Copy
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief
mei 2022

Beste <<Voornaam>>,

We leven in de post-Corona periode. De drukte van vóór Corona lijkt bij eenieder weer te zijn teruggekeerd. We komen weer fysiek bij elkaar en de mondkapjes lijken verleden tijd. Feestjes worden volop ingehaald en we genieten van onze vrijheid.
Een mooie brug naar lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid. Inmiddels is leergang 3 volop aan de gang. En hebben we nieuws over de publicatie van de 'Pijl'. (We hebben er nog geen goed woord voor.... Suggesties zijn welkom ;-). Waar staat de Pijl voor? Je leest er alles over in deze nieuwsbrief.

Verder informeren we je over het lerend netwerk Medicatieveiligheid. Deze leergang is begin dit jaar afgerond. Daarnaast delen we graag met je welke plannen er nog zijn rondom andere thema's waar we met lerend netwerk mee aan de gang willen.

Veel leesplezier en alvast een vreugdevolle zomer toegewenst!

lerend netwerk Vrijheid & Veiligheid

De derde jaargang van het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid is 17 maart jl. van start gegaan. Tijdens de startbijeenkomst hebben we kennisgemaakt met een aantal nieuwe deelnemers, is het jaarprogramma gezamenlijk aangescherpt en hebben we bijgepraat op de ontwikkelingen op landelijk en organisatieniveau. Inmiddels is de eerste themabijeenkomst over Visie en Verwachtingen ook al achter de rug. Hierin ontstond een prachtige dialoog over hoe we de juiste verwachtingen kunnen wekken op basis van onze visie op vrijheid & veiligheid. De komende bijeenkomst op 23 mei staat in het teken van de bijdrage die vastgoed (gebouw, inrichting, terrein) kan leveren aan het voorkomen van onvrijwillige zorg.

Blog: De invloed van taal om uit oude routines te komen

Als uitgangspunt hanteren wij naar “Vrijheid met veiligheid op maat”. Dit is een krachtige basis om de zorghandelingen aan te kunnen toetsen. Bovendien is het geheel in lijn met de Wet zorg en dwang, die van ons vraagt om vrijheden van cliënten niet te beperken, tenzij het gaat om uitzonderlijke situaties.
lees meer...

lerend netwerk Medicatieveiligheid

Als je net als ik in de zorg werkt, hoop je natuurlijk dat altijd alles goed verloopt op je locatie of afdeling. Dit geldt zeker voor medicatiegebruik en -uitgiftes. Helaas weten we dat dit niet altijd zo is. De missers zijn heel divers; van officiële, grove fouten/meldingen bij IGJ tot alle andere missers, medicatie verkeerd gegeven of te laat, etiketten verkeerd gelezen, misverstanden bij collega's, protocollen niet op orde of onvoldoende afspraken over beheer van medicatie. Er is veel beschreven; in de wet, Veilige Principes, medicatie handboeken enz. De afdelingen kwaliteit van de zorginstellingen doen enorm hun best om alles op papier (en in de praktijk) goed geregeld te krijgen en op de werkvloer probeert iedereen het juiste uit te voeren. Binnen lerend netwerk proberen we zorginstellingen samen te brengen om op de inhoud van elkaar te leren. Hoe breng je alles samen, hoe werk je samen binnen je instelling, waar loop je tegenaan en hoe los je het op? Is de basis op orde? Ligt er een visie? Zijn er afspraken gemaakt in de keten?

Leergang 1 van lerend netwerk Medicatieveiligheid is begin dit jaar afgerond. In de bijeenkomsten kwamen we tot veel inzichten, zijn er veel ervaringen uitgewisseld en zijn er handvatten uitgereikt. Dit najaar start er weer een nieuwe groep om samen te leren van de ervaringen en keuzes. Ben je zorgmanager, adviseur kwaliteit of zorgmedewerker en wil je deelnemen aan de nieuwe groep medicatieveiligheid, laat het ons weten? Voor meer informatie stuur je een mail naar Anita of check de website

De Pijl: leven in vrijheid naar Veiligheid

Zoals eerder aangekondigd is ‘De Pijl’ van vrijheid en veiligheid tijdens leergang 2 met de deelnemers van deze jaargang doorontwikkeld. De interactieve pdf met onderliggende informatie staat inmiddels op de website.

Vrijheid en veiligheid, een ethische afweging?


In het eerste jaargang is, in samenwerking met het LUMC en de deelnemers van het lerend netwerk, een onderzoek (Freedom & Safety) gestart naar hoe ethische afwegingen in relatie tot vrijheid en veiligheid gemaakt kunnen worden. Met steun van ZONMW is een driejarig onderzoek gestart. De onderzoeksfase is afgerond en nu wordt er gewerkt een aan instrument om zorgprofessionals met elkaar vanuit ethisch perspectief afwegingen te laten maken in het vinden van de balans tussen vrijheid en veiligheid. We hopen volgend jaar het instrument te kunnen presenteren. Voortgang over het onderzoek vindt u op de website van ZONMW.

Casuïstiekbesprekingen

Omdat oefening kunst baart, biedt lerend netwerk de mogelijkheid aan om anonieme Wzd gerelateerde casuïstiek digitaal met elkaar te bespreken. In de praktijk zien we dat de regels en kaders van onvrijwillige zorg kennen één ding is, maar het goed beargumenteren en toepassen ervan echt een andere is. Blijkbaar moeten we ons eerst uit oude routines bevrijden en oefenen, voordat we het echt onder de knie hebben. Kijk voor data en meer informatie op de website of stuur een mail naar Peter.

Advies op locatie

Elke zorglocatie is uniek. Het gebouw, de ligging, de inrichting zijn enkele factoren die de uniciteit van een gebouw laten ontstaan. Met de komst van de Wet zorg en dwang is het belangrijk dat de gesloten afdelingen en locaties getransformeerd worden naar open afdelingen en locaties waar veiligheid op maat wordt georganiseerd. Dit vraagt om een aanpak die voor elk gebouw anders kan zijn. Kijk voor data en meer informatie op de website of stuur een mail naar Peter.

Nieuwe netwerken


We zijn op zoek naar organisaties die interesse hebben om gezamenlijk het vraagstuk van ‘zorg in een dementievriendelijke wijk’ te onderzoeken. Het gaat hier expliciet om een wijkgerichte aanpak met alle verschillende belanghebbende partijen.
De toenemende ondersteuningsvraag in de thuissituatie vraagt om nieuwe vormen van ondersteuning en technologie, zodat de noodzaak om te verhuizen naar een zorgaccommodatie uitgesteld kan worden of zelfs kan komen te vervallen. Samen langer thuis leven in de wijk vraagt om verbinding tussen wijkbewoners, kennis over het ouderdomsproces en dementie en inzet van leef- en zorgtechnologie. De kennis en de middelen zijn in veel situaties al aanwezig in verpleeghuizen. Gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties: ze hebben allemaal de maatschappelijke opdracht om hier een rol in te spelen. Maar ook ondernemers en buurtbewoners zijn belanghebbende. Hoe kunnen zij elkaar vinden en met hun expertise de realisatie van deze opdracht versterken? Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we u graag naar onze website.

Verder kunnen we alvast verklappen dat we het voornemen hebben om deze zomer (2022) het lerend netwerk Van Zorg naar Leven op te starten. Kijk voor meer informatie www.lerend-netwerk.nl.
Website
LinkedIn
Email


Copyright © 2022 lerend netwerk