Naventi Fonder AB
Fredag, 28 februari 2020

Coronaviruset i fokus - extra veckobrev!

Under föregående vecka, vecka 8, agerade vi på oroligheterna i marknaden genom att vikta ner innehav inom transport- och turismsektorn som kan ha betydande nedsida med anledning av Coronaviruset (COV19) och således reducerades aktievikten i samtliga Flex-fonder (se exponering uppe till höger). Detta innebär att fonderna har en kassa i syfte att ”fyndköpa” längre fram när läge uppstår. Vi följer händelserna noggrant och noterar löpande marknadshändelserna.

Vidare har vi sedan ett år tillbaka ökat fondernas relativa exponering i bolag med attraktiva nettokassor, med muskler att möta tuffare perioder.Vid tidigare virus (SARS & MERS) har vi sett en mer utdragen nedgångsperiod, följt av en relativt snabb rekyl. Denna gång noterar vi snabbare och kraftigare rörelser på nedsidan och förväntar oss snarare en U-formad börsmarknad än en V-formation.

Anledningen till detta är delvis att COV19 är svårare att upptäcka i tidigt skede och världen har blivit än mer global jämfört med tidigare, vilket gör det svårare att begränsa spridningen. Däremot är dödligheten på 2% vid COV19 betydligt lägre jämfört med SARS som påvisade en dödlighet om 8% (vanlig influensa ligger på 0,1-0,2%).

Bolag som drabbats hårdast återses inom industri-, turism- och transportsektorn med flygbolagen som största förlorarna. Vi har ingen aktieexponering i flygbolag och relativt låg andel inom industrisektorn och som tidigare nämnt reducerade vi förra veckan innehav inom turismsektorn.

Framöver under 2020 tror vi att en ”ketchup-effekt” kan uppstå när läget stabiliseras, då bolagens lagernivåer töms och efterfrågan ska mötas och bolagen kan komma att överraska positivt i slutet på året. Vi ser värde i vår övervikt mot IT-sektorn, där merparten av portföljbolagen är mjukvaruorienterade snarare än hårdvaruproducerande. Mjukvarubolag som t.ex. Adobe, har i hög utsträckning månadsupplägg med längre löptider när det kommer till deras intäktsströmmar, vilket gör att befintliga intäkter i hög grad kvarstår trots oroligheterna, något som industribolagen saknar. Detta tror vi kommer synliggöras i samband med kommande kvartalsrapporter, där vi ser tendenser till överreaktion i dagsläget i vissa namn. Industribolagen har till viss mån möjlighet att öka produktionen när fabrikerna öppnar och ”ta igen” förlorade intäkter, medan t.ex. flygindustrin har svårt att göra liknande manöver, då en skidresa är svår att senarelägga till sommaren.

Gällande COV19 har vi under veckan haft kontakt med strateger och experter inom området från bl.a. Danske Bank och Goldman Sachs, där Allan Randrup Thomsen, professor inom virologi på Danmarks universitet bidragit med värdefull information. Konsensus talar för vidare stimulansåtgärder och räntesänkningar, där det sannolikt kan bli en räntesänkning från USAs centralbank i april. Vidare är det med tanke på spridningseffekten en U-formerad börsutveckling som väntas, där attraktiva köpläge kan uppstå efter att panikhandeln lagt sig. En vy vi delar och är positionerade för med en s.k. ”krigskassa”.

På räntesidan avvecklade vi under föregående vecka obligationsinnehavet i Hurtigruten när fallen av viruset upptrappades. Vidare har vi en högre andel fastighetsobligationer, en sektor som bör påverkas mindre negativt i dagens läge. Likt Flex-fonderna så har vi även i Naventi Global Företagsobligationsfond ökat kassaplaceringen för att reducera risken på nedsidan och ha kapital redo när köpläge uppstår framgent.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Fond
Defensiv Balanserad Offensiv

Flex
Flex
Flex
Aktieexponering
22%
49%
92%