Copy

Decorative image

 

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl!11–14 oed

Mae gweithdai Blasu Portffolio
wedi’u dylunio ar gyfer artistiaid a
dylunwyr ifanc 11–14 oed
sydd â diddordeb
penodol o fewn y celfyddydau gweledol ac fe
hoffen nhw ddatblygu eu sgiliau artistig ymhellach
gyda gwneuthurwyr proffesiynol.

 


Decorative image

 


14–18 oed

Mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai
ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â
diddordeb arbennig yn y celfyddydau
gweledol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu
harfer artistig ymhellach.Decorative imageDadlwythwch y Llyfryn Portffolio yma
i weld POB gweithdy sydd ar gael
ynghyd â manylion ar sut i archebu.

 Dilynwch ni ar twitter @Crefft_Rhuthun


 
Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB 
Ffôn: +44 (0)1824 704774

Ewch i’n gwefan am wybodaeth am wahanol arddangosfeydd 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei hariannu â refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru
ac mae’n rhan o  Hamdden Sir Ddinbych Cyf,
cwmni sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.

Y ffotograffiaeth i gyd drwy garedigrwydd yr artistiaid.
 


Logos
 
Hawlfraint © 2021. Canolfan Grefft Rhuthun. Cedwir pob hawl.