Naventi Fonder AB
Tisdag, 10 april 2018

Förvaltarkommentar

Årets första kvartal startade med stigande aktiemarknader och god riskvilja på marknaden. Internationella valutafonden, IMF, höjde under januari den globala tillväxtprognosen med 0,2% till 3,9% för både 2018 och 2019, bland annat p.g.a. den amerikanska skattereformens förväntade positiva effekt på USAs ekonomi, samt att återhämtningen i Europa ser ut att utvecklas väl.

I februari och mars ökade volatiliteten på aktiemarknaderna med kraftiga nedgångar. Börsnedgången raderade ut det mesta av januari månads uppgång. Paradoxalt nog berodde nedgångarna på aktiemarknaderna till stor del av den starkare tillväxten i världen, vilket medför att flera centralbanker kan komma att strama åt penningpolitiken framöver med stigande räntor. Den amerikanska 10-åriga statspappersräntan nådde nya högsta nivåer nära 3,00% i mitten av kvartalet. Vidare införde USAs president Donald Trump tullar mot bl.a. Kina, vilket kom att påverka den annars så positiva globala riskviljan negativt.

Våra fonder har klarat sig relativt bra trots de volatila börserna under årets första kvartal. Vi tror att volatiliteten på aktiemarknaderna med stor sannolikhet kommer bestå en tid till. Som alltid kommer detta att ge upphov till nya möjligheter för selektiva köplägen och vi är fortsatt positiva till de globala aktiemarknaderna så länge det inte blir ett fullskaligt handelskrig. Detta beror på att tillväxten i världen fortfarande är god och att företagens vinster ser ut att fortsätta att utvecklas starkt, framför allt i Europa. Även tillväxtmarknader ser ut att kunna fortsätta att ha bra tillväxt framöver. I våra Flexfonder behåller vi fortsatt övervikt mot aktier och mot Europa samt tillväxtmarknader.

Under kvartalet höjde den nya amerikanska centralbankschefen Jerome Powell som väntat USAs styrränta till 1,75%. Vi tror liksom många andra att det sannolikt blir två höjningar till under 2018 och cirka tre till fyra höjningar under 2019. Vi anser att risken ligger på nedsidan, dvs. att det blir färre höjningar i realiteten.

Den svenska kronan fortsätter att handlas mycket svagt mot både euron och den amerikanska dollarn. Detta beror bl.a. på dålig riskvilja, en svensk Riksbank som är försiktig när det gäller att höja räntan samt utländska investerare som oroar sig för svenska banker p.g.a. vikande fastighetsmarknad.

Vi tror att första kvartalets bolagsrapporter för 2018 kan komma att överraska positivt och att lågräntemiljön sannolikt kommer att bestå en bra tid framöver. Detta eftersom centralbankerna fortsätter att stimulera världsekonomin samt att centralbankerna troligen kan komma att öka stimulanserna om det skulle behövas.

Stockholm den 10 april 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Fond
Defensiv Flex
Glob.Obl.
Bal. Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal
Movestic Off
Q1
0.6%
0.4%
0.7%
1.1%
1.0%
2.5%
-0.9%
-1.3%
2018
0.6%
0.4%
0.7%
1.1%
1.0%
2.5%
-0.9%
-1.3%

Tillgångslag - allokering

Tillgångsslag
Aktier
Tillväxtmark.
USA
Europa
Norden

Räntor
Duration
High Yield
Inv. Grade
Viktning
Övervikt
Övervikt
Undervikt
Övervikt
Undervikt

Undervikt
Kort
Normalvikt
Normalvikt


Fondernas allokering

Fond
Defensiv Flex
Balanserad Flex
Offensiv Flex
Tillväxtmarknadsfond
Offensiv
Aktier
25%
67%
99%
98%
94%
Räntor
75 %
33 %
1 %
2%
6%