Copy
MÃ¥nadsbrev januari 2016
Klicka här för att titta i webbläsaren
En ny tid med nya möjligheter
Hoppas ledigheten under jul och nyår varit avkopplande och att 2016 börjat på ett bra sätt. Vi ser fram emot ett nytt år då vi förväntar oss och tror att Gud vill göra mycket gott i vår församling, men också i våra enskilda liv.

Året som gått kommer vi minnas som ett kaotiskt år då flyktingkris och terrorhot skakade om världen och även vårt land. Vi lever i en otroligt utmanande tid som sätter våra samhällen, vår medmänsklighet och inte minst oss som kyrka på prov.

Veckan innan vi gick på julledighet stod det så gott som varje dag människor som ringde på kyrkan, sökte efter en diakon och uttryckte behovet av mat, pengar, att få duscha o.s.v. Vi har några hjältar i församlingen som arbetar med att i bästa möjliga utsträckning möta dessa människors behov. Vi är övertygade om att behoven inte kommer minska men att vi gemensamt som församling behöver anta utmaningen på det här området.

För tänk om det som vi kallar flyktingkris faktiskt är en unik gudagiven möjlighet för oss som församling?

Under hösten har vi gått med en olustig känsla som inte riktig velat släppa taget – tänk om vi missar vad Gud gör mitt ibland oss och möjligheten som ges för att vi inte vi ser Honom i det?

Det är intressant att läsa i Bibeln att till och med lärjungarna hade svårt att känna igen Jesus vid en hel del tillfällen. Jesus går på vattnet och de tror att det är en våldnad, Maria från Magdala får se Jesus efter korsfästelsen och tror att det är en trädgårdsmästare. Emmausvandrarna går tillsammans med Jesus och förklarar för honom att Jesus har dött och uppstått för de ser inte att det är han.

I Matteusevangeliet kapitel 25 talas det om att Jesus på domens dag ska vända sig till människor på sin högra sida och säga:

Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

PÃ¥ den dagen kommer det ha betydelse om vi har känt igen Jesus i den hungrige, törstige, nakne och hemlöse. Vi önskar att vi som församling ska känna igen dem som Moder Teresa benämner som Jesus i förklädnad. Och det kommer rejält att utmana och sätta oss pÃ¥ prov. Det innebär att det kan lukta cigarettrök i kyrkan och inte är sÃ¥ städat och ordningsamt som vi önskar. Det kommer innebära uppoffringar av vÃ¥r tid, bekvämlighet och pengar.  

I november döpte vi tre personer. Helen och Rahel från Eritrea och Joelle från Burundi. (Missade du dopgudstjänsten kan du se filmklippet från deras dop här nedan.) Vi är glada över alla nya människor som kommer till vår församling. Barnkyrkan har vuxit det senaste året har upp emot 25 barn som mest på sina samlingar.

När vi pastorer var i Israel i höstas lyssnade vi till en pastor ifrÃ¥n Betlehem. Han gav oss alla 250 svenska pingstpastorer en tydlig uppmaning: "Gud har ett syfte med alla dessa människor som flyr till ert land. Er uppgift är att dela evangeliet med dem!" 

Oavsett om vi har olika politiska Ã¥sikter i invandrarfrÃ¥gan sÃ¥ är vÃ¥r kallelse som kyrka att visa pÃ¥ Guds kärlek och dela evangeliet med alla dessa nya människor som kommer till vÃ¥r stad. 

Vi behöver lägga ännu mer tid och resurser pÃ¥ den möjlighet som vi upplever att Gud ger oss genom att nÃ¥ dessa nya människor. Därför kommer Mahta Adhanom (pÃ¥ bilden döper Mahta tillsammans med Anna) frÃ¥n Eritrea under vÃ¥ren bli en del av vÃ¥rt team och särskilt arbeta med att integrera nya människor i församlingen och nÃ¥ ut med evangeliet till invandrarna i vÃ¥r stad. Genom arbetsförmedlingen har vi fÃ¥tt en möjighet att ge henne en 3 mÃ¥naders projektanställning i kyrkan och pÃ¥ Second Hand.


Tack för att du är med och bidrar och tjänar med det som Gud har gett dig i vÃ¥r församling! 

