Copy
Nytt från BID Malmö


 
View this email in your browser
Här syns barnens perspektiv:
Nu är  den igång - en plats för barn i stadsmiljön

BID Malmö har under ett par års tid samarbetat med SSPF (skola, social, polis och fritid) och förskolor för att samla in synpunkter på närmiljön. En metod för att få veta mer om hur barn och unga upplever sina vägar till förskolan/skolan, lekplatser, innergårdar, runt fastigheter och kvarter. Nu har vi startat processen med Pedagogisk inspiration i staden.
Fastighetsägare BID Möllevången låter lokalen på Friisgatan 14 bli en stadsateljé under vissa tider, där barns röster och perspektiv ska syns i våra områdens utveckling. Här kommer det att bli praktiskt arbete tillsammans med pedagoger i samarbete med Lärande och samhälle på Malmö universitet . Läs mer här om hela projektet och möt  Andreas Schönström, barn och medlemmar.


       

ICLEI - en uppvisning om BID process och kraften

Ett 30 tal delegater från hela världen besökte nyligen BID Malmö i samband med ICLEI World Congress i Malmö. Läs mer här

– Om alla gjorde som BID Malmö tror jag vi skulle komma ännu längre framåt i världen, var en kommentar från besöket.

ICLEI är ett globalt nätverk för lokala och regionala ledare som engagerar sig för hållbar stadsutveckling, och diskussionerna på seminariet var intensiva och stämningen hög. Beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer, ekonomer, civilsamhällesrepresentanter, privata aktörer, mediafolk, akademiker, studenter och andra med intresse för hållbarhet slöt upp på Föreningscenter Nobel 21 för BID Malmös seminarium ”Partnerships for socio-economic improvements and lasting change. District regeneration partnership in Sofielund and Möllevången”.

Seminariet kompletterades med en gemensam promenad till grannskapsträdgården Naturmolnet vid Palmgatan. Här fick deltagarna även ta del av ett konkret exempel på vad förändringen i området har inneburit och vilken betydelse lokal förankring och medskapande haft och fortsätter att ha för denna förändring.

   

Här hittar ni även en  inledande del till den Podcast som gjordes i samband med ICLEI samt den artikel som nyligen publicerats (engelsk version)

                                           


                                         

Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID Malmö för att öka trivseln i våra områden. BID-processen är ett verktyg i stadsutveckling med fokus på seriös fastighetsförvaltning och goda boendemiljöer. BID i Malmö står för Boende, Integration och Dialog och är ett partnerskap mellan fastighets­ägare, verksamheter, staden, bostads­rätts­föreningar och byalag. BID Malmö bygger på nära samverkan med boende, staden, föreningslivet, myndigheter och forskning.


Våra medlemmar: ABF, Atrium Ljungberg, Brinova, Brf Cirkeln, Brf Cykeln 10, Brf Drivan 5, Brf Friden, Brf Gillet, Brf Glädjen, Brf Glädjen 2, Brf Grängeshus, Brf Idet 9, Brf Kaninen 33, Brf Klara, Brf Lotten, Brf Lönngården, Brf Lönnen, Brf Sevedsgården, Brf Sommarhagen 1, Brf Stenbocken, Brf Svenstorp2, Brf Urbilden, Brf Västmanland, Brf Ängen, Byalaget Sofia, Carlssons Europeiska Konsult AB, Carpings Fastigheter, Celica Fastighetsförvaltning Aktiebolag, E.ON, Fastighetsägarna Syd, Gamla Sofielunds Byalag, Handelsbanken, Heimstaden, HSB Malmö, JYMA Fastigheter, Kungsleden, Kvarteren framåt, Lifra, Länsförsäkringar Skåne, Malmö Grunden 8 AB, Malmö stad, Massive Entertainment, MKB, Nyfosa, Pågen, Riksbyggen, Rikshem, Rosengård fastigheter, Sandbergs Fastigheter, Sofielunds Företagsgrupp, Stadex, Stena Fastigheter,Svenska Hus, Thomas Leijon Fastighets AB, Trianon, Vasakronan, Victoria Park, Willhem, Ödet 10
Läs mer här!
Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 Fastighetsägare BID Sofielund & Möllevången, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp