Copy
Ser du inga bilder klicka här.

Hej, nu är det Oskar som skriver igen.

Idag har jag två saker jag skulle vilja nämna, båda relaterade till vår kyrksal.

1. Insamling till ljudinvestering

Jag har tidigare skrivit lite i dessa församlingsbrev om behovet att uppgradera den slitna ljudanläggningen i kyrksalen som delvis är flera decennier gammal. För drygt en vecka sedan beslutade vi på ett församlingsmöte att göra en välbehövd investering på 180 000 kr för att rusta upp och modernisera utrustningen. Arbetet med att inhandla och installera den nya utrustningen har nu påbörjats och kommer att pågå under mars månad. Vi ljudtekniker är peppade och ser fram emot att få bättre förutsättningar att göra det som är vår uppgift i församlingen: att se till att de talade och sjungna orden, och varje spelad sträng, tangent eller cymbal får förmedla Guds storhet, kärlek och vilja så klart och tydligt som möjligt. I slutänden är det vad allt handlar om.

Nu behöver vi hjälpas åt att betala för denna investering. Det är ju så det fungerar att vara församling. Av den totala kostnaden så är det 100 000 kr, drygt hälften, som vi har kvar att samla ihop genom extra insamlingar, och här är alla bidrag – stora som små – oerhört värdefulla. Vill du vara med och bidra till detta så finns det några olika sätt:

Söndagen den 19 mars kommer vi att göra en riktad insamling på gudstjänsten där hela kollekten kommer att gå till ljuduppgraderingen.

Tisdagen den 28 mars kl 19 kommer församlingens medlemmar samlas till ett församlingsmöte, det årliga administrationsmötet. Där kommer också att göras en riktad insamling för ljudsatsningen.

Dessutom finns möjligheten att använda kyrkans bankgiro 625-0658 och swish 123 363 41 28. Märk i så fall betalningen med ”ljud”, så kommer vi att använda din gåva till just detta ändamål.

I början av april kommer vi att avlägga en rapport om insamlingsläget så att alla kan se hur långt vi kommit och hur mycket vi har kvar att samla in.
 
2. Samtalsfråga för administrationsmötet

Tisdagen den 28 mars kl 19 så är det som sagt dags för det årliga administrationsmötet. Denna gång kommer vi – förutom de administrativa punkterna som gett samlingen dess namn – att ha ett gemensamt samtal om följande fråga: Hur skulle vår kyrksal kunna se ut de kommande 20 åren?

Jag vet inte om 20 år är att ta i, men kyrksalens nuvarande ytskikt närmar sig faktiskt snarare 30. Det är alltså hög tid för någon form av upprustning. I församlingsledningen har vi bara alldeles nyss börjat samtala kring detta, men nu vill vi i ett tidigt skede bjuda in hela församlingen att vara med och fundera vidare. Vi kommer att beskriva några nyckelområden där vi ser stort utrymme till förbättringar, och vi kommer även att visa enkla skisser med olika idéer på hur man skulle kunna göra. Efter det blir det ett samtal där vi hjälps åt att samla idéer och tankar.

Målet är inte att ta några beslut gällande detta, däremot hoppas vi få många bra idéer att jobba vidare med. Under våren kommer det förmodligen att formas en arbetsgrupp som arbetar vidare med denna fråga, och vi kommer att återkomma med frågan på flera ytterligare församlingsmöten under året.

En övning du kan få göra inför denna samling är att fundera på 3 ord som för dig beskriver en bra gudstjänstlokal. För mig skulle det kunna vara följande ord: närhet, flexibilitet, svängrum och välljud. Oj, det blev visst fyra, men ni fattar grejen. Vilka ord vill du använda för att beskriva en bra gudstjänstlokal?
 
Oskar Krantz
Medlem i församlingsledningen

Copyright © 2017 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp