Copy

Delwedd addurniadol
 

Archwiliad Synhwyraidd o  Ddylunio a Phwythau Cyfoes  â’r Artist Tecstilau Stewart Kelly 

Ymunwch â Stewart Kelly

Sadwrn 26 Mehefin 2021
10.00am – 4.00pm

Canolfan Grefft Rhuthun (ar-safle)

£15.00. Gallwch archebu drwy
Eventbrite yma

 

Bydd y gweithdy’n eich galluogi i archwilio’r
posibiliadau o gyfuno arlunio, cyfryngau cymysg a
dulliau tecstilau. Yn ogystal, bydd y gwaith fyddwch
chi’n ei gynhyrchu’n eich darparu â’r deunydd
ymchwil i’w ddatblygu weithiau celf unigol.

'Gweithdy arbrofol fydd hwn
ac felly hoffwn eich annog chi i gyd i ddod gyda
meddwl agored, yn barod i roi cynnig
ar bethau newydd a mwynhau!'

 


10.00am
Croeso a Rhagarweiniad

10.30am – 12.30pm
Gweithgaredd Arlunio Synhwyraidd

12.30pm – 1.00pm
Cinio

1.00pm – 3.30pm
Gweithdy Archwilio Pwythau

3.30pm – 4.00pm
Adlewyrchu ac Adborth

 

Ni ddarperir cinio felly 
dewch â chinio pecyn efo 
chi y diwrnod hwnnw. Delwedd addurniadol


*Mae pob un o’n gweithgareddau wedi’u dylunio’n
ofalus o fewn Rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.
Ein blaenoriaeth lwyr yw eich cadw chi a’n staff yn ddiogel. Beth ydi Portffolio? 

Cwrs o weithdai datblygu ydi Portffolio ar
gyfer artistiaid a dylunwyr ifanc 14–18 oed ac
sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau
gweledol; cynhelir y gweithdai i gyd yng
Nghanolfan Grefft Rhuthun. Yn ystod y sesiynau
hyn bydd yr Artistiaid/Gwneuthurwyr Portffolio’n
rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau
newydd ac yn trafod gwaith a syniadau’r
cyfranogwyr i gefnogi datblygiad eu portffolio
personol eu hunain tuag at eu hastudiaethau
Celf a Dylunio. Logo


Dilynwch ni ar twitter @Crefft_Rhuthun


 
Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol
Heol y Parc, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1BB 
Ffôn: +44 (0)1824 704774

Ewch i’n gwefan am wybodaeth am wahanol arddangosfeydd 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Caiff Canolfan Grefft Rhuthun ei hariannu â refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru
ac mae’n rhan o  Hamdden Sir Ddinbych Cyf,
cwmni sy’n eiddo i Gyngor Sir Ddinbych.

 
 


Logos
 
Hawlfraint © 2021. Canolfan Grefft Rhuthun. Cedwir pob hawl.