Naventi Fonder AB
Måndag, 23 mars 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Massiva stimulansåtgärder i förra veckan genererade positiva reaktioner
  • Vårt största aktieinnehav, Amazon, anställer mer personal för att möta efterfrågan
  • Riksbanken lanserar ytterligare köp av obligationer

Förvaltarkommentar

Aktier
Förra veckan präglades av massiva stimulansåtgärder globalt, sänkta styrräntor, stängda gränser och Riksbanken öppnade upp för köp av företagsobligationer. Åtgärderna för att få kontroll på spridningen av coronaviruset har pressat börserna, men ovanstående åtgärder genererade mot slutet av veckan positiva reaktioner, där viss återhämtning noterades globalt.

På indexnivå noterade det breda amerikanska indexet S&P500 en nedgång om -9,2%, svenska OMXS30 samt japanska Nikkei225 stängde veckan på -1,5% vardera. Det breda europeiska indexet EuroStoxx600 genererade en uppgång om 0,7% medan kinesiska HangSeng stängde veckan på plus 1,5%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Det var således en händelserik vecka, där marknadsvolatiliteten är på fortsatt historiskt höga nivåer. Vi har fortsatt en väl tilltagen andel kassa i fonderna och ingen aktieexponering mot turismsektorn, energisektorn samt europeiska och amerikanska banker.

Vi gjorde under förra veckan mindre köp i videospelbolaget Stillfront, där vi noterat stigande aktivitet från användarna, ett resultat av ett ökat hemmasittande i coronatider. Vi ökade även innehavet i Everbridge som gynnas av oroligheterna, då deras affärsmodell är att informera personer/grupper/företag i krissituationer.

På rapportsidan imponerade cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike med en stark efterfrågan från kunderna. Omsättningen steg omkring 90% och ledningen spår högre försäljning för helåret än vad som tidigare kommunicerats. Marknadsförväntningarna för 2020 låg omkring på 680 miljoner USD, men med en stark efterfrågan och intresse från marknaden spår bolagsledningen en omsättning för helåret om 723 - 733 miljoner USD.

Vi har under en tid undvikit klassiska banker p.g.a. ett flertal osäkerhetsaspekter och under veckan kom domen för Swedbank, där böteslappen för penningtvättshärvan landade på 4 miljarder kronor. Beloppet motsvarar omkring en fjärdedel av bankens årsresultat, samtidigt som marknaden hade förväntat sig ett lägre belopp.

Vårt största aktieinnehav i fonderna, Amazon, noterar stark efterfrågan trots epidemin och meddelade under veckan att de anställer ytterligare 100.000 medarbetare för att möta efterfrågan, samtidigt som de höjer övertidsersättningen med 15% för lagerarbetarna. Positiva revideringar har lyft aktiekursen med 11% i år (valutaeffekt inkluderad) och vi ser fortsatt god stabilitet i bolaget, där bolaget fortsätter generera attraktiva kassaflöden samt har en kassa om 55 miljarder USD - något vi ser som en tilltalande "krockkudde" i dessa tider.

Vidare noteras att omkring 90% av läkemedelsbolagen i Kina är tillbaka och stålsektorns energikonsumtion ligger nu på över 80% av nivån vid samma tidpunkt i fjol. Data pekar på att kulmen för coronaviruset har passerats i Kina, där aktiva fall nu är nere på en nivå under 10%. Ett av våra kinesiska portföljbolag, Tencent, som är en av världens största videospelutvecklare redovisar goda räkenskaper och kommenterar läget enligt följande: "Corona har ingen betydande påverkan"

Räntor och valutor
Förra veckan lanserade flera centralbanker åtgärder som i första hand riktar in sig på likviditeten. Centralbankerna sänker även styrräntorna och de flesta har även ökat på sina stimulansprogram.

Även Riksbanken lanserade ytterligare köp av obligationer om 300 miljarder kronor under året. I slutet på veckan kommunicerade Riksbanken att köpen även kommer inkludera företagsobligationer. Exakt hur och när det kommer ske vet vi ännu inte.

I SEK- och NOK-marknaden för företagsobligationer har annars fokus varit på fondflöden. Många fonder har sett stora uttag de senaste veckorna vilket gjort man varit tvungen att sälja även obligationer från bolag med starka kassor och inom sektorer som bör klara denna kris.

Vi tror att de gigantiska krispaketen och insatserna för att stödja ekonomier som har lanserats den senaste tiden börjar ge effekt. Marknaderna under torsdag och fredag förra veckan uppvisade en lägre volatilitet vilket är positivt.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-5,53%
-4,07%
-2,14%
0,38%
-1,52%
-6,02%
YTD
-7,70%
-8,93%
-9,30%
-11,00%
-23,44%
-21,26%

Nyhetsveckan

  • Swedbank ska böta 4 miljarder [DI, den 20 mars 2020]

Inför veckan

Tis, nyförsäljning av hus
Ons, räntebeslut
Ons, affärsklimatindex
Ons, konsumentprisindex
Ons, orderingång kapitalvaror
Tors, detaljhandelssiffror
Tors, räntebeslut
Tors, konsumtionsförtroende
Tors, BNP
Fre, industriell vinst

Värdeutveckling

Klicka här för PDF