Copy
View this email in your browser

Månadsbrev september

September. Förutom att september är en fantastiskt bra sång av Earth Wing & Fire så innebär september att kyrkan återvänder till sin vanliga gång. Smågrupper, Celebrate Recovery, barnkyrkan, de olika råden och mycket annat hittar återigen sina välkända former.

Nyhet under hösten
Tack vare det nybildade musikrådet så kommer vissa gudstjänster att få extra musikinslag. Redan i augusti har Hanna Mårtensson och Jonas Karmeborg medverkat med solistinslag. Till hösten kommer bland annat Rikard Forss, Tempelsångarna, Ryefalks och den ekumeniska blåsorkestern att komplettera de befintliga musikgrupperna.

Vad händer i september?
1/9                     Predikan av Joel Backman
8/9                     Predikan av Oskar Krantz, barnvälsignelse
15/9                   Predikan av Sara Mårtensson
22/9                   Predikan av Josefine Gniste. Avtackning David Thornell
29/9                   Predikan av Malin Hagenfors
 
Informationsträffar och församlingsmöten
Varje tisdag har vi bön på förmiddag och kväll. Den första veckan i varje månad har vi kombinerat bön -och informationsmöte där vi informarar varandra vad som händer i kyrkan. På församlingsmötena sker även där information men vi fattar även beslut som rör hela församlingen.

3/9                     19.00 Bön och informationsmöte
28/9                   18.00 Församlingsmöte
5/11                   19.00 Församlingsmöte
3/12                   19.00 Bön och informationsmöte

På gång under hösten
Under hösten så kommer vi att ta ett helhetsgrepp på församlingens ekonomi genom projektet ”Från offer till faktura”. Ok, det projektnamnet har mer att önska men kom på våra informationsträffar så får du mer info och kan föreslå ett bättre namn till projektet

Till sist
Så länge vi är på gång så rör vi på oss. Vi ser intensivt fram emot årsskiftet då Gnistes påbörjar sina tjänster. Vi hoppas att Gnistes upptäcker en församling som redan är i rörelse. Så gå i Herrens namn! I bön, lovsång och i tjänst. Det finns ett stort härlighetsvärde i att vara på gång!

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp