Naventi Fonder AB
Måndag, 2 mars 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Bolagsrapporter i skymundan när Coronaviruset påverkar marknaden
  • Mjukvarubolagen visar god tillväxt och Square Inc ökar omsättningen med 41%

Förvaltarkommentar

Aktier
Förra veckan var det kraftigt negativa marknadsreaktioner efter att Coronaviruset spridits utanför Kina. Regeringen i Hongkong har vidtagit finanspolitiska åtgärder i form av s.k. helikopterpengar om 1300 amerikanska dollar till samtliga medborgare över 18 år, samtidigt som nya fall i Kina fortsätter visa en avtagande tillväxt.

På indexnivå sjönk det breda amerikanska indexet S&P 500 -11,9%, svenska OMXS30 noterade en nedgång om -11,2%, medan europeiska EuroStoxx600 stängde veckan på -11,5%. Det japanska indexet Nikkei225 noterade en nedgång om -7,1%, medan kinesiska HangSeng stängde veckan på -4,8%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Marknadsfokus under veckan har legat på Coronaviruset och dess utveckling/spridning, vilket gjort att bolagsrapporter kommit något i skymundan. Bland våra bolagsrapporter visade återigen flera av mjukvarubolagen på god tillväxt och stigande vinster, där t.ex. betaltjänstbolaget Square Inc, Izettle-konkurrenten, ökade omsättningen med 41% och rörelsevinsten före avskrivningar noterade en ny högsta nivå om 116 miljoner dollar, att jämföra med 79 miljoner dollar för fjärde kvartalet 2018.

På den svagare sidan noterar vi rapporterna från laxbolagen, där kostnadssidan tyngts för Bakkafrost efter senaste förvärvet, medan Salmar pressades från lägre priser samt högre kostnader än väntat.

Kortsiktigt handlas merparten av bolag, oavsett sektor ned p.g.a. Coronavirusets spridning. Med anledning av detta, har vi sedan två veckor tillbaka minskat exponeringen i sektorerna turism och transport. Däremot, när vi blickar framåt till nästa rapportperiod ser vi värde i mjukvarubolagen, där merparten av intäkterna kommer månadsvis i abonnemangsform, med kontrakt som ofta löper på minst tolv månader. Detta bör gynna dessa bolag relativt mot exempelvis verkstad/industribranschen, där intäkter uteblir när fabrikerna tvingas att hålla stängt. Dock förväntar vi oss en "ketchup-effekt" inom tillverkningsindustrin, som mest troligt kommer försöka "ta ikapp" för utebliven produktion, när samhället fått kontroll på viruset. Dock saknar transportbranschen, som t.ex. flygindustrin, förmågan att "få igen" förlorade intäkter.

Räntor och valutor
I spåren av Coronavirusets spridning har riskviljan på obligationsmarknaden avtagit. Särskilt påtaglig har den minskade riskaptiten varit på högavkastande obligationer (High Yield). Under veckan har euromarknaden erfarit sin första dag under 2020 utan några emitterade High Yield-obligationer. Även obligationsmarknaden i USA har bevittnat flera dagar med låg emissionsaktivitet.

Vidare bedöms USAs centralbank komma allt närmare räntesänkningar i syfte att minimera de ekonomiska effekterna av viruset. Sådana räntesänkningar skulle i sådant fall ha positiva effekter på obligationsmarknaden. Framgent har vi en opportunistisk ansats gällande kreditmarknaden och ser den ökade volatiliteten som en möjlighet snarare än en risk.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-0,70 %
-3,28 %
-6,17 %
-10,51 %
-11,13%
-10,81%
YTD
1,01%
0,21%
-0,30%
-0,88%
-5,75%
-5,45%

Nyhetsveckan

  • Italy unveils €3.6bn stimulus to tackle coronavirus [FT, den 1 mars 2020]
  • Trump expands travel restrictions after first US coronavirus death [FT, den 29 februari 2020]

Inför veckan

Mån, Tillverkningsindex
Mån, Tillverkningsindex
Mån, Tillverkningsindex
Tis, Räntebeslut
Tis, Konsumentprisindex
Ons, BNP
Ons, Inköpsindex
Ons, ISM Prisindex
Fre, Arbetslöshetssiffror
Fre, Sysselsättningsiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF