Copy
View this email in your browser


GMH Nieuwsbrief 6

Donderdag 5 mei 2022 | 16:58 uur
Aanvullende tips over melden bij TRZ

Op woensdag 1 juni a.s. moeten de gegevens over de financiële relaties 2021 bij het Transparantieregister Zorg (TRZ) zijn aangeleverd. Dit jaar voor het eerst valt hier ook het verlenen van gastvrijheid bij of sponsoren van bijeenkomsten onder. Extra belangrijk dus dat u bij het aanleveren van de gegevens de juiste categorie vermeldt waar de betaling onder valt. We helpen u graag nog wat verder op weg. 

Format aanleveren gegevens aangepast


Op de website van het TRZ staat onder “Informatie voor bedrijven” een template dat kan worden gebruikt voor de meldingen voor leveranciers van medisch hulpmiddelen.
Dit template is aangepast en bevat in kolom F (onder ‘type’) nu vier nummers. Deze nummers zijn gerelateerd aan het type overeenkomst (anders gezegd: het soort financiële relatie) dat van toepassing is. Voor elke financiële relatie die gemeld moet dus worden gekozen uit een van de volgende nummers: 17, 21, 22 of 23.

 
Welk nummer hoort bij welke financiële relatie?
 
Het is belangrijk dat u bij iedere relatie die u meldt het juiste nummer kiest. Dit doet u als volgt:
 
  • 17 - het honorarium dat aan arts is toe te rekenen voor dienstverlening (artikel 13 en 14).
    NB: eventuele overhead voor samenwerkingsverband moet onder dezelfde code apart worden gemeld op naam samenwerkingsverband.
  • 21 - sponsoring van een door een derde partij georganiseerde bijeenkomst, waarbij het gaat om een financiële bijdrage aan die derde partij (bijeenkomst in de zin van artikel 9).
  • 22 - sponsoring van projecten/activiteiten (niet zijnde een bijeenkomst voor zorgprofessionals, artikel 15 en 16).
  • 23 - vergoeding/voor rekening nemen van kosten voor gastvrijheid (reis, verblijf, eventuele inschrijvingskosten) aan individuele artsen, ongeacht door wie de bijeenkomst is georganiseerd (dat kan een bijeenkomst zijn in de zin van artikel 9, 10 of 11).
 
U vindt deze uitleg ook terug op de website van het TRZ onder https://www.transparantieregister.nl/homepage/zoek-uw-zorgprofessional/uitleg-overeenkomsttype-gmh.
 
Is het vermelden van de woonplaats van artsen nog nodig?
 
Wij hebben de vraag gekregen of bij de melding van een financiële relatie ook de woonplaats van een arts moet worden doorgegeven. Zoals ook uit het template blijkt, is dit niet het geval.
 

Voor meer details en antwoorden op veel gestelde vragen verwijzen wij naar de GMH Nieuwsbrief 2022, nr. 2.

 
Website
Email
Copyright © 2020 GMH, All rights reserved.
-

Our mailing address is:
GMH
Laan van Nieuw Oost Indië 131-G
Postbus 85645
Den Haag, The Netherlands 2593 BM
Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GMH · Postbus 85612 · 'S-GRAVENHAGE, Zuid-Holland 2508 CH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp