Copy
View this email in your browser

Uppdrag 100 timmar
Second Hand är en naturlig del av vår kyrka. Det är kyrkans utsträckta hand för behövande i Katrineholm och ut i världen. Det är en social samlingspunkt i Katrineholm där många människor får uppleva en gemenskap i en kristen miljö. Second hand är mission, gemenskap och växtplats i ett. Att försäljningen gång på gång slår säljrekord bekräftar betydelsen av Second Hand.
 
Problemet
Den nya budgeten för 2019 som riksdagen antog innebär att det bidrag vi haft för tre anställda personer försvinner. De har nu blivit uppsagda från Second Hand. De har varit hörnpelare i Second Hands löpande arbete. Totalt försvinner 100 timmar arbetsinsats varje vecka. Med tanke på att Second Hand redan innan uppsägningarna var kort om folk är detta ett dråpslag. Frågan har ställts; Ska vi lägga ner Second Hand?
 
Lösningen
I församlingsledningen så har vi svarat ett tydligt nej på den frågan. Second Hands betydelse för församlingen och Katrineholm är alltför viktig för att vi ska lägga ner Second Hand. Vi kommer under våren att arbeta med att effektivisera och hitta nya arbetsmodeller för Second Hand. Men dessa förändringar kommer inte vara en lösning i det akuta läget vi befinner oss i nu. Vi måste därför hitta frivilliga personer som sammanlagt kan ersätta de 100 timmar i veckan som vi idag har förlorat. Därför vill vi utmana församlingen i ”Uppdrag 100 timmar”. Vi behöver 25-35 frivilligarbetare som tillsammans kan axla 100 timmar arbetsinsats i veckan. Det finns ingen annan lösning än att vi tillsammans som församling antar den här utmaningen. 100 timmar i veckan, antar du den utmaningen?

Vad innebär ”Uppdrag 100 timmar” rent konkret?
Kontakta Maria Johansson och berätta att du under våren vill ställa upp som frivilligarbetare. Vi behöver kontinuerlig hjälp under våren så du måste kunna ställa upp med regelbundenhet så att Maria kan planera verksamheten. Arbetetsinnehållet kan varieras utifrån förmåga och intresse. Det kan inkludera den dagliga driften såsom kläder, husgeråd och böcker. Det kan inkludera att städa toaletter eller dammsuga. Det kan inkludera att cirkulera på golvet och vara en extra resurs, ett extra öga. Det finns arbetsuppgifter som passar alla. Det kan vara förlagt till lördagar eller till vardagar och vardagskvällar.

Till sist
Jag sitter och skriver det här på McDonalds i Strängnäs. Har skjutsat min dotter som har gymnastikträning/läger mellan klockan 17-21. Det är kanske inte den mest ideala fredagskvällen om jag själv fick välja. Men hur ser fredagskvällen ut för de tre personer som nu blivit uppsagda från Second Hand? Be för dessa personer, be för de anställda på Second Hand och be för Maria. Kombinera den bönen med att konkretisera bönen; kontakta Maria Johansson och erbjud din hjälp under våren
Hälsningar
Församlingsledningen genom Patrik Rytterström

 

Copyright © 2019 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp