Copy
View this email in your browser

Som vi har väntat

Som vi har väntat 1
Det är med stor glädje som vi i församlingsledningen kan föreslå församlingen föreståndare och pastor. Det är familjen Gniste som består av Josefina, Lukas och barnen Wilhelmina och Dorothea. Lukas är idag pastor i Västerås Pingstkyrka med ansvar för omsorg och integration. Han beskrivs som en utpräglad herde. Josefina är musiker och lovsångsledare som på uppdrag av Pingst åker runt i kyrkor och inspirerar till lovsång. Hon har spelat in två CD-skivor och trivs även med att predika. Båda har ett hjärta för den lokala församlingen och att integrera olika generationer i församlingen.

Söndagen den 7/3 kommer hela familjen och medverkar på gudstjänsten med predikan och sång. Vi kommer att ha ett inslag där vi intervjuar Josefina och Lukas. Skicka gärna förslag på frågor som jag kan ställa! Gudstjänsten innehåller även barnvälsignelse och nattvard så det blir en innehållsrik och festlig gudstjänst. Efteråt har vi förstås kyrkkaffe där familjen Gniste också finns med. På måndagen träffar Gniste de anställda och på kvällen träffar de ledare och ansvariga för olika områden där de kan få lära känna församlingen och vi lära känna Gniste.

Det är församlingsledningen som föreslår men det är församlingen som beslutar. Men innan vi beslutar måste vi samtala. Församlingsledningen inbjuder därför församlingen till en samtalsträff söndagen den 14/4 klockan 14.30 i festvåningen där vi samtalar om hur processen med Gniste ska fortsätta.
 
Som vi har väntat 2
Det finns flera saker att glädja sig åt. Vi har på administrationsmötet nämnt och beslutat att bilda ett personalråd och ett musikråd. I musikrådet ingår Oskar Krantz, Eva Persson, Carl-Johan Forss, Asahel Miranda och Freddy Persson. I personalrådet ingår, Alexander Forss, Britt-Marie Karlström och Per Wennerholm.
 
Som vi har väntat 3
Och när vi ändå är inne på glädjeämnen och väntan så kan nämnas att Mattias Maxstad kommer nu på söndag den 31/3 och predikar. Mattias har vuxit upp i församlingen och det är inte en dag för tidigt att vi nu får lyssna till honom.

Som vi har väntat 4
Det har pratats, längtats och önskat och äntligen är dagen vi alla väntat på här. Lördagen den 9 april klockan 09.00 är det dags för Storstädning 2019. Den sedvanliga storstädningen av kyrkan som både blir roligare och effektivare ju fler vi är. Alla är kallade och i detta fall är lika många utvalda. Ung som gammal, ropen skalla,  Inger Björklund erbjuder städuppgifter till oss alla.
 
Varmt välkomna till församlingen!
Församlingsledningen genom Patrik Rytterström

Copyright © 2019 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp