Copy
Naventi Fonder AB
Tisdag, 9 januari 2018

Månadsrapportering december 2017

Förvaltarkommentar

Aktiemarknaderna var något avvaktande under årets sista månad. Dock råder det fortfarande en god riskvilja på marknaderna p.g.a. ett flertal stödjande faktorer, såsom det generellt låga ränteläget, starka ekonomiska siffror i Europa, USA och tillväxtmarknaderna, kombinerat med USAs kommande skattereform.

USAs skattereform som till sist klubbades igenom, fick den amerikanska tioårsräntan att gå upp en del, vilket indikerar att marknaden tror på framtida tillväxt och viss inflation. Vi har tagit vinst i en del aktier som kommit till attraktiva säljnivåer och investerat i bl.a. Swedbank, Danske Bank, Alibaba, Tencent och Samsung. I Japan har vi valt att fasa ut Japan Tobacco och istället investerat i Suzuki som vi tycker har bättre potential.

Kinesiska Geely Holding, som är ett av fondernas aktieinnehav, blev under månaden storägare i Volvo efter köpet av Cevians andel. Nu spekuleras det i om de bägge Volvobolagen blir återförenade efter nitton års separation. Bra eller mindre bra får framtiden utvisa, men hittills har den kinesiska ägaren gjort underverk för personbilstillverkaren Volvo Cars och Geely aktien har gått upp mer än 250% under 2017. Den svenska kronan reagerade positivt på beskedet då marknaden diskonterar ett stort flöde av svenska kronor om Volvo kan komma att köpas ut från Stockholmsbörsen.

Den europeiska bank- och försäkringssektorn stärktes av regulatoriska drivkrafter, då Bank of International Settlements (BIS) Basel kommittén för regleringar- och banktillsyn, kom ut med det uppdaterade Basel-3 regelverket för banker i Europa. Detta var positivt för banksektorn överlag och våra aktieinnehav i fonderna, då det bl.a. minskar osäkerheten kring framtida vinstmarginaler och storleken på bankernas framtida aktieutdelningar.

Under december höjde USAs centralbank, "FED", som väntat räntan med 25 baspunkter till intervallet 1,25%-1,50% och prognostiserade att de kommer att höja ytterligare 2 till 3 gånger under 2018. Den europeiska centralbanken, "ECB", och Riksbanken, ”RB”, behöll däremot som väntat styrräntan oförändrad på minus 0,5%. RB prognostiserar att den första höjningen kommer i mitten av 2018. ECB höjde tillväxtprognosen för 2018 och drog även upp inflationsförväntningarna för nästa år. Sammantaget ger detta en relativt ljus bild av framtidsutsikterna för den europeiska ekonomin.

Stockholm den 9 januari 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2017

Fond
Företagsobl.
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal.
Movestic Off.
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
0.0%
-0.1%
-0.3%
-0,4%
-1.0%
-0.2%
-0.8%
-0,6%
-2.1%
-1.1%
Ytd
0.5%
5.8%
7,0%
8,2%
7.3%
12.2%
5.8%
8.4%
3.9%
8.1%

Månadsrapporter

Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond

Movestic Naventi Balanserad

Movestic Naventi Offensiv