Copy
Naventi Fonder AB
Måndag, 6 november 2017

Månadsrapportering oktober 2017

Förvaltarkommentar

Både konjunkturen i Sverige och i omvärlden är fortsatt stark
och flera globala börsindex har satt nya högsta nivåer (DAX,
S&P 500, KOSPI). Överlag överträffade flera bolag marknadens förväntningar avseende rapporterna för det tredje kvartalet. I Sverige har bland annat Volvo och Atlas Copco levererat vinsttillväxt över analytikernas förväntningar. I USA har IT-sektorn som helhet överraskat med starka siffror.

I oktober har det varit stort fokus på världens centralbanker. Den brittiska centralbanken, ”BOE”, höjde som väntat räntan från 0,25% till 0,50%. Räntehöjningen är den första på över ett decennium. BOE meddelade att eventuella framtida räntehöjningar kommer att ske i en begränsad och långsam takt. Pundet försvagades och räntorna sjönk då beskedet från centralbanken var fullt diskonterat i marknaden.

Den svenska Riksbanken behöll reporäntan på -0,50% och höll dörren öppen för ytterligare stimulanser, men valde att avvakta till decembermötet för en eventuell förlängning av tillgångsköpen. Detta gjorde att den svenska kronan försvagades med cirka två procent under månaden vilket gynnade våra fonder då stora delar av våra investeringar är i utländsk valuta.

Den Europeiska centralbanken, ECB, förlängde däremot tillgångsköpen med nio månader till september 2018, men kommer fr.o.m. januari 2018 att dra ned storleken på de månatliga köpen från 60 miljarder euro till 30 miljarder euro. ECB behöll även möjligheten att fortsätta med tillgångsköpen efter september 2018, samt signalerade att den första räntehöjningen dröjer till 2019. Signifikant är att centralbankerna generellt håller öppet för mera stimulanser om det skulle behövas.

Centralbankernas agerande bör vara bra för börserna och riskviljan i marknaden ser ut att kunna vara fortsatt positiv ett tag till framöver. Donald Trumps kommande skattereformer kan bli en katalysator för USAs ekonomi och framförallt de bolag som är fokuserade på den inhemska nordamerikanska marknaden.

I oktober lanserade vi vår nya fond - Naventi Global Företagsobligationsfond. Fonden har fokus mot större likvida svenska och utländska obligationsutgåvor med bra likviditet. Inriktningen kommer att likna befintliga obligationsinnehav i Defensiv och Balanserad. Fondens utländska innehav är valutasäkrade mot svenska kronor. Fondens faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Månadsrapport för respektive fond finner du till höger.

Stockholm den 6 november 2017

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2017

Fond
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal.
Movestic Off.
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
2.0%
3.2%
4.2%
3.7%
4.5%
2.3%
3.5%
2.1%
4.4%
Ytd
5.9%
7.0%
8.2%
8.8%
11.2%
5.5%
7,9%
10.2%
7.2%

Månadsrapporter

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond

Movestic Naventi Balanserad Strategi

Movestic Naventi Offensiv Strategi