Naventi Fonder AB
Måndag, 16 mars 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Coronaviruset i fortsatt fokus
  • Everbridge går emot strömmen och stiger på annars hårt pressad börs
  • Kraftfulla stimulanser från världens centralbanker och regeringar
  • Vi köper obligationer i defensiva bolag - ICA och Coor

Förvaltarkommentar

Aktier
Veckan präglades återigen av nyheterna kring coronaviruset, som nu har klassats som en global epidemi (pandemi), stimulansåtgärder, krishantering och stängda gränser i bl.a. Norge, Danmark, Italien och USA.

På indexnivå noterade det breda europeiska indexet Euro Stoxx 600 en nedgång om -16,8%, svenska OMXS30 stängde på -15,5%, medan japanska Nikkei225 stängde veckan på -14,4%. Det breda amerikanska indexet S&P500 klarade sig något bättre med en nedgång om -5,1% efter en stark återhämtning i fredags, medan kinesiska HangSeng stängde veckan på -4,4%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Aktier har handlats ned på bred front, men vissa sektorer/regioner har presterat bättre relativt sett. Vårt val att hålla låg/ingen exponering inom sektorerna; bank, turism, transport/flygbolag, tung industri och energi har resulterat i en relativt sett bättre avkastning jämfört med de globala börserna, där de flesta fallit med mer än 20% i år.

Istället har vi premierat tematisk exponering inom e-handel och teknik (främst mjukvara) och videospel - affärsmodeller som gynnas av stabilare abonnemangsintäkter och flexibla affärsmodeller.

Nu är det snart tre månader sedan vi fick höra om det första coronafallet, ett event som troligtvis kommer öka trycket inom tekniksektorn när vi blickar framåt. Mobilitet och möjlighet att arbeta hemifrån för att förhindra produktionsstopp får högre fokus bland bolagen. Krav på mer automatisering, där t.ex. 5G-uppkopplade enheter kan styras på distans och nedtrappningen av fysiska butiker accelererar, då konsumenter ökar sina inköp genom e-handel.

Vidare ser vi redan en ökning inom nedladdning av digital mjukvara, en direkt följd av pågående pandemi. Google Hangouts Meet, Googles lösning för videokonferenser, har ökat antalet nedladdningar från omkring 300 till över 50 000 per dag efter spridningen av coronaviruset. Nedladdningarna av appar för utbildning och konferenssamtal har rusat i Italien. I Kina noteras en uppgång i antalet nedladdningar av mobilspel under senare veckor.

Ett bolag vi nämnt i tidigare veckobrev är Everbridge. Bolaget som når ut med rätt information till rätt person i krissituationer, t.ex. vid virusepidemi, terrorattack eller en jordbävning, visade tydligt under förra veckan sin förmåga att attrahera investerare, då det var ett av få bolag som steg (+2,7%) när världens börser pressades på nedsidan. Vi ser stort värde i bolag likt Everbridge, där vi uppnår en god diversifiering och relativt låg korrelation till makroevent.

Räntor och valutor
Förutom den enorma volatiliteten och det negativa segmentet i marknaden, så fick vi under veckan se både regeringar, myndigheter och centralbanker leverera åtgärder för att både minska spridningen av coronaviruset och underlätta kreditgivning mot företag och privata hushåll.

Kreditmarknaderna har under de senaste veckorna drabbats av uttag ur fonder. Trots att det i princip inte görs några emissioner alls finns det inte tillräckligt många aktörer som hittills varit villiga att köpa. Men för dom med lite is i magen och med en långsiktig vy kommer dessa kraftiga prisförändringar innebära stora möjligheter till bra avkastning. Under förra veckan köpte vi obligationer i defensiva bolag (ICA och Coor). Vi har en relativt stor kassa i fonderna för att ha möjlighet att köpa framöver.

Stora restriktioner i samhället har införts i de flesta europeiska länder, politiker i de flesta länder lovar direkt stöd till utsatta företag samt på andra sätt försöka lindra de ekonomiska konsekvenserna och i synnerhet sysselsättningen.

Centralbanker som Bank of England, Norges Bank, USAs centralbank, FED, har nu sänkt sina räntor med anledning av effekterna som coronaviruset för med sig. Europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken har däremot valt att lämna räntan oförändrad. ECB ökar istället sitt stimulansprogram markant och Riksbanken meddelade på fredagen att man avsatt 500 miljarder kronor att via banksystemet låna ut till drabbade företag. Tyskland redovisade samtidigt ett liknande program med "no limit" vad det gäller volymen.

Många länder, inklusive Sverige, har även sänkt bankernas buffertkrav, som finns för banker när dom lånar ut pengar. Genom detta hoppas länderna att kreditgivningen inte skall bli ett problem.

Men trots alla åtgärder som nu görs behöver vi nog se en utplaning av smittspridningen innan marknaden lugnar ner sig. Mest rädsla verkar det nu vara för utvecklingen i USA. Däremot kom under förra veckan positiva besked från både Kina och Sydkorea, där länderna verkar ha fått kontroll på spridningen och ekonomin har börjat komma igång igen.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-2,88%
-4,35%
-5,55%
-8,10%
-15,50%
-8,82%
YTD
-2,30%
-5,07%
-7,32%
-11,33%
-22,26%
-16,22%

Nyhetsveckan

  • The best restaurants in Paris for dining solo [FT, den 9 mars 2020]
  • Alphabet’s internet balloons remain grounded in Kenya [FT, den 12 mars 2020]

Inför veckan

Mån, Industriproduktion
Tis, Arbetslöshetssiffror
Tis, Finansanalytikers förtroendeindex
Tis, Detaljhandelssiffror
Tis, Antal lediga jobb
Ons, Konsumentprisindex
Ons, Bygglov
Ons, Räntebeslut
Tor, Räntebeslut
Fre, Husförsäljning

Värdeutveckling

Klicka här för PDF