Copy
View this email in your browser

Ropa halleluja när det inte går som det var tänkt

Första veckan utan vårt pastorspar. Hur har det gått för oss? Tja, ni som var med på förbönen inför septembers första gudstjänst blen nog konfunderande t när vi saknade mötesledare och trivselgruppen (den jag ansvarar för) hade missat att det var nattvard. Då kliver flera personer fram, erbjuder hjälp och så är allt ordnat. Så ska det fungera i en församling!. Det finns få saker som är så förödande i en församling som när det finns en rädsla för att göra fel. Rädslan förlamar oss, den hindrar utveckling och får oss att göra saker på samma sätt för att inte misslyckas. Låt aldrig rädslan diktera församlingens verksamhet. Gör istället så här:

När vi nu under hösten förhoppningsvis får nya personer till ljudet och multimedia och ljudet försvinner eller sångtexten inte kommer fram, ropa halleluja och tacka Gud för att här är en person som kliver fram och vill tjäna i Guds församling. Att göra saker och det inte blev som det först var tänkt är inget misslyckande. Misslyckande är att göra ingenting eller hålla tillbaka andra människor. Lyssna gärna via internet på Oskar Krantz predikan från 2 september som delvis berör det här.


Avslutning

Stort tack till alla er som deltog och medverkade i Anna & Henriks avslutningshelg. Det var förstås både sorgligt och glädjande att ta avsked. Sorgligt så till vida att Anna & Henrik nu lämnar oss och inte kommer att vara vårt pastorspar. Glädjande så till vida att de nu blir vårt missionärspar där vi som församling får vara med och stötta. Efter helgen kom många fram och sa att det kändes som att vi möttes som en hel församling och kom varandra närmre. Låt den känslan få sätta tonen för hösten. Låt oss även under hösten ständigt be för Anna & Henrik.
 

Gudstjänster under september

2/9 Oskar Krants predikar, barnvälsignelse
9/9 Patrik predikar
16/9 Rikard Lundgren predikar
23/9 Göran Skoog predikar
30/9 Siws smågrupp ansvarar för gudstjänsten
 

Församlingsmöte

Den 4/9 klockan 19.00 har vi församlingsmöte. På dagordningen finns bland annat beslut kring dopgraven, Saras anställning 50%, information om David Thornells teamplacering i församlingen, nya medlemmar och pastor/föreståndarfrågan.

Tanke var att vi även skulle bekräfta tidigare matrikelförändring gällande valberedningen. Detta kräver ett extra administrationsmöte men tyvärr annonserades detta försent. Vi återkommer när nästa extra insatta administrationsmöte blir av.


Bön- och informatonsträff

Varje tisdag klockan 11.00 och 19.00 samlas vi till bön. Nytt för hösten är att vi på prov en gång per månad omvandlar kvällens bönesamling till ett kombinerat bön- och informationsmöte. Här informeras om vad som hänt, händer och kommer att hända i församlingen. Tanken är att informationen ska ges i dialog där vi alla får möjlighet att berätta om vad som är på gång men också få uttrycka våra tankar  på det som sägs. Till skillnad från församlingsmötet så är dessa träffar öppna även för dig som inte är medlem i församlingen och inga beslut tas. Första tillfället blir den 18/9 klockan 19.00
 

Församlingsgruppen

Vill du vara med i församlingsgruppen som stöttar och hjälper våra anställda samt tittar över veckans verksamhet? Hör av dig till Patrik Rytterström för mer information


Väl mött och Guds rika välsignelse
Församlingsledningen genom Patrik Rytterström

 
Copyright © 2018 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp