Copy
Naventi Fonder AB
Fredag, 4 maj 2018

Månadsrapportering april 2018

Förvaltarkommentar

Aktier
Samtliga fonder redovisade en positiv utveckling under april. Den geopolitiska oron dämpades under månaden när Nordkorea lovade att stänga de baser som använts till kärnvapentester vilket är positivt för riskviljan i marknaden. Ett möte mellan president Donald Trump och Kim Jong-Un är också planerat inom en snar framtid. Under april fick vi även bevittna ett historiskt möte mellan Sydkoreas president Moon Jae-In och Nordkoreas Kim Jong-Un. Det var första gången sen Koreakriget som en nordkoreansk ledare befinner sig i Sydkorea. De båda ledarna kom överens om att verka för att under 2018 ta fram ett fredsavtal och till nedrustning av kärnvapen på Koreahalvön. Donald Trump beslutade även under månaden att skjuta upp vissa handelstullar.

Dessa nyheter tillsammans med övervägande starka kvartalsrapporter gjorde att aktiemarknaderna handlade relativt starkt under månaden. S&P 500 var upp 0,73%, Euro Stoxx 50 strax över 5% och OMX 30 slutade månaden på +2,3%.

Under månaden fokuserade marknaden även på amerikanska 10-års räntan. För första gången sen 2011 steg den över 3%. Även om nivån om 3% får anses enbart vara av psykologisk natur kan en bestående ränteuppgång bli problematisk för aktiemarknaden. Detta då stigande lånekostnader och högre inflation dämpar hushållens konsumtion och därmed företagens resultat.

Dock ser vi just nu inte någon anledning till att de starka börserna skall vända p.g.a. de amerikanska räntenivåerna. Däremot är det viktigt att följa utvecklingen noga ifall de skulle fortsätta.
För tillfället ser vi istället att vi befinner oss i en ”risk-on” miljö med mindre geopolitisk oro vilket talar för att börserna bör leverera god avkastning även kommande månad. Vi tror att framför allt finans- och teknologisektorn kommer fortsätta leverera bra avkastning och vi har därmed en övervikt i dessa sektorer.

Räntor och valutor
Svensk inflationsstatistik var även i april lägre än Riksbankens prognoser, detta trots en allt svagare krona. Som väntat valde Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på -0.50% och samtidigt flytta fram sin prognos om en räntehöjning till slutet på året. Dessa nyheter var en stor anledning till att kronan fortsatte handla svagt under april. Mot euron befinner vi oss just nu på de svagaste nivåerna sedan 2009.

Även den europeiska Centralbanken lämnade räntan oförändrad och gav heller ingen guidning när man tänker sluta eller minska med sitt stödköpsprogram av obligationer. Marknadsreaktionerna på beskedet var väldigt små.

I obligationsdelen har vi fortsatt en väldigt liten exponering till fastighetssektorn även om inkommande data under månaden visar på en stabilisering i sektorn. Under maj månad brukar det även ske stort antal emissioner av företagsobligationer vilket bör ge goda investeringsmöjligheter.

Månadsrapport för respektive fond finner du höger.

Stockholm den 4 maj 2018

Förvaltarteamet

Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond
Företagsobl.
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
0.04%
1.64%
3.92%
5.46%
5.72%
2.05%
2.3%
5.9%
Ytd
0.5%
2.3%
4.7%
6,6%
6.8%
4.6%
2.8%
6.1%

Månadsrapporter

Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond