Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief ELZ Waasland - mei 2021

Communicatie vanuit ELZ Waasland

ELZ Waasland zoekt Projectmanager Wase Vaccinatiecentra


Wil jij ook je steentje bijdragen in het hele vaccinatieverhaal? Dit is je kans! Als programmamanger help je om het overzicht te behouden over de werking van de vier Wase vaccinatiecentra. 
  • bekijk de vacature 
  • fulltime of vier/vijfde
  • solliciteren tot en met 10 mei
  • onmiddellijke tewerkstelling

Hoe voer je een motiverend gesprek over vaccinatie?

Mensen motiveren om zich te laten vaccineren, hoe begin je eraan zonder allebei in het eigen gelijk vast komen te zitten, zonder te manipuleren, maar wel met resultaat? Joachim De Paepe, stafmedewerker bij de ELZ Oost-Meetjesland schreef er deze praktische fiche voor. 
Daarnaast is er de opleiding "Motiverend communiceren over vaccinatie" in de Vivelacademie.

Meertalige corona-app 'Crisis Information Translated' (CIT)

Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert de mobiele app Crisis Information Translated (CIT). Hiermee krijgen anderstaligen in hun voorkeurstaal actuele en correcte informatie over de huidige coronamaatregelen en de vaccinatie. Je vindt er o.a. een voorbeeld van de uitnodigingsbrief voor vaccinatie, het traject in de vaccinatiecentra en de medische vragenlijst die je in het vaccinatiecentrum moet beantwoorden. Zo ben je goed voorbereid op je bezoek!

De app is beschikbaar in 18 talen en kan je gratis downloaden via de App Store en Google Play.

Wase Vaccinatiecentra starten met reservelijst QVAX

Via QVAX kan je je online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum in je buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVAX automatisch de mensen met hoogste prioriteit (bv. de oudsten) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn.

Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven.

Provinciale pool van zorgondersteuners bij acute nood aan personeel in woonzorgcentra 

Lees de toelichtingsbrief van de administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid over de bijkomende mogelijkheid voor de woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen om vanaf 29 maart 2021 bij een hoge uitval van personeel beroep te doen op een provinciale pool van zorgondersteuners voor het uitvoeren van diverse taken.

Elk woonzorgcentrum kan een zorgondersteuner vragen via de Cohortzorglijn 0800 11 831 voor West-Vlaanderen en 0800 11 832 voor Oost-Vlaanderen.

In de kijker

Regionaal nieuws

Zorgscreener

De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. De druk die vele zorg- en welzijnswerkers ervaren is hoog, maar wanneer doe je beroep op professionele hulp? Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we een kort instrument samengesteld waarmee we peilen naar een aantal van je gedachten en gevoelens.

Dit instrument geeft een signaal of het voor jou nuttig kan zijn om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Ben je zorg- of welzijnswerker, dan kan je klikken op de knop ‘ik wil een gesprek’. Je kan op de volgende pagina je gegevens achterlaten. Je wordt dan opgebeld door een preventieadviseur of arbeidsarts. Die zal met jou bekijken hoe het met je gaat en of je verdere ondersteuning kunt gebruiken. Dat aanbod is uiteraard geheel vrijblijvend.

De zorgscreener is een korte vragenlijst. Invullen duurt slechts enkele minuten. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt.
Start vragenlijst

Materiaal Dag van de Mantelzorg mantelzorgverenigingen

Op 23 juni 2021, de langste dag van het jaar, is het Dag van de Mantelzorg. We zetten dan alle mantelzorgers eens extra in de bloemetjes.
 
De zes erkende mantelzorgverenigingen willen steden, gemeenten, eerstelijnszones en andere organisaties hierin ondersteunen met een digitaal communicatiepakket.
 
Cartoonist LECTTR is momenteel volop bezig met het ontwikkelen van een aantal leuke cartoons die op het materiaal zullen komen. Daarna gaat dit naar onze lay-outer en zetten we dit om in affiches, postkaarten, materiaal voor sociale media,…
Het materiaal kan bezorgd worden tegen 15 mei, zowel in een PDF- als een InDesign-bestand, zodat jullie eventueel nog jullie eigen logo kunnen toevoegen.
 
Het materiaal kan aangevraagd worden via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmKi91uKxw1DJ7wvDV....

Een COMPAS voor palliatieve zorg

Teken jij graag mee aan de krijtlijnen van de toekomstige palliatieve zorg? Heb jij ervaring met palliatieve zorg? Of heb je ideeën over hoe palliatieve zorg er in de toekomst moet uitzien?  Dan nodigen we je uit voor het invullen van de COMPAS vragenlijst
Lees meer

Herbekijk: opleiding toegankelijke online communicatie

Herbekijk gratis de unieke opleiding toegankelijke online communicatie in samenwerking met Tree company en met de steun van VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-government.

We delen in de opleiding hoe je webteksten toegankelijk schrijft. 

European Disability Card

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Wie kan de kaart aanvragen & wat houdt dit juist in?
Lees meer

Stel je kandidaat voor het gratis Leer- en coachingstraject over cultuursensitieve zorg.

  • Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig?
  • Mijn organisatie staat open voor cliënten met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet?
  • Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?
Stel je dan nu kandidaat voor het leer- en coachingstraject over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. (tot en met 28 mei 2021)
Meer nieuws

Projectoproepen

Extra oproep LEADER (restmiddelen 2014-2020)

Er wordt een tweede oproep gelanceerd met de ongebruikte middelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020.

De Plaatselijke Groep Grensregio Waasland lanceert een normale oproep, waarbij de projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Indien voor 16 juni 12u.  Lees meer

Projectoproep mentaal welzijn

Als lokaal bestuur ken je het werkveld en de organisaties die actief zijn in het verbeteren van het mentaal welzijn van de burgers. Deze projectoproep ondersteunt lokale besturen in die regierol.

Het totale subsidiebedrag wordt beperkt tot 40.000 euro per bestuur met een cofinanciering van 50% van de totale projectkosten.

Eerstvolgende indienmomenten zijn 14 mei, 4 juni en 25 juni 2021
Meer info

Digitale inclusie

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds wil vzw's helpen bij hun digitale strategie voor sociale inclusie van jongeren. Dien nu een dossier in! Lees meer

Indienen tot en met 21/06/2021

Projectoproep Generatie Veerkracht

De Vlaamse Regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 euro steun krijgen.
Deadline om in te dienen vrijdag 21 mei 2021.
Meer info
 

Activiteiten mei 2021

04 mei 2021 05 mei 2021 06 mei 2021 12 mei 2021 18 mei 2021 20 mei 2021 29 mei 2021

Vacatures

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren zoekt een master in de klinische psychologie/vlinderfunctie (19u, contract bepaalde duur).
Solliciteren voor 31 mei. 

Sociale kaart

Het nieuw gemeentehuis in Beveren is klaar!

En dus verhuizen het gemeentebestuur van Beveren, de gemeentelijke administratie en het Sociaal Huis vanaf maandag 19 april naar het nieuw gemeentehuis op het Gravenplein in Beveren.
Vanaf maandag 26 april kunt u ons bereiken op het adres:
GRAVENPLEIN 8 | 9120 BEVEREN.

Externe nieuwsbrieven

Bataljong Nieuwsbrief met projectoproepen en aanvraag label kindvriendelijke stad/gemeente 
Logo Waasland Nieuwsbrief
Hoplr Nieuwsbrief: Hoplr lanceert Kenniscentrum met 3 Programmalijnen
Jeugdhulp: Nieuwsbrief april 2021
Plazzo Nieuwsbrief Platform Zelfzorg
Nionaal Crisiscentrum #samentegencorona
Sint-Niklaas Nieuwsbrief Welzijn
Website
Email

Copyright © 2021 Eerstelijnszone Waasland, All rights reserved.Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp