Copy
Newsletter de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
de la Universitat Autònoma de Barcelona
Visualitzar al meu navegador
Newsletter #171
29 Juny 2021
Newsletter Corporativa de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Share
Tweet
Forward
Hola <<Nombre>>, et presentem les novetats de la quinzena. 

El destacat /  La notícia de la setmana

Memòria IGOP 2019-2020

Us presentem la nostra memòria bianual 2019-2020

Portada memòria IGOP 2019-2020
Descarrega't
Memòria IGOP 2019-20

Us presentem la memòria d'activitats de l'IGOP del bienni 2019-20. Es tracta d'un document clau per rendir comptes i fer visible la quantitat i diversitat d'activitats desenvolupades pel nostre institut.

Al document podreu trobar informació sobre l'equip humà que constitueix l'IGOP, els diferents projectes de recerca bàsica i aplicada en que ha participat; les activitats formatives realitzades; una anàlisi dels ingressos i la producció bibliogràfica en forma de llibres, capítols de llibre i articles a revistes indexades tant d'àmbit nacional com internacional.

Memòries anteriors
Memòria IGOP 2010-2013
Memòria IGOP 2014-2015
Memòria IGOP 2016
Memòria IGOP 2017
Memòria IGOP 2018

Causa Jaime Palomera
Més informació:
Causa Jaime Palomera

25/06/21 Comunicat
Suport a l’investigador i activista Jaime Palomera

Suport a l’investigador i activista Jaime Palomera i a les encausades del Sindicat de llogateres.

Des de l’IGOP, fa temps que constatem el fort creixement de les desigualtats, el que ens condueix cap a societats més polaritzades i més injustes. Sens dubte, un dels principals factors de generació d’aquesta desigualtat és l’accés a l’habitatge.

Des de l’àmbit acadèmic, hem intentat contribuir a posar llum sobre aquest fenomen, remarcant la necessitat de revertir-lo per tal de garantir uns drets bàsics i un vida digna per la majoria de la població. La nostra feina s'orienta a posar de relleu les greus conseqüències socials i humanes que provoquen fets com la gentrificació i l’assetjament immobiliari i a proposar polítiques públiques alternatives.

Sovint, algunes de les persones que treballen amb nosaltres, davant de la constatació d’aquestes injustícies, decideixen anar més enllà de la recerca i adquireixen un fort compromís ètic amb la defensa dels grups socials més vulnerables. Una d'elles és el Jaime Palomera, que ha desenvolupat la seva recerca post-doctoral a l’IGOP com a investigador Juan de la Cierva. Compartir amb ell la reflexió i la recerca en l’àmbit de l’habitatge durant els darrers anys ha estat tot un privilegi.

A través d’aquest comunicat, volem mostrar públicament el nostre recolzament tant a ell com a les altres dues afiliades del SINDICAT DE LLOGATERES a les quals se’ls hi demana en conjunt una pena de presó de 9 anys. Considerem que aquesta demanda està fora de lloc per a unes persones que han denunciat públicament una situació d’assetjament immobiliari i han fet palesa una situació injusta i d’abús de poder amb la finalitat d’aconseguir obrir un procés de negociació.

Jaime, Alpha, Fran, Sindicat de Llogateres, tot el nostre suport davant aquest judici que considerem injust!

UIA expert article
Més informació:
https://igop.uab.cat/lloguem-yes-we-rent/
Fitxa del projecte Yes we rent

14/06/21 Yes we rent
El cas de Mataró com a exemple segons un expert de la UIA 

Urban Innovative Actions (UIA) és una iniciativa de la Unió Europea que proporciona a les zones urbanes de tota Europa recursos per provar solucions noves i no demostrades per afrontar els reptes urbans. Basat en l’article 8 del FEDER, la iniciativa té un pressupost total de 372 milions d’euros per al període 2014-2020.

Una de les seves funcions és recollir iniciatives pioneres mitjançant articles redactats pels seus experts/es. En aquest sentit, Nils Scheffler de la UIA ha seleccionat el cas Yes We Rent de Mataró destacant-ne les seves recomanacions redactades per Lorenzo Vidal, Raquel Gallego i Charlotte Fernández.

