Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

Inhoud:

Nieuwsbrief en website:
Samen brengen we burgerinitiatieven verder


Samen brengen we burgerinitiatieven verder is het motto van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland. Daarom hebben we onze website vernieuwd en brengen we vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit. Het doel: informeren en kennisdelen. Leren van elkaar en samen de ontwikkeling van zorgcoöperaties en burgercollectieven verder brengen.
De website biedt informatie en tips voor lokale initiatieven, coöperaties en sociale ondernemingen én voor professionals die werken bij gemeenten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen.
Met de website en nieuwsbrief nodigen wij u graag uit om mee te doen: uw inbreng te leveren, tips te sturen voor een succesvolle aanpak, vragen te stellen en knelpunten (en liefst ook oplossingen) te signaleren. Heeft u vragen en/of suggesties: wij horen die graag! Deel ze met ons via info@koepel.nl

Foto uit Mooi Laarbeek met Karin Huygens (l) en Don van Sambeek (r)


 

Don van Sambeek: Doordouwer op kousenvoeten


Don van Sambeek is bestuurslid van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland en voorzitter van de coöperatie ‘Tot uw Dienst’ in Laarbeek. ‘Tot uw Dienst’ ondersteunt mensen die zorg nodig hebben en mantelzorgers en biedt hulp in de thuissituatie (verzorging, verpleegkundige hulp en huishoudelijke hulp). Met als missie: 
 
Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en zullen zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid bevorderen. Wij kijken samen met u en uw netwerk wat u zelf kunt doen of zelf kunt regelen en waar wij als professionals zorg over moeten nemen.

“Met deze werkwijze maken we het onszelf niet altijd gemakkelijk, maar zo kunnen we wel de zorg blijven bieden zoals mensen die graag willen ontvangen. In de beginjaren werkten we alleen met vrijwilligers. Vanaf 2015 is ‘Tot uw dienst’ gegroeid van een vrijwilligersorganisatie tot een sociale onderneming op het gebied van verzorging en verpleging met 30 mensen in vaste dienst.” 
 

Coöperatie ‘Tot uw Dienst’ in coronatijd


Don van Sambeek vertelt graag en trots over ‘Tot uw Dienst’. En dat geldt ook voor de ervaringen die de coöperatie in coronatijd heeft opgedaan. “We hebben van begin af aan met medewerkers afgesproken, dat ze, als ze klachten hadden, thuis zouden blijven. En dat hebben ze ook gedaan. We hadden en hebben beschermende kleding. Hulp kon doorgaan en wij hebben de zorg zelfs opgeschaald. Medewerkers vingen elkaar op. Dat is de kracht van de teamsamenwerking en de teamgeest die we hier ontwikkeld hebben. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn heel erg betrokken op elkaar. Ze kennen de klanten, de mensen. En ook de coördinerende wijkverpleegkundigen hebben goed contact gehouden. Met beeldbellen en What’sApp ging de communicatie heel goed. Ik belde elke week met de coördinatoren. Die persoonlijke interesse is van groot belang. Ik heb ook de wethouder regelmatig op de hoogte gehouden, over de ontwikkelingen, over testen en tekorten. En door bemiddeling van de gemeente heeft een ondernemer in een vroeg stadium 1750 mondkapjes geschonken. Wij hebben de medewerkers een cadeaubon gegeven. En vrijwilligers en medewerkers hebben ook van de gemeente een cadeaubon gehad met brief van de burgemeester. Medewerkers en vrijwilligers hebben op mijn verzoek hun bevindingen op papier gezet. Daar ga ik binnenkort goed naar kijken.” En dan voegt Don van Sambeek vol trots toe: “En nu hebben we een wachtlijstje voor personeel. Er zijn mensen die heel graag bij ons willen komen werken.”

‘Tot uw Dienst’ is voortdurend in ontwikkeling. Voorbeelden van nieuwe programma’s zijn ‘Goed voor Elkaar’ en ‘Zorgkamers’. 

 

Goed voor elkaar


Goed voor Elkaar is een aanpak, methodiek, om de netwerken van mensen en daarmee de gemeenschapskracht te versterken. “Goed voor Elkaar is puur coöperatief. De mens, het individu, staat centraal: hoe zie je je netwerk? Als je een goed netwerk hebt, kun je veel gemakkelijker in gesprek komen en elkaar helpen en dan durf je dat ook te vragen. Goed voor Elkaar is een methodiek die gebruikt kan worden door vrijwilligers en door beroepskrachten. Dorpsondersteuners in Laarbeek hebben zich die methodiek ook eigen gemaakt, waarvoor we onder meer netwerkkaarten hebben ontwikkeld. Ik ben hier bij wooncomplexen geweest en heb de netwerkkaarten uitgedeeld. Dan zie ik dat er levendige discussies ontstaan tussen de mensen. Ik vroeg: ‘Henriëtte, jij bent ziek geweest, hoe heb je nou je netwerk georganiseerd, terwijl je dat eigenlijk niet kon?’ Ze vertelde: ‘ik heb die gebeld, en die gebeld.’ Een meneer zei: ‘mijn vrouw zit al een half jaar in een rolstoel. Ik moet in huis nu alles doen. Ik ben zelf aan mijn knie geopereerd, dat is niet helemaal goed gegaan, en het is dus een belasting. Ik heb nu geleerd, dat ik eerder moet zeggen, dat ik graag heb dat een ander iets doet.’ Mensen zijn geneigd zo lang mogelijk alles zelf te doen en geen beroep op een ander te doen. Vragen is heel moeilijk.”
 “De methodiek ligt er. We hebben een toolkit ontwikkeld. In Leende is een heel onderzoek achter de rug en in een volgende fase kan deze methodiek ook ingezet worden. Asten en Oosterhout gaan er ook mee aan de gang. Het is heel belangrijk, want de vraagverlegenheid bij mensen is heel groot. En eigenlijk zie je bij organisaties iets vergelijkbaars als vraagverlegenheid. Organisaties willen allemaal hun stempel drukken, hun identiteit bewaren, maar samenwerken betekent ook dat je dingen los kunt laten. Je kunt niet vasthouden aan je oude ideeën en standpunten, want er moet beweging komen. Dat betekent ook openstaan voor anderen.”

 

Zorgkamers


Initiatiefnemers van de zorgkamers in Lieshout zijn Karin en Berry Huygens. Hun motivatie: er zijn altijd mensen die ontslagen worden uit het ziekenhuis, die eigenlijk nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor deze mensen is nu geen hulp beschikbaar vanuit de WMO. Daarom willen zij in Lieshout drie zorgkamers realiseren in samenwerking met ‘Tot Uw Dienst’. De zorgkamers zijn geschikt voor lichte zorg, niet voor dementerenden of mensen die nog stevig moeten revalideren. De initiatiefnemers hebben er samen met ‘Tot uw Dienst’ voor gekozen, onder andere vanwege corona, om eerst een pilot te ontwikkelen in een bestaande ruimte in Lieshout. Om ervaring op te doen, te zien of het werkt en ook hoe de samenwerking met ‘Tot uw Dienst’ verloopt. Als de resultaten positief zijn, dan wordt gestart met de bouw van drie zorgkamers aan huis. Die kunnen er dan binnen twee maanden staan. Het initiatief is positief ontvangen. De gemeente Laarbeek heeft haar medewerking toegezegd en ook de zorgverzekeraars, met wie Don in onderhandeling is, zijn positief. Dat betekent 50-50 financiering door gemeente/WM en zorgverzekeraars. "Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee."

De werkwijze van Don van Sambeek

 
 “Als je een smiley hebt en je verandert de mond in een horizontaal streepje, dan verandert de hele smiley. Dat is systeemdenken. Verandert er één onderdeel, dan verandert het geheel. Zo probeer ik het voor mezelf eenvoudig te houden. In de procesgang zit de energie die je moet hebben. Een collega zegt vaak tegen mij: ‘ik snap er niets van dat jij zoveel geduld hebt.’ Dan denk ik: geduld? Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel geduld. Maar ik neem de tijd, en dat is iets anders, om mensen mee te nemen in de gedachtegang en in de procesgang. Dat kun je nooit forceren. Daar heb je wel kwaliteiten voor nodig. Doorzettingsvermogen. Standvastigheid. Ze hebben mij wel eens bejubeld: hij douwt door op kousenvoeten. Dat klopt. Ik blijf vasthouden. Maar ik blijf niet vasthouden om het vasthouden, maar om de intrinsieke waarde die het vertegenwoordigt. Iedere keer terug gaan naar de boodschap die je eigenlijk steeds opnieuw wilt vertellen. Daar zit de drive om dit soort dingen te blijven doen.”
Ook de voorbereiding van de Zorgkamers vraagt doorzettingsvermogen, standvastigheid en geduld. Don van Sambeek: “Zorgverzekeraars staan er, zeggen ze, positief tegenover. Ze hebben capaciteit en willen meedoen. En vervolgens komen de voorwaarden en condities. Ik heb een enorme hoeveelheid mails en vragen ontvangen van de zorginkopers en andere medewerkers, vele gericht op beheersing, controle en regeltjes. Dan ga ik eerst een paar dagen rustig nadenken, voordat ik antwoord geef. Want met zo’n mail begint het ook bij mij te borrelen, maar daar schieten we niets mee op. Ik moet me verplaatsen in de vragensteller. Hij of zij wil meewerken, maar heeft vragen. Ik moet de vragen zodanig beantwoorden, dat hij of zij zich in zijn of haar rol erkend voelt. Ik lees dan het hele inkoopbeleid nog eens door, kijk goed wat ze precies willen en dan zie je het verschil tussen de theorie en de praktijk. Want ze willen van alles, en het staat mooi geformuleerd, maar als het er op aankomt, gaan ze toch naar de beheersing en controle. Ik probeer me dan te verplaatsen in die ander, de ambtenaar, de vragensteller. Daar beantwoord ik dan de vragen op, maar wel zo dat het past in wat wij ook willen. Dat vraagt veel energie en denkkracht, maar zo bereik je wel wat je wilt en blijf je toch je eigenheid houden. Nu heb ik de verzekeraar uitgenodigd om eens naar Lieshout te komen en met de initiatiefnemers de zorgkamer te gaan bekijken. Dat gaan we goed voorbereiden en dan krijg je een heel ander gesprek. Over mensen en individuele zorg en niet over cijfers en gemiddelden.”

 

Freya Pijnenborg over werken in een netwerksamenleving 

 
Freya Pijnenborg (1972) vertegenwoordigt Limburg in de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland. Freya heeft 25 jaar ervaring met en in de wereld van zorg en burgercollectieven. Ze begon als oefentherapeut Mensendieck en studeerde vervolgens gezondheidswetenschappen in Maastricht, ontwikkelde een ondersteuningsbureau voor apothekers, onderzocht in opdracht van het ziekenhuis van Heerlen de vraag “hoe ervaart de patiënt het ziekenhuis” en was verantwoordelijk voor vele andere projecten. Met haar vader Ad Pijnenborg schreef ze het boek “Burgers doen het zelf!”, over de totstandkoming van de zorgcoöperatie Hoogeloon. 
Freya Pijnenborg  overhandigt het boek  "Burgers doen het zelf!" aan minister de Jonge

Volontario Stein, voor en van vrijwilligers mét data  

 
Ruim vijf jaar geleden nam Freya Pijnenborg met Ilona de Schwartz-Meijers het initiatief tot Volontario. Volontario is een organisatie van en voor vrijwilligers in Stein, waarbij inmiddels 70 verenigingen, 55 bedrijven en 650 vrijwilligers zijn aangesloten. Dan gaat het om vrijwilligers van het verpleeghuis en de voetbalvereniging, cultuur, carnaval, zangkoren, et cetera. We hebben een Servicepunt voor vrijwilligers en aan het eind van het jaar organiseren we een feest waar ieder een cadeautje kan ophalen. Alle vrijwilligers houden hun uren bij. Vorig jaar hadden we 90.000 geschreven uren. Wij zijn de enige organisatie in Nederland met zoveel data over vrijwillige inzet. Wij vonden dat vrijwilligers meer gewaardeerd mochten worden en met die data kunnen we dat ook laten zien en onderbouwen. En het versterkt het zelfbewustzijn. Ik stoor me eraan, dat bijvoorbeeld bij voetbalverenigingen bestuursleden een speciale plek krijgen. De mensen die de wc poetsen of de ballen klaar leggen voelen zich op die manier minder gewaardeerd. Bij Volontario kan iedereen kiezen wat bij hem of haar past. Of je een uur voorzitter bent of een uur de ballen op staat te pompen: een uur is een uur.”
 “Volontario bestaat sinds 2015en krijgt subsidie van de gemeente  voor de organisatie van het Servicepunt en de feestavond. We zoeken  vanaf het begin hoe we de samenwerking met de gemeente het beste vorm kunnen geven. Dat is niet altijd gemakkelijk. In 2017 zat ik met de wethouder aan tafel en zei: we trekken de stekker eruit. Vrijwilligers schrijven hun uren, maar wij weten niet of we hen kunnen waarderen, omdat wij nog geen duidelijkheid hebben over de financiering van volgend jaar. Dat was afgelopen jaar,, maar dat doe ik niet nog een keer. De wethouder keek me aan en ik zag op zijn gezicht: ‘oh, ze meent het echt!’ En hij vroeg: ‘wanneer heb je bericht nodig?’ Ik zei 1 oktober. Op 30 september kwam ’s middags om 16.00 uur het bericht: Freya, het is allemaal rond, wil je me alsjeblieft op mijn woord geloven? Zo stellig moet je zijn.” 

 

Freya Pijnenborg op markt van Volontario

Werken bij VKKL: verenigen en verbinden  

 
Vanwege haar ervaring en activiteiten in zuid Limburg werd Freya Pijnenborg gevraagd door de VKKL. “De VKKL had behoefte aan iemand die de vertegenwoordiging van zuid Limburg zou doen. Zuid Limburg is heel anders dan noord. We hebben andere problematieken. Zuid Limburg heeft anders dan het noorden geen dorpsraden, maar wel veel andere initiatieven. Mijn bagage  is echt anders dan die van mijn collega’s in noord, die gelieerd waren aan een welzijnsorganisatie. Een moderne VKKL vraagt andere competenties. Opbouwwerkers krijgen een vraag en gaan dan zelf met die vraag aan de slag. Ik was vanuit mijn achtergrond gewend om heel snel verbindingen te leggen en aan collega’s of anderen te vragen om daar en daar naar toe te gaan. We hoeven niet zelf alle kennis in huis te hebben. Als je maar weet wie de kennis wel heeft, zodat je de verbinding kunt leggen. Het verenigen, verbinden, de netwerkconstructie is nu het kenmerk van heel VKKL geworden. Het bestuur zei: zoals ze het in zuid doen, zo zouden we het in de hele provincie moeten doen. Vandaar dat we intern nu een hele professionaliseringsslag maken richting vraaggericht werken, niet overnemen, verbindingsmakelaar zijn, of oliemannetje, of smeerolie…”

Wie de kaart van de NLZV bekijkt, ziet dat er in Limburg enorm veel initiatieven zijn en een rijke ervaring is opgebouwd. Met het Knooppunt Zorgen voor Elkaar is een stevige netwerkorganisatie van initiatieven op gebied van zorgen voor elkaar opgebouwd. Initiatieven kunnen in Limburg veel kennis halen en inspiratie opdoen. Ook op onze nieuwe website is die informatie te vinden: zie hier

 

Wensen aan de Koepel   

 
Freya heeft drie wensen aan de Koepel: 
  1. Blijf de bewustwording over de demografische ontwikkelingen en het dreigende ‘zorginfarct” stimuleren 
  2. Help oplossingen te vinden voor een meer professionele en structurele financiering van dorpsondersteuners
  3. Borg de opgedane kennis en ervaring van het werken in een netwerksamenleving en help die te verdiepen. 
Dorpsondersteuners zijn in dorpen en wijken degenen die aan de gang gaan met vragen van mensen. Mantelzorg ondersteunen, zorg organiseren. In de coronaperiode is het belang van hun werk extra duidelijk geworden. “Wij brengen de twintig dorpsondersteuners bij elkaar . Dorpsondersteuners zijn de jaren van het pionieren voorbij en zijn nu toe aan structurele inbedding. Dat is een lastige vraag. Samen met de NLZVE hebben we een brochure in voorbereiding ‘De dorpsondersteuner bestaat niet!’. Ook bij dorpsondersteuners zie je dat er in de beginfase veel steun is. Maar dan, als het gaat om borgen of inbedden wordt het lastig. Hoe kunnen zij zich het beste organiseren? Moeten ze een organisatie zoeken waar ze in loondienst kunnen? In dienst bij de gemeente? Als zzp-er? Of toch in dienst bij het bewonersinitiatief? We werken toe naar een model van financiering dat het beste bij hun werk past. Dat is niet gemakkelijk.  Vorige week nog zat ik week bij een groep dorpsondersteuners. Eén van hen wil  heel graag niet alleen  wijkverpleegkundige zijn, maar ook betaald worden voor haar werk als dorpsondersteuner . Ik heb toen de verbinding gemaakt met Wim van Hest van de Koepel. Ik hoop dat Wim meer dan dat ik dan kan,  voor haar op strategisch vlak iets kan betekenen.”
 

Freya Pijnenborg bij Radio 1 in Ysselsteyn

Benut en verdiep de Limburgse netwerkaanpak!   

 
Een volgende vraag van Freya aan de Koepel is: help het werken in een netwerksamenleving te verdiepen. Deze vraag komt direct voort uit haar  ervaringen in Limburg. “Limburg is een rijke provincie en heeft een structuur van maatschappelijke organisaties. Vanaf 2013 is VKKL dé organisatie die zich bezighoudt met alles wat bewoners willen. De ondersteuning van lokale initiatieven is minder verkokerd dan bijvoorbeeld in Noord Brabant. Als je met leefbaarheid aan de slag wil, of dat nou met energie, met woningbouw of zorg is, klop je aan bij VKKL. We hadden een project over gemeenschapshuizen en dat was zo’n succes dat het nu onderdeel is van VKKL. De provincie Limburg heeft door het verstrekken van een basisfinanciering de VKKL een belangrijke plek in de infrastructuur gegeven. Daardoor zijn we best een grote groep en hebben we zoveel body gekregen dat andere partijen ons  vragen of we met hen willen samenwerken. Vanochtend nog had ik een overleg met ambtenaren van gemeenten die onze hulp willen bij de vraag hoe om te gaan met bewonersinitiatieven. Bij de VKKL is ook – en dat is heel bijzonder - een netwerk van gemeenteambtenaren aangesloten. 

Corona heeft dit nog extra versterkt. “Wij hebben het nog nooit zo druk gehad. Het werken in coronatijd is anders. We hebben heel veel geleerd. Bijzonder was bijvoorbeeld dat ambtenaren van noord en zuid nu digitaal bij elkaar kwamen. Normaal zouden die niet voor een vergadering naar Sittard of Venlo rijden. Nu, voor een uurtje inloggen, gebeurt dat wel. We hebben geleerd dat veel meer mogelijk is dan je denkt. Dit prikkelt de creativiteit. Momenteel, en mede als gevolg van de corona-ontwikkelingen, is er grote aandacht voor gemeenschapshuizen en hun uitdagingen in de komende periode. Ook in dit programma zijn we gaan investeren met het idee dat de financiering later wel komt. Alle wijken en dorpen hebben behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. Een gemeenschapshuis is 9 van de 10 keer een goede plek. Dat ze in de financiële problemen zouden komen was voorspelbaar. We hebben bijeenkomsten georganiseerd. Krijgen vragen zoals: hoe kunnen we een nieuw aanbod creëren? We hebben een exploitatiemodel ontwikkeld met één van onze financiële experts. Over dit project hebben we lijntjes met LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en NLZVE. We worden als partner gezien en dat is precies wat we willen. We leven en werken in een netwerksamenleving. Vaak staan systeemwereld en leefwereld tegenover elkaar. Ik heb daar ook last van. Maar ik heb ook een hekel aan polarisatie. We moeten zoeken naar verbinding en partnership. Daarin zou ik wel samen met de Koepel op willen trekken. Bij de Koepel zit veel ervaring, kennis en bagage om dit gezamenlijk op te pakken.”

 

Nieuwe integrale aanpak America Zorgt  

 
America is een actieve (kleine) kern in Limburg. Americanen hebben, zeker als het gaat over zorg en welzijn, al vaak het heft in eigen hand genomen. Zo hebben ze de huisartsenzorg voor het dorp weten te behouden en is het inmiddels breed in Nederland bekende LaefHoês tot stand gebracht. Dit LaefHoês biedt onderdak aan een gezondheidscentrum en verschillende disciplines uit de professionele gezondheidszorg. Daarnaast zijn er meerdere maatschappelijke functies en activiteiten, zoals een ruilbieb, de dorpskeuken voor kookactiviteiten, een repaircafé en ruimtes voor meerdere werkgroepen. 

Nu heeft de gemeenschap van America besloten een volgende stap te zetten. De werkgroep America Zorgt heeft een aanpak ontwikkeld om de samenwerking in de zorg (0e, 1e en 2e lijn) integraal te organiseren en onder regie van het dorp te brengen. Die aanpak, vorm gegeven in het visiedocument America Zorgt, Samen werken aan duurzame zorg met de dorpsgemeenschap America als basis, wordt breed gesteund. De werkgroep zoekt nog naar een andere titel, omdat ze “zorg’ te smal vindt en heeft die vraag bij bewoners uitgezet.

De steun komt van organisaties uit de eerste- en tweede lijnszorg van en van aanpalende organisaties. De eerstelijnsorganisaties hebben – op basis van de principes van Positieve Gezondheid - een overeenkomst gesloten om samen op te trekken in de verbetering van zorg en ontwikkeling van de gemeenschap van America. Dit zijn onder meer de apotheekhoudende huisartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie, praktijken die ondersteuning bieden aan (ouders/opvoeders van) hoog sensitieve en hoogbegaafde kinderen en de Groene Kruis Thuiszorg. Andere disciplines, zoals diëtetiek en podotherapie zijn op afroep beschikbaar. 

Ook tweedelijns organisaties, zoals DOEN (GGZ), PSW (verstandelijk gehandicaptenzorg) en De Zorggroep (intensieve wijkverpleging), zijn actief betrokken. Zij zullen hun expertise inzetten ter ondersteuning van de nulde en eerste lijn. En last but not least: ook Wonen Limburg (wooncorporatie), Synthese (welzijn), de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland en het gebiedsteam van de gemeente (WMO) zijn aangehaakt.
 
Verantwoordelijk voor de uitvoering wordt een Kernteam, bestaande uit een praktijkverpleegkundige van de huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundigen, een WMO-consulent, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en de dorpsondersteuner. Zij bespreken casuïstiek en stemmen het werk in de praktijk op elkaar af.

De regie komt bij het dorp te liggen. America Zorgt krijgt een eenvoudige juridische entiteit (coöperatie) met zeggenschap van de inwoners van America. Zeggenschap over de financiële middelen is belangrijk. Op dit moment wordt gesproken met de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, die afspraken kan maken met de zorgverzekeraar. America Zorgt voert zelf het overleg met de gemeente over prijs- en volumeafspraken. Onderzocht wordt of een meer passend systeem voor America Zorgt ontwikkeld kan worden. 

America Zorgt neemt het werkgeverschap op zich en zal voor de thuiszorg (huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteuning) eigen medewerkers in dienst nemen. 

Het visiedocument bevat een tijdlijn en planning die inhoudt dat eind 2021 de zorgverlening daadwerkelijk op de beoogde wijze van start kan gaan. 

In het visiedocument erkent de werkgroep America Zorgt dat dit, ook voor America, ambitieuze plannen zijn en dat het jaren zal kosten om ze te realiseren. De werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, de gemeenschap van deze Peelgemeente heeft al veel voor elkaar gebracht. De Koepel van Zorgcoöperaties is gevraagd actief te zijn in de kennisdeling. Daarom hebben we dit visiedocument op de website geplaatst (inzien kan hier) en zullen we in de komende tijd via deze nieuwsbrief regelmatig informatie geven over de voortgang.

 

Alliantie Goed Leven Brabant 2030 

 
In Brabant hebben de organisaties Zet, Zorgbelang, VKK Brabant, ’t Heft én de Koepel van Zorgcoöperaties een alliantie gevormd en afspraken gemaakt om in de komende periode meer en nauwer te gaan samenwerken in de aanpak van: 
  1. De ontwikkeling en realisatie van initiatieven, waaronder innovatieve woonzorgconcepten. 
  2. De ontwikkeling en realisatie van duurzame toekomstprofielen van dorpen en wijken. 
  3. Het versterken van gemeenschapskracht, coöperaties en sociaal ondernemerschap.  
De initiatiefnemers werken het manifest uit in een korte- en lange-termijn programma. Gestart wordt in ieder geval met het vormen van een gezamenlijk Brabant breed informatieloket voor burgercollectieven, inzet op het versterken van de maatschappelijke functie, lokaal eigenaarschap en sociaal ondernemerschap van gemeenschapshuizen, de ontwikkeling van duurzame toekomstprofielen van dorpen en wijken en het versterken van de right to challenge’  bij provincie en gemeenten. 

De initiatiefnemers van de alliantie nodigen andere organisaties in Brabant uit om mee te doen en de krachten te bundelen. Naar aanleiding van het manifest zijn initiatiefnemers uitgenodigd voor een ronde tafelbijeenkomst van Provinciale Staten op vrijdag 6 november aanstaande.

 
Commissievoorzitter Wouter Bos en minister Hugo de Jonge met het REIS-advies voor de zorg; foto: Trouw

Manifest “Naar een beter en betaalbaar zorgsysteem (voor ouderen)” 

 
In juni 2020 heeft de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder voorzitterschap van Wouter Bos, haar definitieve (REIS-)advies overhandigd aan minister Hugo de Jonge. Het advies met adviezen gericht op (ver)bouwen, digitaliseren, samenwerken en leren van de coronacrises is een pleidooi voor een steviger omslag in de zorg.

Het REIS-advies: 
  • Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren
  • Eenvoud: vereenvoudig de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
  • Integrale benadering: verwijder schotten en bevorder een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg
  • Samenwerking: bevorder de samenwerking tussen de verschillende partijen en professionals die bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken zijn 
Voor het Kluisberaad was het REIS-advies aanleiding om een reactie te schrijven in de vorm van het Manifest Verbetering Zorgsysteem. Het Kluisberaad bestaat uit Joop Agterbos, Peter Bunnik, Ad Maas en Ad Pijnenborg, allen professioneel en persoonlijk nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg. Zij hebben op onderdelen input geleverd voor het advies en onderschrijven de hoofdlijnen, maar zijn bang dat de veranderingen (te) langzaam zullen gaan. Ook vrezen ze dat te weinig aandacht zal uitgaan naar de emancipatie van burgers en de noodzaak om mensen zelf een veel actievere plek in de zorg te geven. 

Aanbeveling 9 van het Kluisberaad:
Decentraliseer de activiteiten in het kader van zorg en welzijn en neem daarbij het dorp, de wijk, de buurt als organisatie-eenheid; de eerste en tweede lijnszorg werken daar in coöperatieve gezondheidscentra nauw samen en stemmen de vragen op het gebied van zorg en welzijn op elkaar af, ook de indicatiestellingen. De patiënt, cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger moeten hierbij maximaal worden betrokken. Gemeenten moeten daartoe door de rijksoverheid in de gelegenheid worden gesteld. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van gemaakte onkosten en een gepaste sobere waardering en beloning voor hun werk in het gezondheidscentrum.

Het Kluisberaad heeft het Manifest Verbetering Zorgsysteem gestuurd aan minister de Jonge en de landelijke politieke partijen en fracties van 1e en 2e kamer. Hiermee hoopt het beraad te stimuleren, dat hun pleidooi aandacht krijgt in de discussies en debatten over de veranderingen in de zorg, die ongetwijfeld in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen voorjaar 2021 zullen worden gevoerd. Het volledige manifest is hier in te zien. 

 
Koning Willem Alexander op bezoek bij de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland

Over de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland


De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland is in 2014 opgericht op initiatief van drie zorgcoöperaties (Hoogeloon, Laarbeek en Elsendorp) en de netwerken van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 2005 groeide het aantal coöperaties en burgerinitiatieven in Brabant en Limburg. Onderhandelingen en overleg met zorgverzekeraars leiden tot bundeling van krachten. In de loop der jaren is het werkgebied uitgebreid met midden en west Brabant en Zeeland. De Koepel was één van de initiatiefnemers van Nederland Zorgt voor Elkaar. 
In Nederland staan we voor een gigantische opgave in de ouderenzorg: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen, er dreigt een groot tekort aan personeel in de zorg en de overbelasting van mantelzorgers is nu al groot en zal nog verder toenemen. Met de activiteiten van de Koepel willen we nieuwe solidariteit creëren en bouwen aan een samenleving die zorgt voor elkaar. We ondersteunen en stimuleren coöperaties en burgerinitiatieven waar nodig en gewenst om hun gemeenschapskracht te versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn waardoor burgers aan de samenleving deel kunnen blijven nemen. 
Corona heeft de opgave opnieuw vol in de schijnwerpers gezet. Tegelijk is in deze periode ook een groot aantal nieuwe initiatieven ontstaan. Door de coronacrisis is de impact van gemeenschapskracht nog sterker zichtbaar geworden in buurten, dorpen en wijken.
Voor meer informatie over lokale initiatieven én missie, bestuur, partners, Raad van Toezicht en projecten van de Koepel de Koepel, zie koepelzorgcooperatieszn.nl

 

Agenda en bijeenkomsten

25 november 2020


10 december. 19.30 - 21.30 uur
Op 10 december delen initiatiefnemers Harry Troelstra, Sharona A. Ceha en Wilma de Buck de oogst van de Bewonersexpeditie Gemeenschapskracht. Wat heeft het gebracht, wat is er geleerd en wat kan de volgende stap van deze expeditie zijn? Meer info op de website van de NLZVE
Zoals gezegd: Met de website en deze nieuwsbrief nodigen wij u graag uit om mee te doen: uw inbreng te leveren, tips te sturen voor een succesvolle aanpak, vragen te stellen en knelpunten (en liefst ook oplossingen) te signaleren. Heeft u vragen en/of suggesties: wij horen die graag! Deel ze met ons via info@koepel.nl