Copy
View this email in your browser
Månadsbrev november (nyckel-edition)
Kom ihåg att tagg/nyckel till kyrkan inte är nyckeln till himmelen. Jesu löfte till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket” innebär att Jesus är Messias och Guds son – vilket är hela grunden för kyrkan. Frälsningen sitter inte i en ny tagg. Nyckeln till himmelen går via Jesus och som kyrka har vi ett uppdrag att förmedla det glada budskapet om Jesus. Den dyrbara taggen äger vi alla och får aldrig tappas bort!
 
Nytt nyckelsystem
Från den 1/12 2019 kommer kyrkan att få ett nytt låssystem. För att komma in i kyrkan behöver du kvittera ut en ny tagg och en kod.

Alla som har en uppgift i församlingen som kräver att man behöver komma in i kyrkan när kyrkan är låst kan kvittera ut en tagg.

Med taggen kan du öppna ingången till Betania, musikeringången och köksingången. Sedan går man till skåpet i kapprummet utanför Betaniasalen eller till skåpet vid köksingången och hämtar nyckel som passar de dörrar som är låsta i kyrkan. Öppna de dörrar som du behöver öppna och lägg tillbaka nyckeln i skåpet du tog nyckeln ifrån. När du lämnar kyrkan låser du de dörrar som ska vara låsta. Dessa dörrar kommer att märkas upp.

Ny tagg och kod till nyckelskåpen kan kvitteras ut på expeditionen tisdagar mellan klockan 11.00-17.00 och fredagar mellan klockan 10.00 – 14.00. Söndag den 10/11, 17/11 och den 1/12 finns också möjlighet att efter gudstjänsten kvittera ut tagg på expeditionen. Oskar Modig sköter utlämningen.  

För att komma in på expeditionen kommer en specialnyckel krävas som endast anställda och ett fåtal andra personer har tillgång till. Med tagg kommer du åt alla mötesrum som ligger i anslutning till expeditionen.samt kopieringsapparaten. Syftet med det nya låssystemet är att minska antal fysiska nycklar till ett minimum. En tagg blir det normala sättet att komma in i kyrkan.

Om en tagg försvinner är det viktigt att du hör av dig till expeditionen för att låsa din tagg och få en ny. Mer information om taggen får du när du kvitterar ut den.

Övergångsperiod
Under november kan du använda den gamla taggen vid entrén till Betaniaingången. Den nya taggen går endast att använda vid musikingången och köksingången. De gamla nycklarna fungerar i kyrkan. Från första december fungerar endast den nya taggen och skåpen med de nya nycklarna tas då i användning. Från 1 december fungerar inte de gamla taggarna och nycklarna.

Till sist
Vi börjar så här. Ställ in dig på att det kan ta ett tag innan de nya låsrutinerna sätter sig. Uppstår problem så knyt inte handen i fickan utan berätta för oss i församlingsledningen/fastighetsrådet/Oskar Modig vad du ser kan förbättras.
 
Adventskören
Eva Persson och Patrik Rytterström bjuder in till Adventskören. Vi övar måndagarna 18/11 och 25/11 klockan 19.00. Vi övar in adventssånger inför första advent den 1/12. Alla är välkomna, inte minst de personer som du har som grannar, skolkamrater eller kollegor.

Församlingsmöte
Tisdag den 5/11 klockan 19.00 har vi församlingsmöte. Församlingsmötet startar med information om Second Hand och vad som är på gång. På dagordningen (snarare kvällsordningen) finns bland annat förslag på budget, ett viktigt personalärende och information om nyckelsystemet. Under punkten övriga frågor kan du som medlem ta med dig frågor och funderingar som du vill ta upp med församlingen och församlingsledningen.

På gång under november
5/11                   Församlingsmöte klockan 19.00
10/11                 Leon Lindberg
17/11                 Josefina och Lukas Gniste
24/11                 Joel Sundström
1/12                   Advent med körsång
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Pingstkyrkan Katrineholm, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp