Zie je geen afbeelding? Klik dan op 'laad afbeeldingen'

of bekijk de mail in je browser.
 
 
Beste bovenstebeste!

Ziehier: groot en heuglijk nieuws! Weldra zal dan eindelijk onomstotelijk worden bewezen 
dat ondergetekende - Alexander Wolfram, aangenaam! - zich op eenzame hoogte bevindt, 
en dat heeft alles te maken met mijn literair debuut, de poëtische novelle


     Ooit zal alles anders zijn


Omdat u wel zo slim bent om deze stelling niet zomaar klakkeloos te geloven - een kritische
geest is immers uw deel, nietwaar? - kan u in hoogsteigen persoon komen vaststellen of
hier wel de waarheid wordt verkondigd. Daartoe laat ik u bij deze een invitatie geworden
(zie onderaan) zodat u alvast zou weten dat u ten zeerste welkom bent.  

Werp zeker ook een blik op mijn virtuele pleisterplek, alwaar u woorden van lof kan lezen
en ook fraaie fotografische beelden kan aanschouwen. Voor deze beelden heb ik getracht
op zodanige wijze te poseren dat u in mij een groot schrijver zou vermoeden. Dat is
immers gunstig voor mijn imago en dus ook voor de verkoop, die u overigens naar 
hartelust mag opkrikken door vrijelijk en op geestdriftige wijze kond te doen van mijn
literaire strapatsen. Mijn dank daarvoor is reeds bij voorbaat groot, dat spreekt. 


Wees gegroet en het ga u goed!

Alexander Wolfram 


PS  
Als u mij wil bereiken, dan kan dat ook via de wonderen der telefonie
en wel middels het nummer ++32 (0)477/ 777 626 


>>>