Copy
MÅNADSBREV FEBRUARI 2017
Ser du inga bilder klicka här.

Inspirationsdag

Välkommen till en Inspirationsdag med Johnny & Miriam Pettersen från Norge. De har startat en församling i södra Tyskland som har haft snabb tillväxt. Låt dig få uppmuntras, inspireras och utmanas av dem att tjäna Gud och utbreda hans rike.

Lördagen 4 mars kl 10-14 i festvåningen.
Pizzalunch. Kostnad 50 kr. Ingen anmälan.

Bibelskola

Vill du växa som kristen? Vill du fördjupa din tro? Vill du bli bättre på att förstå Bibeln? Välkommen till vår bibelskola under våren där vi kommer att undervisa i intressanta ämnen.

Undervisningen kommer att vara lättillgänglig och kräver inga förkunskaper. Den passar både den som varit kristen länge eller den som är intresserad av den kristna tron. 

Kvällen kommer att bestå av 45 minuters undervisning följt av 30 minuters samtal och frågestund. Det går bra att bara vara med på undervisningen om man vill det.

Henrik Thornell, Kenneth Walve, Patrik Rytterström och Richard Svensson kommer att turas om att undervisa.

13 mars
Ondskan - varför så mycket ondska i världen om Gud är god? Henrik Thornell

20 mars
Lidandet – hur den kristna tron ser på lidande. Henrik Thornell

27 mars
Begynnelsen - om skapelsen och Guds tanke med människan. Kenneth Walve

3 april
Gamla testamentets lagar - sömnpiller eller kan de säga oss något idag? Patrik Rytterström
 
10 april
Gästföreläsning - Richard Svensson

24 april
Frälsningen - inblickar i Guds räddningsplan. Kenneth Walve

8 maj
Evigheten - hur kommer det att vara i himlen? Henrik Thornell
 
15 maj
Är Gud en massmördare? Hur kan vi förstå krigen i Gamla testamentet? Patrik Rytterström

22 maj
Finalen - hur Gud fullbordar sin plan i världen. Kenneth Walve

Tid: Måndagar 18.30
Plats: Betaniasalen i Pingstkyrkan
Övrigt: Ingen anmälan. Ingen kostnad. Har du frågor mejla henrik@pingstkholm.se eller ring 0768-720052

Bön

Välkommen på bön tisdagar 18.30-19.30 i Betaniasalen. Det går bra att droppa in under den tiden och vara med och be en stund. 

Celebrate Recovery

Brottas du med oro och låg självkänsla? Känner du att du inte räcker till? Kämpar du med dina relationer? Eller något annat?

I Celebrate Recovery får du hjälp med det du brottas med i en trygg och kärleksfull miljö.

Varmt välkommen till kyrkans festvånnig tordagar 18.30 under våren!

Copyright © 2017 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp