Copy
View this email in your browser

Månadsbrev november 2019

Föreståndare
Inget månadsbrev är värt sitt namn om det inte finns en uppdatering i föreståndarfrågan. Efter att den person vi trodde mycket på inte var menat för församlingen bröt vi i församlingsledningen ihop två veckor. Nu har vi dock börjat att aktivt agera i frågan igen. Några namn har nämnts och vi är i fasen att kontakta dem och efterforska deras kallelse i sitt liv. Jag vet att många finns i förbön för att vi ska hitta en föreståndare/pastor och jag vill uppmuntra dig till att ständigt nämna detta inför Gud. Så gör vi i församlingsledningen och tillsammans med dina förböner tror vi att Gud har person/er i förberedelse för oss.
 
Hur mår vi i församlingsledningen?
Det är en väldigt narcissistisk fråga men jag ställer den därför att vi ofta får den frågan. Det är utan tvekan så att vi i församlingsledningen får ta ett betydligt större ansvar, uppgiftsmässigt såsom tidsmässigt ansvar, när vi står utan föreståndare. Ibland missar vi saker, ibland väljer vi att prioritera bort andra saker. Upplevelsen av ansvaret för församlingen och församlingens utveckling är kanske det som är mest betungande. Med detta sagt så vill jag också samtidigt förmedla att vi i församlingsledningen upplever en glädje i allt detta. Vi upplever att det sker saker i församlingen som är av godo och många personer har klivit fram flera steg under hösten. Att vi får frågan hur vi mår stärker och uppmuntrar oss.  Vi tackar för alla förböner och speciellt fint är de smågrupper som ber för var och en av oss.
 
Utan Någon skulle församlingen inte vara
Ibland behöver vi alla påminna oss om det ”förgivettagande”. Den senaste veckan har:
 • Någon sett över så att det finns mat i kylskåpen
 • Någon besökt en sjuk församlingsmedlem
 • Någon i sin förbön nämnt extra mycket föreståndarfrågan
 • Någon lagt plattor utanför entren.
 • Någon hälsat på en ny gudstjänstbesökare
 • Någon beslutat att gå till gudstjänstens förbönsplats för första gången
 • Någon tittat över städförrådet
 • Någon missionerat på stan
 • Någon sett till att after church arrangeras efter gudstjänsten
 • Någon rengjorde diskmaskinen extra noggrant
 • Någon har betalat ut löner
 • Någon hjälpte asylsökande medlemmar till egen lägenhet
Någon får sällan uppmärksamhet. Någon får sällan uppmuntran. Någons arbete tas ibland för självklart. Utan Någon skulle församlingen inte vara en församling. Församlingen klarar sig inte utan Någon. Någon är Du. Tack!
 
Till himlen kommer alla som sjunger i adventskören
Den teologiska utgångspunkten bakom den rubriken kan vara ytterst svajig men sant däremot är att det är första advent den 2/12 och då ska vi ha en kör som sjunger adventssånger.  Du som äger en tendens till sångröst (det räcker med att du känner någon som kan sjunga) beordras är mycket välkommen till körövning torsdagen den 22/12 klockan 19.00 i Betaniasalen.
 
Församlingsmöte och andra viktiga samlingar
20/11 har vi församlingsmöte. Bland annat kommer budget för 2019 att presenteras och de olika råden redogör för hur deras verksamhet planeras under 2019. Vi har inget kombinerat bön och informationsmöte under november utan istället ges information på församlingsmötet.

Oavsett vem som predikar och sjunger har vi gudstjänster klockan 16.00 på söndagar.
Bön på tisdagar klockan 10.00 och 19.00.
Celebrate Recovery har öppna möten på torsdagar klockan 19.00. Vi kommer att återkomma till Celebrate Recovery i senare månadsbrev men för att föregå informationen; CR är inte för andra utan just för dig
 
Bästa hälsningar
Församlingsledningen genom Patrik Rytterström
 
Copyright © 2018 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp