Copy
MÅNADSBREV JULI 2017
Ser du inga bilder klicka här.

Det är sommar och många av oss har semester.

Vi har nyligen avslutat våra barn- och ungdomsläger. Hampeveckan för ungdomar och Jump för barnen.

Vi fortsätter att fira gudstjänst varje söndag 16.00, så varmt välkommen till våra gudstjänster under sommaren.

Nu på söndag 23 juli predikar Patrik Rytterström. Den 30 juli har vi gudstjänst i stadsparken tillsammans med Agape och Mariakyrkan.

Den 4-5 augusti kommer Pannkakskyrkan på besök till Katrineholm. De kommer att finnas nere på stan och bjuda på pannkakor på kvällarna. 

Nedan följer en rapport från Annas resa till Indien i april. 

Vi önskar dig en fortsatt härlig sommar! 

Henrik & Anna Thornell

Intryck från resa till Indien

Efter påskfirandet i Sverige hade jag förmånen att tillsammans med Henrik få följa med på en resa till Assam i nordöstra Indien. Vi reste dit för att under fyra dagar undervisa och uppmuntra kristna pastorer och församlingsledare.

Det här var andra gången för mig i Indien. För 14 år sedan besökte jag Andamanöarna, öster om indiska fastlandet, på en resa med Gå ut mission för att inviga ett barnhem. Det var härligt att få återvända till detta fantastiska land och folk. 45 personer var anmälda men det blev till sist 60 deltagare från framför allt ett stamfolk i norra Indien.

När vår kontaktperson Salnang (se bild nedan) hämtade oss på flygplatsen berättade han att motståndet från extremistiska hinduiska grupper ökat den senaste tiden gentemot de kristna. Under påskhelgen, då de hade en begravning av en troende man i församlingen, blev de under ceremonin attackerade och misshandlade. Salnang uttryckte en oro över att de framöver kanske kan bli svårt att ha öppna kampanjer, då motståndet mot de kristna nu är  betydligt tuffare än tidigare.

Det  allra starkaste intrycket jag har av resan är mötet med de troende personerna jag fick förmånen att träffa. Att se deras primitiva och enkla liv, förstå den förföljelse och motstånd som de upplever i sin vardag var berörande. Men ännu starkare blir det då att också få möta deras otroliga glädje, höra deras lovsång, se deras böner och iver att läsa Guds ord och  deras längtan att nå nya stamfolk med evangeliet.

Många gånger under konferensdagarna då jag och Henrik undervisade och uppmuntrade de troende att be, fortsätta sitt lopp, kämpa trons goda kamp, att himlen är vårt mål och så vidare tänkte jag att det borde vara tvärtom. Egentligen är det dessa troende syskon i norra Indien som skulle undervisa mig och en bekväm och många gånger slumrande svensk kristenhet.

Det finns en engelsk bibelöversättning av Jakobs brev 1:9-10 (NCV) som säger: Troende som är fattiga skall ha sin stolthet i att Gud har gjort dem andligt rika. De som är rika ska ha sin stolthet i att Gud har visat dem att de är andligt fattiga.

I Indien så mötte jag troende syskon som materiellt sätt är väldigt fattiga, men andligt sätt oerhört rika. Jag och du har förmånen att få leva i ett land där vi har det så oerhört förmånligt och bra materiellt sätt. Men den välfärden och rikedomen kan ju så lätt leda oss till en andlig fattigdom för att vi tror att vi inte är så beroende av Guds ingripande. Då Maria utbrister i en lovsång då hon fått veta att hon ska föda världens frälsare säger hon: Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.

Den lärdom jag vill ta med mig från troende syskon i Indien är att inte låta vår välfärd och materiella rikedomar lura och vilseleda oss så att vi går tomhänta bort från Jesus, att vi blir andligt fattiga. Låt oss istället vara tacksamma för den välfärd vi har och se att det är en gåva som är få förunnat. Låt oss dela med oss av vårt överflöd för att lyfta av bördan hos de som är fattiga. Jesus sa: de fattiga har ni alltid ibland er. Så är det också i vårt samhälle idag och vi behöver inte åka till Indien för att se nöden. Låt oss inte göra våra öron döva och våra hjärtan hårda, utan ge av våra tillgångar.

På gudstjänsten den 21 maj gjorde vi en insamling på nästan 7 000 kr till våra troende syskon i norra Indien. Ett stort tack till dig som var med och gav.

Anna Thornell

Copyright © 2017 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp