Copy
View this email in your browser

Månadsbrev januari 2020

Årsmöte
Nu på söndag 26/1 klockan 14.00 har vi vårt traditionella årsmöte. Budget beslutas, val ska genomföras och årsberättelsen presenteras. Sen har vi en punkt som gäller….
 
Maria Johansson
Som informerats tidigare så slutar Monika och Anders Nordling som ekonomiansvariga nu till årsskiftet. De har under decennier tagit ett enormt stort ansvar för församlingens ekonomi. Vi har försökt att hitta efterträdare men inser att ekonomiansvaret är så pass stort att vi inte kan hitta frivilliga krafter som kan avsätta den tid som Nordlings lagt ner.

Samtidigt kommer Oskar Modig att sluta som samordnare. Även det arbetet som Oskar så fint utför har vi svårt att ersätta med frivilliga krafter.

Jag måste medge att vi i församlingsledningen har varit bekymrade för hur den här situationen ska lösas. Men så här i början av året så lägger sig allt till rätta. Maria Johansson har tackat ja till att bli löne- och ekonomiansvarig samt samordnare på en halvtidstjänst. Det är tre önskningar i en, som Kinderägg hade sagt. Och mycket glädjande!

Eftersom situationen är skyndsamt akut så måste vi tyvärr frångå den sedvanliga beslutsgången att lägga fram förslaget på församlingsmöte och på efterföljande församlingsmöte gå till beslut. På årsmötet så behöver vi därför gå direkt till beslut om förslaget att anställa Maria.

Böneveckan
Mellan 28/1 – 1/2 har vi bön i kyrkan varje dag klockan 19.00. Vi avslutar med kombinerad bön/lovsångskväll på lördagen. Varmt välkommen!

Församlingsledningen genom Patrik Rytterström
 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp