Naventi Fonder AB
Måndag, 30 mars 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Börserna återhämtar sig i takt med att massiva stimulanspaket lanseras
  • Kina börjar återgå till ett normalläge
  • Riksbanken börjar köpa företagskrediter

Förvaltarkommentar

Aktier
Börserna återhämtar sig i takt med att massiva stimulanspaket lanseras globalt samtidigt som kineserna börjar att återgå till sina arbeten.

På indexnivå steg det japanska indexet Nikkei225 14,3%, det breda europeiska indexet EuroStoxx600 noterade en uppgång om 10,7%, medan svenska OMXS30 stängde veckan på plus 9,9%. Det breda amerikanska indexet S&P500 noterade en uppgång om 9,8%, medan kinesiska indexet HangSeng stängde veckan på plus 4,7%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

På rapportsidan överraskade vårt portföljbolag Micron Technology positivt. Bolaget som är verksamt inom halvledarbranschen visade i sin kvartalsrapport en vinst över marknadens förväntningar och höjer samtidigt prognosen, då operatörerna av datacenter expanderar för att kunna leverera mer kapacitet åt kunderna. Vidare har Micron Technology en betryggande kassa om 78 miljarder SEK. Bolaget utvecklas i den riktning vi hoppats på och vi ökade vår aktieexponering i bolaget.

Under förra veckan minskade vi exponeringen i de kanadensiska järnvägsbolagen Canadian National Railway samt Canadian Pacific Railway, då vi spår ett tuffare klimat när coronaviruset sprids snabbt i USA. Istället ökade vi innehavet i det kinesiska bolaget Tal Education, som erbjuder distansutbildningar, ett område som kan komma att gynnas när allt fler tvingas studera och arbeta hemifrån.

Räntor och valutor
Även obligationsmarknaden präglas av fortsatt hög volatilitet där ekonomiska konsekvenser från coronaviruset skall vägas mot de massiva stimulanser som lanseras från finans- och penningpolitiken.

I veckan annonserades ett stödpaket i USA på 2 000 miljarder USD. Dessutom meddelade USAs centralbank att centralbanken kommer att stödköpa stats- och bostadsobligationer så länge det behövs, vilket tolkades positivt av marknaden.

I Sverige har Riksbanken börjat köpa stats- och bostadsobligationer. Den 2 april kommer Riksbanken för första gången att köpa företagskrediter. Riksbanken kommer börja med att köpa 4 miljarder SEK i certifikat i andrahandsmarknaden från företag med Investment Grade rating.

Volatiliteten och likviditeten på företagsobligationsmarknaden har varit hög de senaste veckorna. I slutet på förra veckan kom riskviljan tillbaka och skillnaderna mellan köp och säljkurs minskade. Vi har en fortsatt väl tilltagen kassa i fonderna och ser bra möjligheter att köpa välskötta bolag med begränsad kreditrisk till attraktiva nivåer.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-0,09%
0,32%
0,63%
1,44%
4,70%
4,78%

YTD
-7,78%
-8,64%
-8,73%
-9,72%
-19,90%
-17,50%

Nyhetsveckan

  • Boris Johnson tests positive for coronavirus [FT, den 27 mars 2020]

Inför veckan

Mån, husförsäljning
Tis, tillverkningsindex
Tis, BNP
Tis, arbetslöshetssiffror
Tis, KPI
Ons, tankan index
Ons, tillverkningsindex
Ons, tillverkningsindex
Fre, inköpschefsindex
Fre, arbetslöshetssiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF