NYHEDSBREV NR 2. OKTOBER 2011

Velkommen til det andet nyhedsbrev for Skagerrak 4-forbindelsen


I løbet af sommeren er der sket meget i Skagerrak 4-projektet. Lige nu er vi godt i gang med  de første anlægsarbejder i Tjele, hvor vi skal bygge en omformerstation for at kunne udveksle miljøvenlig strøm mellem Norge og Danmark.

Derudover har vi indledt forhandlingerne med alle de lodsejere der kommer til at lægge jord til jævnstrømskablet. Vores forhandlere startede ved Bulbjerg, hvor kablet fra Norge går i land, og har frem mod slutningen af september besøgt alle lodsejere på den nordligste tredjedel af kabelstrækningen.

I dette nyhedsbrev kan bl.a. du stifte nærmere bekendtskab med én af de forhandlere, der arbejder for Energinet.dk og  læse mere om, hvorfor Skagerrak 4-kablet er et jævnstrømskabel.

Jeg håber, at nyhedsbrevet bidrager til, at du og alle andre, der er berørt af anlægsarbejdet føler sig godt informeret om, hvad der kommer til at ske. Samtidig vil jeg også gerne opfordre til, at du  "tipper en ven", hvis du kender nogen, der kunne tænkes at have lyst til at følge med i nyhedsbrevet.


Venlig hilsen
Søren Damsgaard Mikkelsen, projektleder

Fortidens grænsekontrol fundet

Et hulbælte fra jernalderen har måske fungeret som grænsekontrol eller en slags færdselskontrol. Læs om arkæologernes fund vest for transformerstationen i Tjele her
 Læs mere

Et jævnstrømskabel - hvorfor nu det?

Kan jeg få strøm direkte fra  Skagerrak 4-kablet ude på marken? Og hvorfor er det egentlig et jævnstrømskabel? Få svar her
 Læs mere

5 skarpe til forhandleren

- Det værste, der kan ske er, at forhandlingen kuldsejler pga. misforståelser og manglende vilje. Sådan siger Arnt S. Madsen, som nogle lodsejere skal forhandle med.
 Læs mere

Geotekniske undersøgelser i gang 

En prøveboring skal kortlægge undergrundens styrke. Jordprøver vil vise hvordan man skal bore under Limfjorden.
 Læs mere

Kontakt

Søren Damsgaard Mikkelsen
Eltransmission, Transmissionsprojekter
+4576224567
SDM@energinet.dk

Links