Naventi Fonder AB
Måndag, 6 april 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Utökade krispaket och minskad volatilitet
  • Inköpschefsindex i Kina överraskar positivt
  • Vi ökar aktievikten i Microsoft

Förvaltarkommentar

Aktier
Förra veckan präglades av utökade svenska krispaket, med ytterligare 15 miljarder SEK och stärkt A-kassa. Vidare noterades kraftigt stigande antal nyinskrivna arbetslösa i USA, samtidigt som kinesisk data i form av inköpschefsindex överraskade positivt. USA diskuterar nu nya stimulansplaner, där ibland infrastruktursatsningar, och sett till svängningarna (volatiliteten) i marknaden har volatilitetsindex, Vix, kommit ner ytterligare och är nu under 50-nivån.

På indexnivå steg det breda amerikanska indexet S&P 500 0,8%, kinesiska HangSeng noterade en uppgång om 1,8%, medan svenska OMXS30 stängde veckan på -0,7%. Det japanska indexet Nikkei225 noterade en nedgång om -5,1%, medan det breda europeiska indexet EuroStoxx600 stängde veckan på -0,4%. Samtliga index redovisas i svenska kronor och inkluderar eventuell utdelning.

I februari månad valde vi att minska innehavet i det danska transportbolaget DSV Panalpina, då vi såg risk på nedsidan från åtgärderna som infördes p.g.a. coronaviruset. Kvalitetsbolaget har nu kommit ner till attraktiva nivåer igen, samtidigt som vi får löpande indikationer på en ökande aktivitet i Kina. Bolaget kommer sannolikt ligga tidigt i cykeln när världens länder börjar släppa på sina restriktioner och därför ökade vi vårt innehav i bolaget under veckan.

Som vi tidigare nämnt så märker många bolag inom kommunikationslösningar av en kraftigt stigande efterfrågan av deras tjänster i samband med att många väljer (eller tvingas) att arbeta hemifrån. Även inom hårdvarudelen ökar trycket för att möta efterfrågan, då nät och uppkoppling belastas. Som exempel kan nämnas att den som vill få tag i en webbkamera i Stockholm får lägga manken till, då lagren är tomma.

Microsoft har noterat ett positivt tryck från kunderna, där t.ex. Microsoft Teams ofta används för videomöten på distans. Den 11 mars hade Microsoft 32 miljoner dagliga användare av applikationen, en siffra som noterade imponerande 44 miljoner den 18 mars, en ökning med 38% på bara en vecka. Vi spår en accelererande övergång till denna lösning, där bolaget även får det lättare att sälja in övriga produkter i framtiden efter att de låst in kunderna i ett program de vant sig vid. Detta tillsammans med en rimlig värdering och kassa omkring 1 250 miljarder SEK gör att vi ser stabilitet samt potential i bolaget, varvid vi under veckan ökade aktieinnehavet i bolaget.

Räntor
Efter alla åtgärder som gjorts via finans- och penningpolitiken börjar kreditmarknaderna att stabiliseras. Vi såg under förra veckan inga stora utflöden ur företagsobligationsfonder, vilket gjorde att många vågade sig på att köpa obligationer igen. Således ett klart bättre marknadsläge.

Under veckan inledde Riksbanken sitt köpprogram av företagscertifikat. Riksbanken meddelade även sin avsikt att köpa drygt 30 miljarder SEK fram till sista maj.

Vi ökade vårt innehav i Nobina, där de långa kontrakten och framtiden för kollektivtrafik gör att vi tycker om företagsobligationen. Vi köpte även en obligation utgiven av AAK, som visar upp en stabil tillväxt med väldigt starka kassaflöden.


Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,91%
0,52%
0,44%
0,56%
-1,04%
0,35%
YTD
-6,94%
-8,16%
-8,33%
-9,21%
-20,73%
-17,21%

Nyhetsveckan

  • How do we value a statistical life? [FT, den 3 april 2020]

Inför veckan

Mån, Industriorderingång
Mån, Inköpschefernas index byggsektorn
Tis, Lediga jobb
Tor, Tidig stängning 13:00
Tor, Tillverkning och produktion
Tor, Prisindex
Tor, Sysselsättning
Fre, Långfredag, stängt

Värdeutveckling

Klicka här för PDF