Copy
Månadsbrev Januari 2013
Januari 2013

Vi är inne i den första månaden på ett nytt år. I en liknelse som Jesus berättar (Lukas 13:6-9) dyker frasen ”ett år till” upp. Det handlar om en man som tre år i rad går för att se om det finns någon frukt på sitt träd men som varje gång lämnas besviken. Den tredje gången blir han arg och frustrerad över att inte hitta någon frukt och ber därför sin trädgårdsmästare att hugga ner trädet. 
 
Jag tror att vi alla önskar att våra liv ska ge god frukt (precis som den här mannen önskade att hans träd skulle ge god frukt). Vi vill vara till välsignelse för nära och kära. Vi vill bidra på ett positivt sätt till vår omgivning och vi vill att våra liv ska få betyda något för människor som behöver vår hjälp.
 
När mannen vill att trädet som inte ger frukt ska huggas bort så svarar trädgårdsmästaren: Låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Trädgårdsmästaren gav inte upp. Han bestämde sig istället för att gräva och gödsla runt trädet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt så att det skulle bära frukt under året som låg framför.
 
Tänk om vi det här året kunde få uppleva en positiv förändring på områden i våra liv där vi inte ser den frukt vi önskar. Områden där det kanske känns tungt och där vi upplevt besvikelse.
 
Hur kan då du och jag skapa så goda förutsättningar som möjligt (gräva runt våra liv och ge dem näring) för att våra liv ska ge frukt under 2013? Jag tänker att ett sätt är att dagligen utsätta oss för Guds ord och låta det vägleda, styrka och utmana oss. Ett annat sätt är att ”plantera våra liv” i en gemenskap med andra troende där vi uppmuntrar, stöttar och delar livet med varandra.
 
Jag ber att du ska få uppleva god frukt i ditt liv under året 2013.
 
Med önskan om ett välsignat och fruktbärande 2013,

Henrik Thornell
 
 
40 DAGAR I ORDET
Du och jag inbjuds att leva i gemenskap med Gud och det är genom hans ord som vi lär känna honom. När vi läser, lyssnar till och tar till oss Guds ord så sker någonting i våra liv. Guds ord förändrar oss och fördjupar vår relation med honom.
 
Därför inbjuder vi nu dig till att låta Guds ord påverka ditt liv på ett positivt sätt under 40 dagar. Måndagen den 4 februari startar vi kampanjen 40 dagar i ordet där vi läser ur ett andaktshäfte varje dag under 40 dagar. Varje vecka lär vi oss nya sätt att ta till oss bibelordet så att det kan tala till oss och påverka våra liv. Vi utmanas också att skriva ner våra tankar och funderingar, vilket hjälper oss att inte bara läsa ordet utan också tillämpa det i våra liv.
 
Jag uppmuntrar dig att verkligen vara med under dessa 40 dagar. Jag ber att du ska bli positivt överraskad över vad Gud kan göra i ditt liv under dessa dagar när du läser och tar till dig hans ord.
Köp häftet för 20 kr i kyrkan eller beställ det från expeditionen.
 
Den 31 januari 19.00 kommer vi att ha en kväll för dig som vill fördjupa dig i det personliga bibelläsandet. Vi kommer att undervisa om olika tillvägagångssätt som hjälper oss att ta till oss bibelordet. Då kan du också ställa frågor kring kampanjen 40 dagar i ordet.
 
FÖRSAMLINGSPLANTERING I SPANIEN
För ett halvår sedan flyttade familjen Abellan från Eskilstuna ner till Spanien, ett land med väldigt få evangeliska församlingar. Familjen har en vision att starta nya församlingar och har bosatt sig utanför Sevilla där de har börjat med en församlingsplantering. Människor har börjat komma till tro och en liten grupp av troende håller på att växa fram. Vår församling är med och underhåller familjen Abellan tillsamman med flera andra pingstförsamlingar i Sverige.
 
24-28 januari kommer Henrik Thornell och Bo Göran Nilsson att besöka familjen för att se hur de arbetar och uppmuntra dem i deras tjänst. Henrik kommer att predika vid tre tillfällen under helgen bland annat i Pingstförsamlingen i Sevilla. Be gärna för familjen Abellan att de ska få vara med om att se nya församlingar växa fram där de arbetar.
 
EXTRA FÖRSAMLINGSMÖTE
Söndagen 24 februari 15.00 har vi ett extra församlingsmöte med personalärenden. Beslut om att anställa Victoria Öhrvall som ungdomspastor på 50 % och att förlänga Bella Eklunds och Anna Thornells tjänster.
 
ADMINISTRATIONSMÖTE
Tisdagen 19 januari kl 19.00
 
GE EN GÅVA
Vår vision är att vägleda människor in i en växande relation med Jesus. Genom din gåva är du med och bidrar till att den visionen förverkligas i vår stad. Vårt bankgiro är: 625-0658.

Du får detta utskick från Pingstkyrkan i Katrineholm

www.pingstkholm.se  I  info@katrineholm.pingst.se

0150 - 504 20  I  Linnévägen 24 B, 641 32 Katrineholm