Vi önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse under 2016!

Henrik & Anna
Besök av Tigleth Malkey 14 februari
Tigleth Malkey kommer ursprungligen frÃ¥n Syrien och till vardags arbetar han i Södertäljekyrkan. För sju Ã¥r sedan grundade han tillsammans med sin fru församlingen som i dag bestÃ¥r av cirka 100 medlemmar. Liksom staden är multikulturell speglar även Södertäljekyrkan stadens befolkning.

Södertäljekyrkan hÃ¥ller i dag till i en ombyggd möbelbutik. Varje söndag firar de en gudstjänst kl 16.00 och även om församlingen är mÃ¥ngkulturell sÃ¥ är det en enda kyrka. De har valt att ha all förkunnelse pÃ¥ svenska och att inte ha olika nationalitetsgrupper inom kyrkan som har egna möten. Tigleth tror pÃ¥ en integrerande kyrka i samhället där mÃ¥let är att alla trivs och känner tillhörighet. 

Den 14 februari kl 16.00 besöker Tigleth oss pÃ¥ vÃ¥r gudstjänst. Missa inte det! 
Världens hopp = Församlingen

Har du någonsin funderat på varför vi har en kyrka egentligen? Eller varför det är så viktigt att komma till kyrkan varje söndag? Visst att det är fint med en vilodag och så, men om Gud älskar oss borde vi väl få göra vad vi vill med den? Eller?

Andra tycker att det är självklart att gå till kyrkan på söndagar därför att man alltid har gjort det. Därför att mina föräldrar alltid gjorde det, och därför att mina mor och far-föräldrar också alltid var där. Det är något man gör i vår familj. Det är en tradition vi vill bevara. Vi går dit för att man ska. Det är väl bra? Eller?

Församlingen är världens hopp. Vi finns till därför att fler ska fÃ¥ möjlighet att lära känna Gud. Vi som församling är kallade till att axla manteln som Jesus bar före oss. Han kom ner hit till jorden för att vi skulle förstÃ¥ vem Gud är och hur mycket han älskar oss,  och vi fortfarande är kvar här, därför att vi ska fullfölja det arbetet ända tills han kommer tillbaka igen.

Jag tror att Gud vill något mer med ditt liv. Jag tror att Han har en plan för dig. Att Han har lagt ner gåvor i dig som är till funktion i ditt liv bland människor du möter i vardagen. Jag tror också att dessa gåvor till lika stor del är planterade i dig, därför att Han vill att du ska välsigna församlingen med dem. Ingen har fått gåvor för sin egen skull. Vi har var och en fått gåvor och utmaningar ut efter vår förmåga, så att vi tillsammans kan sprida Guds rike över denna värld. Vi behöver dig, och du behöver oss.

Att frälsa världen, Sverige och Katrineholm handlar om teamwork. För att kunna fullfölja vårt uppdrag måste vi förstå vilka vi är. Vad är det att vara församling? Vad är tanken med den? Vad säger Bibeln om vårt uppdrag? Det kommer vi att prata om under några veckor på våra gudstjänster med start söndagen den 21:a februari. Vi ses där

Victoria Öhrvall
Bild från modevisning
Intervjuer med de nydöpta
Datum framöver
Sön 6 mars
14.00 Dopundervisning. För dig som vill veta mer om dopet.

Ons 16 mars
14.00 Dagledigträff med Olof Djurfeldt

Lör 19 mars
09.00 Städdag

MÃ¥n 21 mars
18.00 Ekumenisk andakt i Stilla veckan

Tis 22 mars
19.00 Administrationsmöte för medlemmar
Bild från modevisning
Följ oss via Facebook, Twitter & Hemsidan. 
HEMSIDA
HEMSIDA
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER
TWITTER
INSTAGRAM
INSTAGRAM
Du får detta utskick från Pingstkyrkan i Katrineholm

Hemsida: www.pingstkholm.se 

E-post:  info@katrineholm.pingst.se

Telefon: 0150 - 504 20  (mÃ¥ndag 13.30-15.30, fredag 09.00-13.00)

Adress: Linnévägen 24 B, 641 32 Katrineholm