Copy
MÃ¥nadsbrev januari 2014
Inga bilder? Klicka här!

Förväntan inför det nya året
Den första månaden på det nya året håller på att gå mot sitt slut och utanför fönstret faller snön ner.

På årets första gudstjänst predikade Fredrik Olsson från Strängnäs om förväntan (predikan finns att lyssna till på hemsidan om du missade den). Vår förväntan på det som kommer att hända under 2014 påverkar hur vi lever våra liv. Som troende kan vi ha en förväntan till Gud och det han vill göra i och genom oss. Låt oss tillsammans sätta vår förväntan till Gud och det som han vill göra i vår församling under det här året.

På vår visionsgudstjänst lyfte vi fram några olika områden där vi vill satsa lite extra under det kommande året. Vi önskar att utveckla Pingst Hope som är vårt sociala och utåtriktade arbete där vi hjälper människor på olika sätt. Vi kommer bland annat att starta något som vi kallar för mötesplatsen, ett forum för dem som känner behov av gemenskap och att få knyta nya kontakter.

Vi fortsätter med kursen för långtidssjukskrivna och hoppas framöver att utveckla det arbetet ännu mer. Vårt ungdomsarbete växer och vi kommer att börja med stormöten för ungdomar en gång i månaden på fredagskvällarna. Vår bön är också att vår barnkyrka på söndagarna ska ta fart igen, den har gått lite upp och ner under den senaste tiden.

För att göra dessa saker behöver vi fler personer som är med och bidrar och tjänar på olika sätt. Vi behöver bland annat 10-15 frivilliga barnledare. Vi behöver också dig som vill vara med och möta människor på mötesplatsen. Fråga Gud om vad Han vill att du ska göra i vår församling. Vi är alla kallade att göra nytta och vara till välsignelse på olika sätt. Ta också gärna med dig dessa saker som böneämnen.

Just nu är vi inne i en predikoserie som vi kallar ”Vad i hela friden gör jag här?” där vi fokuserar pÃ¥ Guds syfte med vÃ¥ra liv. I Kolosserbrevet 1:16 stÃ¥r det att allt är skapat till honom. Vi är skapade för att leva till Guds ära.

Det är så lätt att vi förminskar våra liv till att bara handla om vår egen överlevnad, trygghet och lycka och där den kristna tron krymps till att bara handla om att Gud ska hjälpa mig och min familj. Du är inte skapad för att använda Gud för dina syften, tvärtom du skapades för att låta dig bli använd av Gud för Hans syften. Det var därför Jesus dog på ett kors för oss: Men Jesus har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. (2 Korinthierbrevet 5:15). Du är skapad att leva för Gud och till hans ära. Eftersom vi skapades för att leva till Guds ära så blir vi som mest tillfredsställda när vi gör det, och det är när vi är som mest tillfredsställda i honom, som Gud blir som mest ärad i våra liv.

För att vi ska komma in i Guds syfte med våra liv behöver vi vara överlåtna till en Guds-fokuserad gemenskap - församlingen. Utelämnade åt oss själva och den här världen tenderar vi till att bli självupptagna och självfokuserade. Vi behöver gå på gudstjänst varje vecka där vi vänder oss till Gud för att tillbe Honom och lyssna till undervisning från Hans ord. Vi behöver också överlåta oss till andra troende genom att vara en del av en mindre gemenskap (smågrupp) där vi delar tron och ber för varandra. Du och jag behöver församlingen, den hjälper oss att bli Guds-fokuserade och leva våra liv för Honom.

Låt oss be om att 2014 blir ett år då vi lever mer för Gud än för oss själva och mer till hans ära än för vår egen tillfredsställelse.


Henrik & Anna Thornell
Bild från modevisning
Nyårskonferens
Bild från modevisning
Vi hade förmånen att plocka med 16 ungdomar och 3 ledare till Västerås på ungdomskonferensen UNITE14! Det var mycket undervisning, möten, lekar, seminarier och en stor nyårsfest. Flera av ungdomarna har berättat att lovsångsstunden kl 01.00 på nyårsnatten var det bästa. Det var en stund för bön och lovsång där man fick överlåta sig själv och året till Gud. Vi har även med oss en tjej hem som bestämde sig för att döpa sig, så under våren kommer vi att få se ett dop! Det ska bli fantastiskt! Vi tackar Gud för denna konferens och våra ungdomsgrupp!
 
Victoria Öhrvall
Bild från modevisning

Bönen är central i en församlings liv

Vi tror att bönen är en mycket väsentlig del i en församlings liv. Vi behöver vara uppkopplade till Gud där vi lyssnar in hans vägledning och uppfylls av Andens kraft och tro pÃ¥ Guds möjligheter. Bönesamlingen pÃ¥ tisdagar kl 10 är levande och trosstärkande. 

Under vÃ¥ren vill vi lägga till en bönesamling pÃ¥ kvällstid en gÃ¥ng i mÃ¥naden. Det blir enkel lovsÃ¥ng, bön för församlingen och möjlighet till personlig förbön. Välkommen med att be pÃ¥ tisdagar kl 19 i Betaniasalen den 25 februari, 1 april, 29 april & 27 maj. 
NOTISER

# EXTRAINSATT FÖRSAMLINGSMÖTE SÖN 23 FEBRUARI KL.15.00
Förslag på anställning av ny föreståndare på Second Hand

#  ADMINISTRATIONSMÖTE SÖN 16 MARS KL.14.00

# 26 februari 14.00 är det Dagledigträff med Bo Carlsson frÃ¥n Björkvik som talar över ämnet: EN PENSIONÄR SOM GICK GUDS ÄRENDE. 
Ge din gåva till Pingstkyrkan på bankgiro 625-0658
Följ oss via Facebook, Twitter & Hemsidan. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Hemsida
Hemsida
Du får detta utskick från Pingstkyrkan i Katrineholm

Hemsida: www.pingstkholm.se 

E-post:  info@katrineholm.pingst.se

Telefon: 0150 - 504 20  (mÃ¥ndag 13.30-15.30, fredag 09.00-13.00)

Adress: Linnévägen 24 B, 641 32 Katrineholm