En concret es fa ressò de les recomanacions següents: 1. Reforçar el suport tècnic als socis fundadors de la cooperativa, 2. Desenvolupar incentius no econòmics per atraure i mantenir pisos al parc d'habitatge "Sí, lloguem" i 3. Esbossar estratègies per capitalitzar la (futura) cooperativa de llogaters.

Podeu llegir-ne l'article sencer en el següent enllaç:
Yes we rent (UIA)
Delclós & Vidal
Carlos Delclós Webinar
Enlace a la sesión
Ficha del proyecto PaDC

22/06/21 Webinar
From market good to social right? Shifting approaches to housing in Europe

El pasado 22 de junio, Carlos Delclós y Lorenzo Vidal (investigadores postdoctorales del IGOP) participaron en el seminario From market good to social right? Shifting approaches to housing in Europe del CIDOB.

Delclós presentó algunos resultados del proyecto Property and Democratic Citizenship. Específicamente, se habló de las políticas europeas en materia de vivienda, los marcos legales que definen la capacidad de intervención europea para proteger el derecho a la vivienda y el papel de los fondos europeos a la hora de promover el acceso a la vivienda digna y asequible.
 
Entre los participantes (se trataba de un seminario por invitación) estuvieron presentes miembros del ayuntamiento de Barcelona, organizaciones europeas por el derecho a la vivienda y la parlamentaria europea Kim van Sparrentak.

Marie Curie Call
More info

Call for expressions of interest
Marie-Curie Postdoctoral Fellowship

The Institute of Government and Public Policies (IGOP) at Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) seeks expressions of interest from outstanding post-doctoral candidates eligible to apply for a Marie Sklodowska-Curie Individual European Fellowship at a Spanish host institution. ( Download Call )

If you would be interested in working with us for 1-2 years on a Marie Sklodowska-Curie Fellowship, please email an expression of interest (EoI) to Charlotte Fernández (charlotte.fernandez@uab.cat) by 7th of July.

Please include:

  • a CV with details of your academic and other relevant accomplishments
  • a 1-2 page working research proposal
  • a motivation letter explaining research synergies with IGOP and what makes you a potentially outstanding candidate for a Fellowship.
  • Two relevant publications
  • Names of two referees willing to send their confidential evaluation on a short notice.
Seminari Escola Estiu XES
Blog del projecte
Fitxa del projecte

17/06/21 Seminari
Com avancem cap a la gestió público-comunitària-cooperativa?

El passat 17 de juny va tenir lloc el Seminari “Com avancem cap a la gestió público-comunitària-cooperativa?”, part del projecte La Coproducció Procomú a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El seminari pretenia generar un intercanvi d’idees i discussions sobre les condicions per avançar en la gestió público-comunitària-cooperativa, conèixer experiències i aprofundir en els reptes d’aquesta gestió. Va ser co-organitzat per investigadores de Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), la Comissió de Formació de la XES, l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).

El seminari va comptar amb cinc ponents. En primer lloc, l’Ivan Miro, sociòleg i cooperativista, va aprofundir en què és aquesta forma de gestió, d'on sorgeix, l’estratègia i les condicions necessàries per a avançar en aquest model de gestió. Posteriorment, en Jaume Salmerón, regidor a l’Ajuntament d’Arbúcies, va explicar com ha estat el procés de remunicipalització del Servei d’Atenció Domiciliària a Arbúcies i la gestió per part d'una cooperativa pública. Va identificar les dificultats i reptes que han tingut i les eines de política pública que s'han generat per a donar suport i més estabilitat als processos cooperatius i comunitaris. Després, en Miguel Doñate, regidor de Cabrils d’Economia Social i contractació i compra pública, va fer un breu resum d'allò més rellevant de la jornada que va organitzar la XMESS amb el Col·legi d'interventors, sobretot centrant-se en els reptes identificats per a avançar en la gestió público-comunitària-cooperativa i les eines que s'estan desenvolupant per a abordar-los. En quart lloc, la Sara Maestre Andrés, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va explicar una metodologia que han desenvolupat per a avaluar els processos de col·laboració necessaris per a establir aquesta forma de gestió i els resultats preliminars de la seva implementació en el cas del municipi de Sant Cugat del Vallès. Finalment, en Jordi Estivill, sociòleg, cooperativista i fundador de RIPESS-Europa, va parlar de com s’està desplegant aquesta forma de gestió a França, Itàlia, Gran Bretanya i Portugal.

Vídeo del seminari disponible en aquest enllaç: Gestió público-comunitària-cooperativa.

