ooit arm geworden door te geven. (Anne Frank)
 
Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in hun karakter en goedheid. (Anne Frank)

(klik op het beeld)


 
Wenn wir, sagtest du, die Menschen nur nehmen, 
wie sie sind, so machen wir sie schlechter.
Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. (Johann Wolfgang von Goethe)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden : idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest. (Anne Frank) 


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Ouders kunnen alleen goed advies geven en hen op het rechte pad zetten, maar de vorming van iemands karakter ligt in zijn eigen handen. (Anne Frank)

(Klik op het beeld) Past newsletters  
No rechaces tus sueños. ¿ Sin la ilusión el mundo qué seria ? (Ramón de Campoamor)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Il tempo è prezioso. Ridio di gusto. Guarda con occhi curiosi. Allontana i mah, i forse, i non lo so, i poi vedrò. Vivi senza pensare troppo, e pensa che devi vivere davvero. (Rosy Taccori)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Em todos os grandes vencedores e nos que amam o poder encontra-se a seriedade que se explica por uma sobriedade de desejos. A aspirção mata o desejo. E a espiração é um dos pontos cardeais do poder. (Agustina Bessa-Luis)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Tantum eruditi sunt liberi. (Epictetus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160909 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.