Copy
maart 2018
Bekijk deze e-mail in je browser
Inspiratie voor een infoavond voor ouders op school?

Organiseer eens een infoavond voor ouders rond het thema gezondheid. Keuze genoeg in het aanbod van GO! ouders: gezonde voeding, beweging, relaties en seksualiteit, pesten, enz. 
 
Wat is er nieuw op 1 september 2018?

Wat moet je weten over het nieuwe schooljaar? Klasse maakte een overzicht van de nieuwe maatregelen. Wat betreft het gezondheidsbeleid zijn vooral de mededelingen over leerlingenbegeleiding en over het rookbeleid van belang. 
 
Nieuwe rookwetgeving

Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt een algemeen rookverbod in de onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het verbod geldt voor personeel, leerlingen, ouders, internen en bezoekers. 
 
Basisprincipes voor de nieuwe eindtermen

Een stand van zaken over de contouren van de nieuwe eindtermen, inclusief competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid. 
 
BEWEGING
Wat zet kleuters aan het bewegen?

Kleuters zijn actiever doorheen de dag als hun dagplanning bestaat uit meerdere bewegingskwartiertjes van vrij spel, in plaats van één groot beweegblok. Lees meer inzichten van Gezond Leven en laat je inspireren! 
 
Schoolsportklassen in centra van Sport Vlaanderen mét korting

Wil je als school een sportklas organiseren van Sport Vlaanderen? Doe dat dan via de centrale diensten van het GO!. Dan ben je verzekerd van de korting van 10% op de verblijfstarieven. Voor scholen van het buitengewoon onderwijs geldt een korting van 25%. 
 
Breng je sportclub naar school op 19 september!

Op 19 september organiseren Sport Vlaanderen, SVS, VSF en ISB ‘Breng je sportclub naar school’. Om zoveel mogelijk leerlingen hun sportclub op school te laten tonen, ontvangen de scholen begin september een promotieposter en een draaiboekje ter inspiratie. 
 
Zo doorbreek je te lang stilzitten

6 tot 9 uur, zo lang zitten kinderen stil per dag. Hoe doorbreken we eenvoudig het stilzitten in de klas, met een beweegmomentje elk halfuur? 
 
MOEV brengt dagelijks meer beweging op school

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) heet voortaan MOEV. De organisatie vaart een nieuwe koers en wil dagelijks meer beweging op school voor alle leerlingen. 
 
VEILIGHEID, HYGIËNE EN EERSTE HULP
Richtlijnen bij de aankoop van een AED op school

Op of nabij de school kan iemand een hartstilstand krijgen. Een hartstarter of AED in je school verhoogt de overlevingskansen van volwassenen en kinderen met een hartstilstand. Je bent niet verplicht om een hartstarter in je school te hebben, maar als je er een aanschaft, hier moet je op letten. 
 
Hoe doe je de tekencheck?

Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor de gezondheid. Maar let wel goed op voor spinachtige beestjes, beter bekend als teken. Als je in het groen vertoeft met je leerlingen, is het zinvol om een tekencheck te doen. Dezelfde dag nog. 
 
Een fiets voor Bas

Verkeers- en Mobiliteitseducatie voor kleuters of leerlingen 1e leerjaar? Maak gebruik van een luisteroefening, prentenboek of een voorgelezen versie op YouTube om met het thema aan de slag te gaan. 
 
Paraat voor de schoolstraat

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Het initiatief Paraat voor de schoolstraat moet daar verandering in brengen. 
 
Dag Verkeer op School

Op 9 oktober (Bao) en 11 oktober (SO) organiseert de VSV haar jaarlijkse Dag Verkeer op School, een praktijkgerichte dag vol workshops over verkeerseducatie op school. 
 
EHBO-poster: zo help je bij ongevallen

Schaafwonde, bloedneus, flauwte. Weet iedereen in je team hoe je helpt bij ongevallen? En je leerlingen? Met deze poster is eerste hulp altijd dichtbij. Hang een exemplaar bij het EHBO-kastje, op de speelplaats, in de gang en turnzaal. 
 
Lespakket: 112 bellen!

Wanneer we de kinderen leren hoe ze 112 moeten bellen, kunnen ze echt wel een verschil maken in een noodsituatie. Maak hiervoor gebruik van het gratis lessenpakket voor de 1e en 2e graad lager onderwijs. 
 
RELATIES EN SEKSUALITEIT
Grensoverschrijdend gedrag: online kennisplatform

Het nieuwe kennisplatform grenslijn.be bundelt informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige, over de preventie en aanpak ervan. 
 
Toneel en workshops over seks en grenzen

Interesse in een voorstelling van het nieuwe theaterstuk 'Grensgevallen'? Op 20 november maak je in Gent gratis kennis met tips en lesmaterialen om seksualiteit en grenzen in de les en op school aan te pakken. 
 
MIDDELENGEBRUIK
Nieuw in het GO! publicatiefonds: Omgaan met alcohol en andere drugs op school. Leidraad voor een DOS

Het GO! pakt uit met een handige, overzichtelijke brochure over hoe je een duurzaam drugbeleid op school (DOS) kunt ontwikkelen. Voor de redactie werd een beroep gedaan op de expertise van VAD, een van onze partners in het gezondheidsbeleid. 
 
De e-sigaret van A tot Z

In de modellen van schoolreglement is de e-sigaret opgenomen in het algemeen rookverbod op school. Wat is de e-sigaret? Zet ze jongeren aan tot het roken van tabak? En hoe schadelijk is nicotine voor jongeren? Het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft antwoorden. 
 
Het GO! zet mee de schouders onder Generatie Rookvrij

Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Confronterend, niet? Daarom steunt het GO! ook het initiatief “Generatie Rookvrij”. 
 
Lespakket over gamen voor B-stroom

Gamen is een hot topic. Voor veel jongeren maakt gamen onlosmakelijk deel uit van hun leefwereld. Met PLAY, het nieuwe VAD-lespakket, kan je als leerkracht (uit de B-stroom) aan de slag met je leerlingen rond het thema ‘verantwoord gamen en vrije tijd’. 
 
Drugbeleid op school (DOS)

DOS werd aangepast aan het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Met een DOS ga je aan de slag om preventief te werken rond alcohol, cannabis, andere illegale drugs, gamen en gokken. 
 
GEZONDE VOEDING EN DRANKEN
Oog voor wat lekkers: subsidies voor fruit, groenten en melk

Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis. 
 
Good Food at School

Uitwisselingstraject rond duurzame en gezonde voeding voor scholen 
 
School Food Labs

Gezocht: pilootschool uit Leuven en Gent die het voedingsaanbod op school willen verduurzamen. Dit alles onder de begeleiding van Rikolto (Vredeseilanden). 
 
GoodFood Challenge

Gezocht: Een gemotiveerde klas 4e, 5e en 6e jaar secundair onderwijs, die de uitdagingen rond gezonde voeding en voedselverspilling ter harte neemt. Stel je kandidaat voor dit gratis traject rond een duurzaam voedingsbeleid op school. 
 
Deze nieuwsbrief werd verstuurd door GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36 • 1000 Brussel • tel. 02 790 92 00 • www.g-o.be • Uitschrijven op eenvoudig verzoek via een mail naar gezondheid@g-o.be