 Globalización neoliberal

Novetat IGOP Consulta ]
Conflictividad asociada a la turistificación: Machu Picchu y Venecia


Perez C, Bianchi I, Busacca M (2021) Conflictividad asociada a la turistificación: Machu Picchu y Venecia. In Romero L, Castro H y Valera A (eds) (2021). Globalización neoliberal, extractivismos y conflictividad ambiental y territorial en américa latina y europa. Valencia: Tirant lo Blanch, ISBN 9788418534218, págs. 331-380.

 Coproducció d'habitatge a Catalunya

Novetat IGOP Consulta ]
La coproducció d’habitatge a Catalunya: orientacions per al món local.


Marc Parés, Mara Ferreri i Eduard Cabré. La coproducció d’habitatge a Catalunya: orientacions per al món local. Sèrie Urbanisme i Habitatge 3; Col·lecció Estudis. 1a edició: juny de 2021; Diputació de Barcelona.

Efecto Barrio

Novetat IGOP Consulta ]
Efecto Barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas.


Nel.lo, Oriol (ed.); Efecto Barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas; 2021 Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 1ª edición, ISBN 978-84-18614-47-7

 Public cooperative policy mechanisms for housing commons

Novetat IGOP Consulta ]
Public-cooperative policy mechanisms for housing commons.


Ferreri, Mara & Lorenzo, Vidal (2021) Public-cooperative policy mechanisms for housing commons, International Journal of Housing Policy, DOI: 10.1080/19491247.2021.1877888

 Derechos y deberes personas mayores

Novetat IGOP Consulta ]
Ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en la vida cotidiana.


Rodríguez, Pilar; Ramos, Clarisa y Vilà, Toni (Ed.): Ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en la vida cotidiana. Guías de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. N.º 7, 2021.

 Portada Tras la indignación. El 15M: miradas desde el presente

Novetat IGOP Consulta ]
No olvidemos nunca quiénes somos ni por qué estamos aquí 

Bianchi, Iolanda; Salazar, Yunailis y Pera, Marina: «No olvidemos nunca quiénes somos ni por qué estamos aquí». Sobre Barcelona en Comú, movimientos sociales y cambio radical. En: Tras la indignación. El 15M: miradas desde el presente. Editores: Cristina Monge, Jose Ángel Bergua, Jaime Minguijón Pablo, David Pac Salas. Editorial Gedisa., 2021. ISBN 9788418525414.

 Dossier CIDOB Blanco Nello

Novetat IGOP Consulta ]
Pandemic, cities, and mutual support: The role of urban social innovation in the COVID-19 crisis  

Blanco, Ismael and Nel·lo, Oriol; Pandemic, cities, and mutual support: The role of urban social innovation in the COVID-19 crisis, 2021. Cidob Dossier. COVID BRIEFS BUILDING BACK BETTER:POST-PANDEMIC CITY GOVERNANCE.

CIDOB Carlos Delclós

Novetat IGOP Consulta ]
La vivienda en la era digital: tendencias e implicaciones  

Delclós, Carlos; La vivienda en la era digital: tendencias e implicaciones. CIDOB Notes internacionals 245 (12/2020). E-ISSN: 2013-4428; D.L.: B-8439-2012
disponible en castellano e inglés.

In the eye of the storm again   

Novetat IGOP [ Consulta ]
In the eye of the storm... again! Social policy responses to COVID19 in Southern Europe

Moreira, A, Léon, M, Coda Moscarola, F, Roumpakis, A. In the eye of the storm…again! Social policy responses to COVID19 in Southern Europe. Soc Policy Adm. 2021; 1– 19. 
https://doi.org/10.1111/spol.12681
First published: 29 December 2020. 

IGOP Campus UAB
Edifici MRA
+34 93 586 88 15
Horari (de setembre a juny)
Dll-Dv: 09:00h - 14:00h i 15:00h - 17:00h
Escola de l'IGOP
Urrutia, 17 - 08042 BCN
+34 93 407 62 03
Horari
Dilluns a divendres de 9 a 13h.
Twitter IGOP
Twitter Escola IGOP
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Share
Copyright © 2021 IGOP-UAB, sota llicència Creative Commons (CC BY-SA 3.0)
      
dona'm de baixa    actualitzar les meves dades   

Email Marketing Powered by Mailchimp