Copy
View this email in your browser

Månadsbrev december


Advent är väntans tider. Ofta förstår vi framtiden som futurum. I tvåtusen år har kristna försökt att förutsäga den dag och den tid som Jesus ska komma tillbaka. Men ett ensidigt fokus på futurum kan innebära att nuet inte tillmäts någon betydelse. Futurumperspektivet måste kompletteras med ett annat framtidsperspektiv. Framtiden kan också förstås som advent. En förväntan och ett hopp för framtiden där Jesus ankomst skapar något nytt i nuet. Den yttersta tidens begynnelse kan man upptäcka i nuet. Upplevd samtid och förutsagd framtid befinner sig på samma tidslinje.

Personligen väntar jag nästan lika mycket på Gnistes ankomst men det bygger mindre på teologiska reflektioner 😊

Konstutställning i festvåningen
I festvåningen bjuds nu på en konstutställning. Jag låter konstnären själv få ordet:

Hej!
Jag kommer under advent ha en utställning av några tavlor jag målat. De hänger i kyrkans festvåning.
En bild säger mer än tusen ord. Detta talesätt har jag tänkt på många gånger. När jag som pensionär fick tid att börja måla ville jag pröva, hur bilder kan tala till både känsla och tankar.
Jag har drömt om att försöka åskådliggöra Bibelns Ord. Jesus talade många ord, men använde också ett fantastiskt bildspråk. Jag är ingen proffs, men min önskan och dröm är, att mina bilder får dig att reflektera och lockar till att läsa Bibeln, Guds Ord till oss människor.
Det har gett mig en stor glädje att få måla. Det mesta har tillkommit på ABF-kurs med min fina lärare Lasse Larsson. Välkommen att titta!”
Marie Walve

 
Var är korset?
Den vanligaste frågan jag får är var korset på estraden har tagit vägen? Korset är nedmonterat för att frigöra elementen som är monterade på väggen bakom estraden. Elementen är nu lagade och delar bytts ut och för att detta skulle vara möjligt var korset tvunget att monteras ned. Det finns fortfarande inställningsproblem men när elementen väl fungerar  så monteras korset tillbaka.

Gniste flyttar till Katrineholm
Familjen Gnistes har fått tag i en lägenhet med tillgång den 13/12 och tanken är att de ska bo i Katrineholm den 18/12. Nu sökes frivilliga i församlingen som vill hjälpa Gniste att flytta. Hör av dig till Patrik Rytterström om du vill hjälpa till med flytten
 
Händer i december
Vi sluter året genom att låta församlingens egna predikanter ta ansvar för predikningarna.
1/12          Klockan 16.00. 1 advent med kör. Oskar Krantz predikar
3/12          Klockan 19.00 Bön/informationsmöte.
8/12          Klockan 16.00. 2 advent.  David Yanon predikar
15/12        Klockan 16.00. 3 advent. Sara Mårtensson predikar. Extra julmusik
22/12         Klockan 16.00. 4 advent. Mulugeita Aregai predikar
29/12         Klockan 16.00. Gudstjänst. Överraskningspredikant (är det ett ord?)
 
I adventstid
Församlingsledningen genom Patrik Rytterström
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp